Actieplan Stalbranden heeft positief effect op brandveiligheid nieuwe stallen

Actieplan Stalbranden heeft positief effect op brandveiligheid nieuwe stallen

Redactie

Door nieuwe regels in het Bouwbesluit vanaf 2014 heeft het Actieplan Stalbranden 2012-2016 een positief effect op de brandveiligheid van nieuwe stallen. Voor bestaande stallen lijkt de brandveiligheid in geringe mate verbeterd te zijn. Dit komt met name door enkele initiatieven om tot een periodieke keuring van elektrische apparaten te komen. Daarnaast lijkt het bewustzijn van bepaalde typen veehouders te zijn toegenomen. Dit blijkt uit de evaluatie van het Actieplan Stalbranden dat door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is uitgevoerd.

‘Er zijn met het actieplan belangrijke eerste stappen gezet, een verdere focus op bestaande stallen en brandveilig handelen is van belang’, aldus Martien Bokma-Bakker, senior onderzoeker bij Wageningen Livestock Research op de website van het IFV. Vanaf 2014 moeten nieuwgebouwde stallen voldoen aan scherpere regels rondom brandveiligheid. Bouwmaterialen moeten onder andere voldoen aan brandklasse B die veel minder brandbaar is dan de brandklasse die voorheen voldoende werd geacht. Ook moet de technische ruimte voldoen aan de compartimenteringseis. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het effect daarvan op het aantal stalbranden. Sinds 2014 zijn er nog slechts weinig stallen gebouwd volgens de nieuwe regels. De vervangingstermijn van de ruwbouw van stallen ligt op 30-40 jaar; de onderzoekers verwachten op de lange termijn wel effect te zien. Kansen om de brandveiligheid op korte termijn te vergroten liggen bij het bevorderen van de brandveiligheid van elektrische installaties, de vervangingstermijn daarvan is gemiddeld tien jaar en het is een belangrijke oorzaak van stalbranden.

De volledige evaluatie is te downloaden via www.ifv.nl.

Andere artikelen in deze aflevering