Onderzoek effect van beeld bij 112-meldingen

Onderzoek effect van beeld bij 112-meldingen

Redactie

De Meldkamers Noord-Nederland en Noord-Holland zijn een onderzoek gestart naar de invloed van het gebruik van beelden bij 112-meldingen. Hiermee willen de meldkamers onderzoeken of het toepassen van beeld bij de intake van 112-meldingen het proces versnelt en de volledigheid en juistheid van de vergaarde informatie vergroot. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het interpreteren van het beeld ook tijd kost en het afleidt van wat wordt gezegd. TNO voert het onderzoek uit.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag: Wanneer heeft welk soort beeld impact bij het doen van een 112-melding en welke impact is dat? Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Het Nieuwe Melden, waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de hulpverleningsdiensten en TNO samen onderzoeken hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe communicatievormen bieden voor het melden van veiligheidsincidenten.

Centralisten van verschillende disciplines doen mee aan twee experimenten. Het eerste experiment richt zich op het effect op het proces en met name op de snelheid, juistheid en volledigheid van de verwerkte informatie. Elke centralist handelt tijdens het experiment acht cases af waar tijdens de intake beeldmateriaal aan wordt toegevoegd. Op die manier kunnen de prestaties van de centralisten die eerder de cases zonder beeldmateriaal hebben afgehandeld, worden vergeleken met de prestaties van de centralisten die wel beeldmateriaal kregen aangeboden. De centralisten worden vooraf getraind in het gebruik van het protocolsysteem. Onderzoekers van TNO vervullen de rol van waarnemer. Acteurs leggen de cases voor aan de centralisten. De waarnemer biedt op vooraf bepaalde momenten het bijbe-horende beeld aan. Voor en na het experiment worden een aantal vragen gesteld over de verwachtingen van het effect van beeld op het meldproces en onder welke omstandigheden welk soort beeld als het meest effectief wordt verwacht.

Het tweede experiment is vooral verkennend van aard en richt zich specifiek op de mogelijke impact van beeld op de centralist. Tijdens dit experiment voert een aantal centralisten een taak uit waarin meldingen worden beluisterd. Deze taak lijkt op de huidige meldkamertaak, maar is niet helemaal hetzelfde. Tijdens sommige meldingen worden beelden getoond en wordt gemeten wat de impact hiervan op de centralist is. Onderzoekers van TNO begeleiden dit experiment en houden ter afsluiting van het experiment een kort interview over de ervaringen van de betrokken centralist.

Andere artikelen in deze aflevering