Drie plaatsingsadviezen voor ophangen koolmonoxidemelder

Drie plaatsingsadviezen voor ophangen koolmonoxidemelder

Redactie

De Brandweeracademie van het IFV heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de optimale plaatsing van koolmonoxidemelders. Over de beste locatie voor koolmonoxidemelders, zowel in hoogte als de afstand ten opzichte van de bron was discussie. De onduidelijkheid en de verschillende adviezen waren voor Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting reden om er nader onderzoek naar te laten doen. De Brandweeracademie komt op basis van de literatuurstudie nu met drie plaatsingsadviezen.

In de plaatsingsadviezen maakt de Brandweeracademie onderscheid tussen de bronruimte, de slaapkamer en overige ruimtes. De bronruimtes zijn alle ruimtes waar zich een potentiële koolmonoxidebron bevindt. Voorbeelden hiervan zijn een cv-installatie, geiser of kachel en de ruimtes waar de afvoer van rookgassen doorheen voert. In deze ruimtes kan volgens de Brandweeracademie de melder zowel aan het plafond als aan de muur of een schuin plafond worden gehangen. Het advies is om de melder op het plafond te hangen op een horizontale afstand van een tot drie meter tot de koolmonoxidebron, op een minimale afstand van dertig centimeter van omliggende muren en niet naast aanwezige luchtinlaten, luchtuitlaten of andere objecten. Indien plaatsing op het plafond niet mogelijk is, kan de melder aan de muur worden gehangen op een hoogte tussen vijftien en tachtig centimeter van het plafond. De melder moet altijd hoger hangen dan de bovenzijde van aanwezige ramen en deuren. Dit geldt ook voor plaatsing op een schuin plafond. Hierbij geldt bovendien dat de melder het beste aan de hoge zijde van het schuine plafond kan worden bevestigd.

In de slaapkamer kan de koolmonoxidemelder het beste worden opgehangen op de hoogte waarop men slaapt, niet naast aanwezige luchtinlaten of uitlaten en niet achter objecten zoals gordijnen of kasten. In overige ruimten is de meest ideale locatie op zit- of loophoogte.

Andere artikelen in deze aflevering

Fipro Benelux wordt Preficon Europe

Voortbordurend op jarenlange ervaring en kennis in bouwkundige brand-preventie, voorheen onder de naam Fipro Benelux, brengt Preficon een scala aan nieuwe brandwerende plaatmaterialen op de markt.