Heldere keuzes 
bij inzet zeer grote brand Naaldwijk

Heldere keuzes 
bij inzet zeer grote brand Naaldwijk

Een zeer grote brand verwoest op 2 oktober een opslagbedrijf in Naaldwijk. Door in korte tijd een eenduidig beeld van het incident te vormen en iedereen in dit beeld mee te nemen, snel op te schalen en gebruik te maken van aparte gespreksgroepen creëert Officier van Dienst (OvD) John Overeinder rust tijdens de inzet. Wel kan volgens eerste bevelvoerder Johan Neervoort tijdens en na de incidentbestrijding een slag geslagen worden op het gebied van arbeidshygiëne.

Neervoort wordt die avond om 19.58 uur gealarmeerd voor een gebouwbrand industrie. ‘Bij het inmelden vertelde de centralist dat er meerdere meldingen van rook binnen waren gekomen. Tijdens het aanrijden zagen we een aardige gloed boven het industrieterrein hangen. Dan weet je dat het een serieuze melding is’, vertelt de eerste bevelvoerder. ‘Ik heb de manschappen in de TS duidelijk meegegeven dat we niet wisten wat voor gebouw het was en iedereen scherp moest zijn op de eigen veiligheid.’ Ter plaatse ziet Neervoort dat de nooddeur naast het grote rolluik open staat. ‘De eigenaar had met de brandslang een bluspoging gedaan, maar was nergens te bekennen. Onder dekking van een straal hoge druk (HD) zijn we naar binnen gegaan. Het was onduidelijk wat brandde en waar het brandde. Binnen hing wat smerige zwarte rook, maar heet was het niet.’ Dieper de hal in bevindt zich achter een roldeur een opslagruimte. ‘Daarachter woedde de brand. We zagen er wat rook vandaan komen, maar absoluut geen stuwende druk. In het dak zaten lichtkoepels dus aan de bovenkant kon de brand de druk goed kwijt’, aldus Neervoort. In overleg met de tweede bevelvoerder besluit hij dat dit geen HD-inzet is en lage druk (LD) opgebouwd moet worden. ‘Binnen hebben we een gat in die roldeur gezaagd. Toen we een meter of tien verder nog een gat wilden maken, begon de brand veel zuurstof aan te zuigen. Hierop hebben we ons direct teruggetrokken, want als een brand zoveel zuurstof aanzuigt kan het niet goed gaan. Je hebt dan toch het ongeval bij De Punt in je achterhoofd.’ Eenmaal buiten ziet Neervoort de vlammen uit het dak slaan.

Offensieve buiteninzet

Doordat een binneninzet niet meer mogelijk is, wordt omgeschakeld naar een offensieve buiteninzet. Officier van Dienst (OvD) John Overeinder is dan ook ter plaatse. ‘Ik heb eerst een korte rondomverkenning gedaan en zag dat de achterkant grensde aan een vaart en slecht bereikbaar was. Aan beide zijkanten zat het opslagbedrijf ingeklemd door andere bedrijven.’ Overeinder besluit verder op te schalen naar zeer grote brand. ‘Ik wilde snel van vier kanten een torenstraal inzetten en twee groot watertransporten ter plaatse. De TS’en heb ik ingezet op de scheiding naar de naastgelegen bedrijven. Eerst van buiten, later in de aangrenzende panden. Het was lastig te beoordelen waar de preventieve voorzieningen precies zaten en brandscheidingen te herkennen. Er ging enige tijd overheen voordat de juiste informatie voorhanden was. Als ook de tweede OvD ter plaatse is, deelt Overeinder het inzetgebied in twee vakken in en worden er stoplijnen bepaald. ‘Voor zover we konden beoordelen hebben we ingezet op de preventieve scheidingen, aan één zijde is gewerkt met een firedefender.’ Beide inzetvakken zitten op een aparte gespreksgroep. Overeinder: ‘Dat geeft veel rust. Daarnaast heb ik direct gecommuniceerd dat niemand meer het brandende pand in mocht en we in gingen zetten op een offensieve buiteninzet. Iedereen had hetzelfde beeld en wist wat zijn of haar uitdagingen waren. Ook die duidelijkheid geeft rust.’

Als de brand rond 23.20 uur onder controle is, laat Overeinder een sloopbedrijf komen. Stukje bij beetje kan het pand worden gesloopt en afgeblust. Ook laat hij voor deze fase in de incident-bestrijding verse ploegen alarmeren. ‘Je ziet dat eenheden naarmate het incident vordert, hun scherpte verliezen. Nieuwe ploegen zijn helemaal gefocust.’

Over het resultaat is Overeinder tevreden. ‘Door een snelle opschaling, een duidelijke kwadrantkeuze en een scheiding van communicatiekanalen bleef de brand beperkt. Uiteindelijk is het pand er tussenuit gebrand en gesloopt. De belendingen liepen water- en roetschade op.’

Arbeidshygiëne

Tijdens de inzet is volgens Overeinder en Neervoort veel aandacht voor arbeidshygiëne. Toch kunnen op dit gebied nog veel slagen worden gemaakt. ‘Je merkt dat iedereen daar steeds bewuster mee bezig is, maar ook dat je mensen erop moet blijven aanspreken. Een paar keer heb ik mensen aangesproken die zonder ademlucht in de rook stonden. Hierin moeten we nog wel wat stappen zetten’, aldus de OvD. ‘Vooral als je even rust neemt, moet je erop blijven letten’, vult Neervoort aan. ‘Veiligheidsregio Haaglanden is druk met het ontwikkelen voor protocollen die je kunt volgen en waar je op terug kunt vallen. De basis hygiëneregels worden toegepast. Vuile bluskleding wordt afgevoerd en we gaan we in kazernekleding in de TS terug naar de kazerne. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden gescheiden afgevoerd en specialistisch gereinigd.’

Leerpunten

Terugkijkend op de inzet heeft Overeinder één groot aandachtspunt. ‘Ik zou graag beter en sneller de juiste informatie van bouw- en woningtoezicht ter plaatse willen hebben, zodat we die informatie ook kunnen gebruiken bij het vaststellen van de inzet. Als je weet waar welke preventieve voorzieningen zijn getroffen, weet je ook waar je tijdens je inzet extra aandacht voor moet hebben’, vertelt de OvD. Ook de eerste bevelvoerder heeft een leerpunt. ‘Met name in de beginfase ben ik geneigd om in het incident gezogen te worden. Je bent in die periode nog op jezelf aangewezen en moet zien dat je in korte tijd het overzicht krijgt. Dat blijft een uitdaging’, aldus Neervoort.

10-13brandvandemaand1
Met redvoertuigen wordt ingezet op de stoplijnen. Geprobeerd wordt het rechter naastgelegen pand te behouden. Fotografie: Regio 15
10-13brandvandemaand2
Onder dekking van een straal hoge druk gaan de brandweerlieden door de nooddeur naar binnen om een binnenverkenning te doen.Fotografie: Regio 15
10-13brandvandemaand3
Als een offensieve binneninzet niet meer mogelijk is, wordt omgeschakeld naar een offensieve buiteninzet.Fotografie: Regio 15
13brandvandemaandinzetkaart
Inzetkaart van de eenheden. Rode rechthoeken: TS’en. Blauwe rechthoeken: redvoertuigen.

Andere artikelen in deze aflevering

Het Brandweerhuis moet alles samenbrengen

Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland kondigde het op de eerste dag van het Brandweercongres aan: ‘We gaan een Brandweerhuis realiseren. Een herkenbare plek, één rode businessunit waar al...

Inzet drones voorlopig geen gemeengoed

De pilotregio’s Twente en Midden- en West-Brabant zijn al enkele jaren bezig om de benodigde ontheffingen te krijgen, zodat zij de inzet van drones bij de brandweer kunnen testen.