Brandpreventieweken: nieuwe projecten gericht op nieuwe doelgroep

Brandpreventieweken: nieuwe projecten gericht op nieuwe doelgroep

Schat, E.

Waar afgelopen jaren de focus van de Nationale Brandpreventieweken met name lag op senioren, zijn de projecten nu vooral gericht op jonge ouders. Uit brandrisicoprofielen is gebleken dat jonge ouders een grotere kans hebben op brand. Het thema Hé doe de deur dicht is gelijk aan voorgaande jaren, maar doordat de doelgroep is gewijzigd zijn veel nieuwe projecten opgestart.

BR201811-2729BRANDPREVENTIEWEKEN1
Veiligheidsregio Twente organiseert tijdens de Brandpreventieweken kinderfeestjes voor ieder kind dat in oktober in een gemeente als eerste vijf jaar wordt. Fotografie: Betty Morsinkhof

Twente: kinderfeestjes

De veiligheidsregio’s uit het district Oost5 zijn vorig jaar al gestart met de zogenaamde roze wolkcampagne, waarbij de focus lag op jonge gezinnen. Dit jaar is die campagne uitgerold over het hele land, daarbinnen kiezen enkele regio’s voor een aantal nieuwe projecten. Zo organiseert Veiligheidsregio Twente dit jaar in iedere gemeente in de regio voor ieder kind dat in oktober als eerste vijf jaar wordt, een kinderfeestje. ‘Brandweer Twente bestaat dit jaar vijf jaar. Vorig jaar hebben we in iedere gemeente het eerstgeboren kind in het zonnetje gezet. Dit jaar kiezen we voor de kinderen die in oktober als eerste vijf jaar worden. Hen nodigen we op de kazerne uit voor een feestje’, vertelt Liset Reimerink, medewerker Brandveilig Leven van Brandweer Twente. Ze legt uit dat de feestjes in principe zijn georganiseerd door het team Brandveilig Leven, maar dat kazernes dit zelf ook mochten aanvullen. ‘Wij hebben gezorgd dat er slingers hingen en er voldoende taart en snoep was. Bij alle feestjes is de burgemeester ook langsgekomen om de taart aan te snijden. Daarnaast zijn, afhankelijk van de kazerne, ook een springkussen en spelletjes georganiseerd. Zo konden kinderen bijvoorbeeld vlammetjes omver spuiten en de TS zien’, aldus Reimerink. ‘Wij zijn bij alle feestjes aanwezig geweest en daarnaast waren er bij ieder feestje een paar brandweerlieden. Tussen de bedrijven door hebben we ook kort met de kinderen gesproken over brandveiligheid. Zo hebben we ze gevraagd of ze rookmelders in huis hebben hangen en of ze met de deur dicht slapen. Waar dat niet het geval was hebben we de kinderen verteld dat ze hun ouders er maar eens naar moesten vragen. We waren verrast over hoeveel kinderen eigenlijk al weten over brandveiligheid.’ Na afloop van het feestje hebben ze van de brandweerlieden een cadeautasje gekregen. ‘Daarin zat natuurlijk de folder Brandveilig Leven, maar ook een bouwplaat, de deurhanger, een kleurplaat, kleurpotloden, een brandweerfrisbee en een -jojo. Ouders, ooms, tantes, opa’s en oma’s en ooms die op het feestje aanwezig waren, hebben we een waardebon voor een woningcheck meegegeven. Op die manier kunnen we de brandveiligheid bij de kinderen thuis ook echt verbeteren. De reacties waren erg positief.’

BR201811-2729BRANDPREVENTIEWEKEN2
Fotografie: Betty Morsinkhof

Reimerink legt uit dat in verband met de privacywetgeving de gemeente de kinderen een uitnodiging heeft gestuurd. Van alle jarigen hebben twee niet op de brief gereageerd. In die gemeenten is het kind uitgenodigd dat als tweede in de maand oktober vijf jaar is geworden.

Zowel de medewerkers van het team Brandveilig Leven als de brandweerlieden zijn enthousiast over de actie. ‘Het was erg leuk om te doen, maar we hebben er vooral erg veel mensen mee bereikt. Naast uiteraard de families hebben we in iedere gemeente de nodige media-aandacht voor de feestjes gehad en hebben we veel reacties via onze eigen social media binnengekregen. Daardoor hebben we veel meer mensen bereikt dan alleen de families’, legt Reimerink uit. Regio’s die dit ook willen gaan doen adviseert ze vooral in een vroeg stadium contact te leggen met de gemeente om uit te zoeken in welke woonplaats in iedere gemeente de eerste vijfjarige woont. ‘Zoek daarna snel contact met je lokale korps, zodat je hen kunt voorbereiden en ze, als ze dat willen, leuke dingen kunnen organiseren.’

BR201811-2729BRANDPREVENTIEWEKEN4
Brandweer Groningen heeft prins Harry en Meghan Markle een brandveiligheidspakket gestuurd. Fotografie: Veiligheidsregio Groningen

Groningen: felicitatie Harry en Meghan

Als half oktober bekend wordt dat Meghan Markle en prins Harry een kind verwachten, springt Katja van Ederen, medewerker Brandveilig Leven van Veiligheidsregio Groningen, een gat in de lucht. ‘Een cadeautje’, zo omschrijft ze het. ‘Dit nieuws sloot zo goed aan bij onze roze wolkcampagne dat we het niet konden laten om erop in te haken. In onze regio delen we tasjes uit met onder andere een slab, vluchtsleutelhanger, een hydrofieldoek, de Brandveilig Leven folder en een felicitatiekaart. De folder hebben we vervangen door de Engelstalige versie en als extraatje hebben we er een rompertje aan toegevoegd, inclusief een uitnodigende brief. Dat hebben we naar Engeland gestuurd.’ Voordat het pakketje wordt opgestuurd, is bij de kazerne in Groningen een foto gemaakt van de brandweerlieden met het poststuk. ‘Die hebben we via onze social media gedeeld. Op deze manier wilden we het nieuws aangrijpen om de boodschap bij de inwoners van onze regio onder de aandacht te brengen. Dat is gelukt. We hebben er meer dan 16.000 mensen mee bereikt en RTV Noord en Dagblad van het Noorden hebben er ook aandacht aan besteed’, aldus Van Ederen. Ze hoopt dat er uiteindelijk een reactie terugkomt vanuit Engeland. ‘Een foto dat ze met onze flyer in de hand het paleis doorlopen zou wel gaaf zijn, dan hebben we weer leuk nieuws.’

Naast deze inhaker op het nieuws deelt Brandweer Groningen bij de balies in alle twintig gemeentehuizen en de ziekenhuizen in de regio de tasjes uit aan de ouders op het moment dat ze hun kind aangeven. De ouder die in een gemeente als eerst het kind heeft aangegeven, krijgt daarnaast een kraamvisite van de brandweer en burgemeester aangeboden. Van Ederen: ‘Tijdens die kraamvisites voeren we een woningcheck uit en plaatsen we een rookmelder. Daarnaast hebben we in oktober in een radio-uitzending van RTV Noord en via social media woningchecks weggegeven aan ouders die de afgelopen drie maanden een kind hebben gekregen en we hebben er zes verloot via Facebook.’

Tot slot heeft de regio ook posters verspreid bij verloskundige centra en in bibliotheken en heeft de brandweer met een stand op de 9 maanden tot dreumes beurs in Groningen gestaan. Ouders konden daar met een VR-bril op ervaren wat er gebeurt als bij hen thuis brand uitbreekt. ‘Daarnaast hebben we daar een rookmelder verloot en konden bezoekers een goodie, de Hé doe de deur dicht vluchtsleutelhanger, bij onze stand afhalen, zodat we ook met hen een contactmoment hadden. Deze doelgroep staat ontzettend open voor de brandveiligheidsboodschap, de campagne slaat echt aan. Na oktober gaan we met de Martini Geboorte Groep, GGD Groningen, consultatiebureaus en Centra voor Jeugd en Gezin om tafel om te kijken hoe we samen op kunnen trekken om deze boodschap bij gezinnen met jonge kinderen blijvend onder de aandacht te brengen.’

Fryslân: GGS screeners

Veiligheidsregio Fryslân werkt in de campagne met name samen met de screeners van de GGD. Zij gaan in de eerste week na de geboorte bij de jonge gezinnen langs om de pasgeborene een hielprik te geven en een gehoortest te doen. ‘Ze komen daarmee al bij de doelgroep thuis en dus leek het ons goed om samen op te trekken’, vertelt Wietze Brandsma van Brandweer Fryslân. Vanuit de GGD wordt direct positief gereageerd op het idee. ‘We hebben bij een bezoek maar 35 minuten om ons verhaal te doen. Daarin moeten we de hielprik geven, de gehoorscreening doen en voorlichting geven. We vinden brandveiligheid wel een ontzettend belangrijk onderwerp, daarom wilden we hier graag aan meewerken’, aldus Annemiek Hulzenga van GGD Fryslân. De screeners van de GGD hebben van de brandweerlieden een workshop brandveiligheid gekregen, zodat ze de nodige kennis hebben over het onderwerp. Hulzenga: ‘Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook nog nooit had nagedacht over het sluiten van de deuren. Rookmelders had ik wel, maar na de workshop heb ik die thuis ook direct gecontroleerd. Namens de brandweer bieden we tijdens het huisbezoek de ouders een tas aan met daarin onder andere enkele folders en de brandweerslab. Hierna ontstaat vaak een gesprek over de brandveiligheid in het huis van het gezin. Er wordt ontzettend positief op gereageerd.’ Brandsma is blij dat ze zijn gekomen tot een nauwe samenwerking. ‘De lijntjes zijn heel kort. Wanneer de GGD screeners vragen krijgen waar ze het antwoord niet op hebben, kunnen ze ons altijd bellen. We willen in overleg met hen ook kijken hoe we dit na oktober een vervolg kunnen geven.’

BR201811-2729BRANDPREVENTIEWEKEN3
De GGD screeners geven onder andere een brandweerslab aan iedere pasgeborene in Veiligheidsregio Fryslân. Fotografie: Sjan Terlouw

IJsselland: vloggers en bloggers

Bij de opzet van de campagne heeft Veiligheidsregio IJsselland geprobeerd om nieuwe dingen uit te proberen. ‘Vorig jaar zijn we in Oost5 al begonnen met de roze wolkcampagne. Die is toen op een redelijk klassieke manier opgezet, we maakten gebruik van de standaard communicatiekanalen. Dat wilden we dit jaar anders doen. We hebben geprobeerd om via influencers de doelgroep te bereiken’, aldus Annemarie Henzen van Veiligheidsregio IJsselland. Voor de inzet van vloggers en bloggers heeft ze contact gezocht met een mediabureau dat de inzet van enkele moedervloggers en -bloggers beheert. ‘Uiteindelijk zijn we uitgekomen op drie verschillende influencers, waarvan twee werken met een vlog en één met een blog. Kelly Caresse is eind twintig en heeft drie kinderen. Ik Vrouw van Jou zijn twee vrouwen in de dertig die in verwachting zijn en De Club van Relaxte Moeders is iets ouder. Alle drie hebben ze een eigen doelgroep’, legt Henzen uit. Voor het mediabureau en de vloggers heeft ze een uitgebreide briefing geschreven. Daarna is het aan de vloggers en bloggers om daarmee aan de haal te gaan. ‘Ze bedenken zelf hun eigen content. Daarvan schrijven ze een script dat ze vervolgens aan ons laten zien. Daarop kunnen we bijsturen, bijvoorbeeld als het gaat om de plek van de rookmelder, de inhoud van de boodschap en de terminologie. De uiteindelijke vlog kregen we ook te zien voordat deze werd geplaatst. Ook daaraan konden nog dingen worden aangepast.’ Henzen is blij met de content die de vloggers en bloggers voor de regio hebben gemaakt. ‘Het leuke is dat zij het in hun eigen woorden vertellen en daarmee de doelgroep beter weten aan te spreken dan wanneer wij iets zeggen. Ik vrouw van jou heeft bijvoorbeeld het veilig vluchten mooi in beeld gebracht door te proberen geblindoekt met een pop in haar armen uit huis te vluchten. Dan ontdekt ze dat dit nog niet zo makkelijk is.’ Naast de vlogs en blogs heeft de veiligheidsregio ook advertenties op andere websites laten draaien. De totale campagne heeft zevenduizend euro gekost. ‘We merken dat deze influencers veel meer reacties krijgen dan wij als we dezelfde content op onze pagina plaatsen. Je bereikt er dus echt mensen mee. Na oktober gaan we de campagne evalueren en bekijken we of het voor herhaling vatbaar is.’

Andere artikelen in deze aflevering

Brandveiligheid in lesmateriaal tankopslag

De VOTOB Academy verzorgt opleidingen in de tankopslag en besteedt daarin nu ook aandacht aan brandveiligheid. Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO heeft het lesmateriaal beoordeeld en a...

Brandweercongres, de kracht van het verschil

Het Brandweercongres stond dit jaar in het teken van de kracht van het verschil. De boodschap op 11 en 12 oktober was dat de verschillen binnen de brandweer een bijzondere kracht zijn en daar kan meer...