‘Menselijke factoren bepalend voor geslaagde inzet’

‘Menselijke factoren bepalend voor geslaagde inzet’

Ridder, S.

Brand bij deelscooterbedrijf Go Sharing

Op 30 augustus om 05.00 uur ’s morgens gaat de pieper bij Hoofdofficier van Dienst (HOvD) Henk Steens. Brand bij het deelscooterbedrijf Go Sharing in de Spaanse Polder. In de getroffen unit, een laadlocatie en onderhoudsplaats, liggen een kleine tweehonderd accu’s. Omdat de betrokken bevelvoerder direct opschaalt naar zeer grote brand, is Steens bijna van meet af aan betrokken. ’s Avonds laat steekt hij nog even ‘de thermometer erin’.

Fotografie Media TV

Als Steens op weg naar de Rotterdamse Linschotenstraat de incidentgegevens checkt, gaan er al wat alarmbellen af. ‘Het zou om een nieuwbouwpand uit 2008 gaan, terwijl ik als geen ander weet dat het om een ouder pand gaat dat de afgelopen jaren flink verbouwd is. Ik kijk namelijk vanuit m’n kantoor, aan de andere kant van het water, op dit pand uit. En bij een oud pand maak je nu eenmaal andere keuzes voor je inzet dan bij een nieuw pand. Oudere panden zijn bijvoorbeeld vaker gecompartimenteerd waardoor je andere mogelijkheden hebt om overslag te beperken.’ Het is voor Steens reden om het preventiepiket in te schakelen.

16_BB10_BrandvandeMaand.html-image1
Er is op de Linschotenstraat sprake van een zeer grote brand.

‘Onze preventisten draaien piket vanuit de afdeling Brandpreventie en zijn op zo’n moment echt een aanwinst. Een van hen schakelde razendsnel met het gemeentearchief en met de afdeling Bouwzaken — niet eenvoudig buiten kantoortijden — en meldde dat dat het een pand betrof uit 1957. Hij kon ook de bouwtekeningen leveren.’

16_BB10_BrandvandeMaand.html-image2
Brandweermannen forceren deur van het pand van het deelscooterbedrijf.

Defensief buiten

Als Steens ter plaatse komt, hoort hij van de bevelvoerder (BV) dat de brandende unit niet gered kan worden. ‘Er was al een deel ingestort en het was niet verantwoord om daar manschappen naar binnen te sturen. We kozen dus voor defensief buiten. Je geeft iets op en gaat vervolgens kijken wat je kunt behouden.’ Er wordt onder andere een waterscherm ingezet tussen het brandende pand en de circa 150 scooters die buiten staan. ‘Die dingen kosten € 1.300 per stuk, dus dat gaat om veel geld. Met zo’n waterscherm kun je helpen om schade te beperken.’

Lekkende accu’s

Heel spannend was de inzet niet volgens de hoofdofficier. ‘Je moet wel opletten voor gassen, want die kunnen gevaarlijk zijn. Er lagen namelijk een kleine tweehonderd accu’s, formaatje halve schoenendoos. Dat geeft bij elkaar toch een behoorlijke brandlast. En het gevaar van accu’s is dat ze bij een temperatuur van boven de tachtig graden vanzelf kunnen gaan branden en zure vloeistof kunnen lekken. Dat kan behoorlijk knetteren en roken.’ Steens besluit om via de gemeente een sloopkraan in te zetten om toegang te krijgen tot de accu’s. ‘Bouw- en Woningtoezicht gaf aan hoe we het beste konden werken zonder schade aan de andere units toe te brengen. Ook wilden we natuurlijk het instortgevaar en de kans op lekkage en waterschade zo veel mogelijk beperken. De Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) bepaalde ondertussen het effectgebied en coördineerde de meetploegen, in samenwerking met de Milieudienst. Opschaling naar GRIP was niet nodig; de rook was beperkt en meer multidisciplinaire afstemming was niet vereist.’

Goede samenwerking

Steens roemt de samenwerking met de verschillende partijen. ‘Van gemeente tot Milieudienst; iedereen leverde puik werk, net als de eigenaar. Die had zelf al contact gezocht met de verzekeraar en een gespecialiseerde berger. Zij hebben de kennis en de materialen om dit effectief op te pakken. De eigenaar kon ons ook duidelijk vertellen waar in het pand de accu’s zich precies bevonden en heeft zich meteen neergelegd bij het feit dat wij kozen voor defensief buiten. De instelling was al die tijd ‘we gaan het samen fixen’. Dat geeft toegevoegde waarde aan de bestrijding van het incident.’

Thermometer

Overdag ligt de uitvoering bij de OvD, maar ’s avonds gaat Steens toch nog even langs. ‘Monitoren of het gezamenlijke plan stand houdt is ook leerzaam. We kennen allemaal het fluisterspel van de basisschool ‘ik ga op vakantie en ik neem mee’. Bij zo’n langdurige inzet speelt er een vergelijkbaar mechanisme, zeker omdat er gedurende de dag van alles kan gebeuren. Er zitten zoveel aspecten aan en er zijn veel partijen betrokken. Het is een illusie te denken dat alles loopt zoals jij het in eerste instantie hebt bedacht. Dus dan ‘steek je de thermometer er even in’. Dan kun je met elkaar herijken en bijsturen.’

Toilet en broodje

Een team creëren, mensen meenemen, synergie in het proces brengen. Dat is volgens Steens het mooiste van zijn vak. ‘Dat doe je door al die partijen hun podium te gunnen, zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen en waar ze goed in zijn. Een beweging creëren waarin iedereen z’n beste ding doet. Dat betekent eerlijk zijn over wat je doet en partners betrekken in de besluitvorming. Maar ook zoiets simpels als ons toilet beschikbaar stellen en een broodje uitdelen. Aandacht besteden aan de mensen, rekening houden met human factors; het betaalt zich altijd dubbel en dwars terug.’

16_BB10_BrandvandeMaand.html-image3
De brand is zo goed als onder controle.

Andere artikelen in deze aflevering