Ontwerp NEN 6068 gepubliceerd

Ontwerp NEN 6068 gepubliceerd

Het ontwerp van de gewijzigde norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gepubliceerd. Tot 1 december 2019 kan commentaar op het ontwerp worden ingediend.

Het nieuwe normontwerp van NEN 6068 heeft enkele nieuwe teksten die in kaders zijn toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen. Zo zijn de verwijzingen voor brandwerendheid van gesloten geveldelen en openingen aangepast aan de meest recente versie van de NEN 6069. De vlamvorm voor hellende en niet-hellende gevels zijn beter op elkaar afgestemd en de vlamvorm voor gevelopeningen met een balkon is uniform gemaakt voor balkons en overstekken met een diepte van 20 cm. Daarnaast is de voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken om brandoverslag te voorkomen, vervallen. Tot slot is de norm aangepast in lijn met het nog te bekrachtigen Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Voor nieuw te bouwen gebouwen wordt geeist dat ten minste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels op eigen terrein wordt gerealiseerd, dus van binnen naar buiten.

Andere artikelen in deze aflevering

Regionale meldkamers zeer kwetsbaar

Regionale meldkamers zijn nog steeds zeer kwetsbaar. Zij hebben te weinig personeel, hun ICT is verouderd en zij hebben niet de mogelijkheid om elkaars taken volledig over te nemen als zij door een ca...

Rood is het nieuwe blauw: brandweer gaat de wijk in

Wijkbrandweerzorg bestaat sinds een jaar of vijf. Steeds meer regio’s stellen een wijkbrandweerman of -vrouw aan, vaak eerst bij wijze van proef. Bewustwording via persoonlijk en laagdrempelig contact...