Basisprincipes van brandbestrijding verwerkt in leergang Manschap

Basisprincipes van brandbestrijding verwerkt in leergang Manschap

Visser, J.

In de vernieuwde leergang Manschap, die begin september van start is gegaan, zijn grote veranderingen doorgevoerd. Met name de module brand is vernieuwd. De Hernieuwde kijk, tegenwoordig de Basisprincipes van brandbestrijding genoemd, zijn er volledig in doorgevoerd. Ook voor enkele internationale basisprincipes is aandacht in de opleiding. Omdat de veranderingen groot zijn, is ook een voorstel voor bijscholing voor docenten en instructeurs van de leergangen Bevelvoerder en Manschap opgesteld. ‘We verwachten dat daar in september door de Programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis een besluit over wordt genomen’, aldus Jaap Molenaar, decaan bij de Brandweeracademie.

Als in mei vorig jaar de Basisprincipes van brandbestrijding worden vastgesteld door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland, ontstaat de noodzaak om ze door te voeren in de leergang Manschap. ‘Iedereen moet deze principes kennen en kunnen toepassen’, vertelt Molenaar. ‘Dat begint bij de gedachte dat we meer van buiten naar binnen werken. We gaan als we ter plaatse komen niet meer direct naar binnen. De offensieve binneninzet is echt het laatste kwadrant dat we doen.’ ‘Bij technische hulpverlening (THV), incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallen zijn de veranderingen minder ingrijpend’, vult onderwijskundige Suzanne Vet van het IFV aan. ‘Bij die incidenttypen hebben we met name de feedback uit het land verwerkt.’

Verkenning

In de vernieuwde leergang is er nadrukkelijk meer aandacht voor het uitvoeren van een buitenverkenning. ‘Aan de hand van de brandkenmerken en het gebruik van de warmtebeeldcamera leren we de nieuwe manschappen hoe ze kunnen bepalen waar de brand zich bevindt, of de brand van buitenaf te bestrijden is en of er voldoende koelend vermogen is. Daarbij hebben we ook aandacht voor de manier waarop de manschappen de bevindingen van de verkenning kunnen communiceren met de bevelvoerder’, vertelt Molenaar. ‘Het is belangrijk dat iedereen daarin dezelfde taal spreekt.’

Transitional attack

Eén van de inzettactieken die nieuw in de leergang is toegevoegd is de transitional attack, laat Molenaar weten. ‘Deze inzet past goed bij het van buiten naar binnen werken. Van buiten spuit je water naar binnen tegen het plafond om de brand een behoorlijke klap te geven. Vervolgens ga je naar binnen om de brandhaarden af te blussen.’

image1.jpg
Jaap Molenaar

Fotografie: IFV

Voortbewegen

Eén van de internationale basisprincipes die ook in de vernieuwde leergang is verwerkt, is het laag voortbewegen. Molenaar: ‘Tot nu toe liepen we door de rook. We weten al langer dat rook brandstof is en dat het dus eigenlijk niet verstandig is daar met het grootste deel van het lichaam doorheen te lopen. Het is verstandiger om onder de rooklaag te blijven. In de nieuwe leergang leren we manschappen dan ook om met een straal laag voort te bewegen, maar ook om zich laag terug te trekken.’

Praktijkexamen THV-IBGS

Ook in het praktijkexamen THV-IBGS is een verandering doorgevoerd. ‘Dat is gedaan op verzoek van de opleiders’, aldus Vet. ‘Voorheen werden de nummers drie en vier niet beoordeeld. De scheidslijn tussen wat je dan wel en niet mag doen als nummer drie of vier was tijdens het examen vaag. Nu wordt die prestatie wel meegewogen. De nieuwe manschappen doen één inzet in de rol van nummer één of twee en één inzet in de rol van nummer drie of vier. Voor beide inzetten moet de kandidaat een voldoende behalen.’

image2.jpg
Fotografie: Brandweeracademie

Bij het incidenttype IBGS zijn de praktijktoetsen gewijzigd. Vet: ‘Voorheen waren er twee praktijktoetsen. Het waren feitelijk twee halve inzetten. In de nieuwe opzet gaat het om één inzet die ze moeten uitvoeren. Hierdoor kan de kandidaat in één scenario een volledige inzet draaien en de geleerde vaardigheden laten zien.’

Bijscholing

Omdat het volgens Molenaar van belang is dat alle brandweerlieden de Basisprincipes van brandbestrijding beheersen, is een bijscholingsvoorstel opgesteld en worden de vaardigheden verwerkt in het programma voor vakbekwaam blijven. ‘Dit programma omvat vier dagdelen waarin we de zittende manschappen aan de ene kant meenemen in de theorie achter de basisprincipes en aan de andere kant er ervaring mee laten opdoen in enkele oefeningen.’ Het is volgens Molenaar aan de regio’s zelf om de bijscholing in te plannen. ‘Wij kunnen de instructeurs en docenten opleiden.

Vervolgens moeten zij het in de regio doorgeven.’ Na het besluit van de Programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis in september over de bijscholing voor docenten en instructeurs, kan de bijscholing direct worden uitgerold. ‘Alle voorbereidingen zijn gedaan.’

image3.jpg
Suzanne Vet

Andere artikelen in deze aflevering