Convenant versterkt samenwerking bij brandonderzoek

Convenant versterkt samenwerking bij brandonderzoek

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft op 12 oktober 2015 het convenant Samenwerking bij brandonderzoek in Nederland in ontvangst genomen. Het convenant is aangeboden door vertegenwoordigers van Brandweer Nederland, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het Verbond van Verzekeraars. Het convenant is de eerste stap naar betere werkafspraken over brandonderzoek. Van der Steur: ‘Samenwerking tussen brandonderzoekers brengt hun kennis op een hoger peil. En dat zorgt voor beter brandonderzoek.’

Duidelijke afspraken over de aanwezigheid en de bevoegdheden van brandonderzoekers, bijvoorbeeld bij forensisch politieonderzoek ontbraken tot nu toe. Ook waren er geen eenduidige richtlijnen over het verzamelen, uitwisselen en bundelen van onderzoeksgegevens en privacygevoelige gegevens. Op grond van het samenwerkingsconvenant kunnen de verschillende partijen beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals slimmer en efficiënter gebruik en aanschaf van apparatuur en middelen. Ook het opzetten van een vakinhoudelijke database voor onder meer het brandgedrag van materialen is één van de mogelijkheden. ‘Iedereen is gebaat bij objectieve en deskundige waarheidsvinding rondom de oorzaak en toedracht van een brand. Door de samenwerking zullen omvang, kwaliteit en effectiviteit van brandonderzoek toenemen’, vertelt de vertegenwoordiger van de convenantpartners politiechef Hans Vissers.

Het uitgangspunt van het convenant is dat elke partij zijn eigen bevoegdheden behoudt. Wel worden de bevoegdheden duidelijker. Met de totstandkoming van dit convenant gaan de partijen gezamenlijk de werkafspraken nader invullen.

6-9actueelbrandonderzoek
Fotografie: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Andere artikelen in deze aflevering

Duiken blijft volop 
in ontwikkeling

Het duikongeval vorig jaar in Koedijk, bracht brandweerduiken weer in het nieuws. Weer een ongeval met dodelijke afloop ondanks alle veranderingen, verscherpte maatregelen en toezicht.

Feitjes en weetjes

Feitjes en weetjes, als je de woorden opzoekt dan word je al snel doorverwezen naar het woord triviaal, driesprong. In het oude Romeinse Rijk was het gebruikelijk om op splitsingen en kruisingen van h...