Het Brandweerhuis moet alles samenbrengen

Het Brandweerhuis moet alles samenbrengen

J. Visser

Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland kondigde het op de eerste dag van het Brandweercongres aan: ‘We gaan een Brandweerhuis realiseren. Een herkenbare plek, één rode businessunit waar alles is ondergebracht. Het Brandweerhuis komt onder de paraplu van het IFV met een eigen brandweerdirecteur. Eén plek van waaruit we integraal voor zowel de brandweerkolom als onze partners méér kunnen brengen.’ In december neemt het Veiligheidsberaad een formeel besluit over het Brandweerhuis. Vanaf januari kan worden gestart met de uitwerking.

Het proces loopt volgens Wevers al een jaar. ‘De brandweer is te versnipperd. We hebben bijvoorbeeld Brandweer Nederland, de Brandweeracademie, diverse opleiding- en oefencentra, onderzoeksafdelingen, etc. We zijn te verbrokkeld georganiseerd. Daar moet verandering in komen. Alle ondersteunende diensten en faciliteiten moeten meer geregisseerd worden vanuit dat ene Brandweerhuis. Naast dat we dan veel duidelijker één brandweer zijn, levert het ook meer slagkracht op. Door alles samen te brengen kunnen we ons werk naar een nog hoger niveau tillen. De laatste jaren hebben we al een enorme verbeterslag gemaakt. Met het Brandweerhuis kunnen we die lijn verder doortrekken.’

Carrièreontwikkeling

Hoe het Brandweerhuis er precies uit komt te zien en ingericht moet worden, is nog niet bekend. ‘Eerst moet het Veiligheidsberaad er in december formeel een besluit over nemen’, aldus Wevers. Maar hij heeft er wel ideeën over. Het moet echt ons thuis worden. Qua look en feel moet het brandweer uitstralen. Het moet een plek worden waar we onze mensen naartoe kunnen brengen om klussen of projecten te doen, zoals bijvoorbeeld onderzoek of waar je een paar jaar docent kunt zijn of kunt helpen met de ontwikkeling van nieuwe les- en leerstof. Het wordt de plaats waar je je verder kunt ontwikkelen op het gebied dat bij je past en waar we samen de brandweer verder kunnen ontwikkelen.’

De locatie? ‘Ik kan me voorstellen dat we kiezen voor één hoofdkantoor in Schaarsbergen met bijvoorbeeld vijf of zes nevenlocaties. Meerdere plaatsen verspreid over het land, zodat alles wat je als brandweerman of -vrouw nodig hebt, dichter in de buurt is.’

Plannen

Als het Veiligheidberaad in december akkoord gaat met de ontwikkeling van het Brandweerhuis, moet in samenwerking met de Raad van Brandweercommandanten (RBC) een directeur brandweer geworven worden. Die valt onder het IFV. Samen met het bestuur, de directie van het IFV en de RBC moet de directeur brandweer de plannen voor het Brandweerhuis en de bijbehorende begroting verder ontwikkelen. Wevers: ‘Als ik kijk naar alle positieve reacties en de drive dan is hier iets moois van te maken. Het moet toch kunnen om hier volgend jaar voor de zomer al een blauwdruk van te hebben. Zakelijk gezien is het goed. We zijn toe aan de volgende stap.’

31brandweerhuis
Stephan Wevers: ‘Met het Brandweerhuis kunnen we ons werk naar een hoger niveau tillen.’Fotografie: Ad Hupkes

Andere artikelen in deze aflevering

Inzet drones voorlopig geen gemeengoed

De pilotregio’s Twente en Midden- en West-Brabant zijn al enkele jaren bezig om de benodigde ontheffingen te krijgen, zodat zij de inzet van drones bij de brandweer kunnen testen.

Kijfhoek vijf jaar later: 
grote stappen gezet

In januari is het vijf jaar geleden dat een grote brand uitbreekt op rangeerterrein Kijfhoek. De brand benadrukt dat maatregelen noodzakelijk zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen ...