Iets minder boos

Iets minder boos

G. Bouwmeester

Niet alleen brutale (zoals het spreekwoord wil), maar ook boze mensen hebben de halve wereld. Het journaal, de kranten en de reageerpanelen van veel websites staan vaak vol met de woedende reacties op eigenlijk ieder soort bericht. Wij brandweermensen kunnen er ook wat van. Of het nu gaat over Uitruk op Maat, over dekkingsplannen, over paraatheids- of opkomstmodellen, over de arbeidsvoorwaarden, over de bepakking van de nieuwe TS of het nieuwe HV, over de vraag of uitrukken met een AED nu wel of niet tot ons takenpakket zou moeten behoren, wij brandweermensen verdedigen ons standpunt met het vuur dat we normaal juist zo graag bestrijden.

Boze mensen hebben de halve wereld en volgens de kranten half november hebben ze ook het machtigste staatshoofd ter wereld gekozen. Die uitverkiezing plaatst onze eigen verkiezingen, in maart 2017, in een bijzonder daglicht. Wat valt er voor de brandweermens te kiezen in maart?

Het grootste deel van de politieke partijen besteedt in haar verkiezingsprogramma’s geen enkele aandacht aan de brandweer. Bij GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de Partij voor de Vrijheid, de Partij voor de Dieren, Denk en Voor Nederland komt de brandweer niet voor. De VVD dingt (op pagina 14) naar de gunsten van de traditionele brandweervrijwilligers, die ‘uit liefde voor het vak’ hun brandweerwerk ‘combineren met hun baan door diensten te draaien in het dorp of de stad waarin ze wonen of werken.’ Onmisbaar, volgens de VVD, en daarom moeten veiligheidsregio’s, die volgens het programma ‘goed zijn voor de kwaliteit en de effectiviteit van de rampenbestrijding’, ‘bij alle keuzes die ze maken meer rekening houden met deze belangrijke vrijwilligers.’ Ook de SGP laat zich in dergelijke bewoordingen uit (p. 28: ‘bij de totstandkoming van protocollen en regels rond de veiligheid, moet de inbreng en betrokkenheid van brandweervrijwilligers nadrukkelijk zijn gewaarborgd.’ Ook het CDA (p. 6) laat zich in in die termen uit. De PvdA heeft het niet over vrijwilligers, maar roept op tot het harder aanpakken van mensen die brandweerpersoneel bedreigen (p. 21) en tot meer ‘armslag voor de brandweer om periodiek vaker te controleren op brandveiligheid van panden’ (p. 56).

Al deze partijen pleiten dus min of meer voor een voortzetting van de huidige gang van zaken. Alleen de SP doet dat niet. Die partij schrijft: ‘We stoppen de uitholling van de brandweer. Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweerzorg. We stoppen experimenten met minder mensen op brandweerwagens en starten een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer.’ (p. 23)

Doe ermee wat u wilt. Ik vond het vooral opvallend dat zoveel partijen niets over de brandweer zeggen in verkiezingsprogramma’s die zijn geschreven in een zomer waarin de brandweer zich niet onberoerd liet (daarover las u eerder in Brand&Brandweer), en dat áls de programma’s over de brandweer reppen, het vooral gaat om het toch wel platgetreden paadje van de te koesteren brandweervrijwilliger. Een visie op de brandweer (of op veiligheidsregio’s) vond ik nergens, een observatie die in schril contrast staat met de manier waarop de politie ter sprake komt in de programma’s.

Onze verkiezingen zijn pas in maart en wie weet waar we tegen die tijd boos over zijn. Voor ons ligt nu eerst een periode die traditioneel voor veel mensen in het teken staat van enige rust en bezinning. Even een paar dagen de batterij opladen, bij familie en andere naasten, een glas wijn en lekker eten en de boosheid van alledag wat weg laten zakken. Ik wens u dat ook toe, maar dan wel in het besef dat het er voor velen niet inzit. Ook wanneer de wereld kerst viert en het nieuwe jaar inluidt, staan wij paraat. Het is voor ons juist vaak een nacht waarin we ons met de boze burger geconfronteerd weten. Daarom wens ik u, namens de hele redactie, vooral ook een veilige jaarwisseling. Laten we hopen op een nieuwjaarsnacht zonder gefrustreerde landgenoten én laten we ons voornemen in 2017 zelf ook iets minder vaak boos te zijn.

Gerard Bouwmeester

BR201612-P5MIDERBOOS

Andere artikelen in deze aflevering

Incurve, voor uw veiligheid én gezondheid

Lang nadat men de brand heeft verlaten worden brandweerlieden en medewer-kers van de werkplaats nog blootgesteld aan materiaal dat vol zit met toxische en kankerverwekkende stoffen.