Rookmelders redden levens, het thema van de Brandpreventieweken

Rookmelders redden levens, het thema van de Brandpreventieweken

Jong, A. de

Alle bestaande woningen moeten vanaf 1 juli 2022 zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping, een verplichting die vanaf 2003 al bestaat voor nieuwbouwwoningen.

Het voornemen van de minister is mede gebaseerd op het onderzoeksrapport Gebrand op inzicht. Een onderzoek naar de effectiviteit van rookmelders van de Brandweeracademie. Uit dat rapport komt naar voren dat in ieder geval iedere vluchtroute moet zijn voorzien van een rookmelder. Om het belang van rookmelders verder te onderstrepen staan de Brandpreventieweken dit jaar in het teken van Rookmelders redden levens.

Dat werkende rookmelders van groot belang zijn, blijkt ook uit de onderzoeken naar fatale woningbranden en naar de reddingen bij brand. Daaruit blijkt dat bij het merendeel van de woningbranden geen werkende rookmelder aanwezig is. ‘Het plaatsen van rookmelders kan levens redden’, vertelt Joost Ebus, brandonderzoeker en lid van de Adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken. ‘We verwachten dat mensen naar aanleiding van de wettelijke verplichting informatie gaan zoeken over rookmelders. Hoeveel heb ik er nodig? Waar moet ik ze ophangen? Wat is een goede rookmelder? Mede daarom hebben we dit jaar Rookmelders redden levens als thema gekozen.’

Online tool

Om advies te kunnen geven over de plaatsing van rookmelders heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting een website en een online tool ontwikkeld: www.rookmelders.nl.

Met de online adviestool kan iedereen advies op maat over rookmelders krijgen voor de eigen woonsituatie. Ebus: ‘Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over het aantal bouwlagen van je woning, of je thuiswonende kinderen hebt en of er minder zelfredzame personen aanwezig zijn. Op basis van die gegevens rolt er een advies uit over hoeveel rookmelders jij nodig hebt en waar je deze het beste kan plaatsen.’

image1.jpeg

Voldoende, beter, best

Het advies dat de online tool geeft, bestaat uit drie niveaus van veiligheid: voldoende, beter en best. ‘Het plaatsen van rookmelders in de vluchtroutes betekent namelijk niet dat je in alle situaties voldoende tijd hebt om te vluchten. Als bijvoorbeeld brand in je slaapkamer ontstaat, word je mogelijk niet op tijd gewaarschuwd door de rookmelder op de gang’, aldus Ebus. ‘Het advies bestaat daarom uit drie niveaus. Het niveau beter bereik je bijvoorbeeld door naast rookmelders in je vluchtroutes ook rookmelders in de slaapkamer(s) te plaatsen. Om het niveau best te bereiken, plaats je in iedere ruimte waar brand kan ontstaan een rookmelder. De bewoner kan zelf kiezen voor welk veiligheidsniveau hij of zij kiest.’

Ambassadeur

Dat één functionerende rookmelder in een woning onvoldoende kan zijn, blijkt ook uit een brandonderzoek dat Ebus eerder heeft uitgevoerd. Bij de woningbrand is de bewoner omgekomen als gevolg van rookvergiftiging. ‘In de woning was één werkende rookmelder aanwezig, maar deze hing op de verkeerde plaats en sloeg daardoor te laat alarm. Met werkende rookmelders die op de juiste plaats hangen, red je dus echt levens. Binnen de brandweer kunnen we, denk ik, nog beter ambassadeur worden van die boodschap. Kijk eens naar het plafond als je bij iemand op bezoek bent, zorg dat je weet hoe een woning het beste met rookmelders kan worden beveiligd en geef advies. Mocht je het antwoord niet weten, kijk dan op de website www.rookmelders.nl.’

Andere artikelen in deze aflevering

Spelenderwijs de Omgevingswet leren kennen

Welke veranderingen doen zich voor als de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt? En wat voor invloed heeft dat op ieders taak, rol en verantwoordelijkheden? Om alle functionarissen, zowel v...