Thermal runaway grootste gevaar bij elektrische bussen

Thermal runaway grootste gevaar bij elektrische bussen

Redactie

Het belangrijkste gevaar van een batterijpakket is de kans op een thermal runaway waarbij er een kettingreactie in het pakket op gang gebracht kan worden die de brandontwikkeling versnelt. De interne faalkans op thermal runaway is echter klein. Met verschillende maatregelen kunnen de risico’s en effecten bovendien worden beperkt. Dat concludeert het lectoraat Transportveiligheid van het IFV in het rapport Brandveiligheid van elektrische bussen.

Elektrische bussen leveren daarnaast nog enkele specifieke gevaren op. Zo komen er bij verhitting van accupakketten schadelijke en giftige stoffen vrij, zoals waterstoffluoride. De extra hoeveelheid lijkt beperkt. Naar de precieze effecten is volgens het lectoraat meer onderzoek nodig. Ook het gevaar op elektrocutie lijkt beperkt te zijn. Wel moeten beproefde systemen om een bus bij een incident spanningsloos te kunnen maken vooraf geïnstalleerd worden. Tot slot concludeert het lectoraat in het rapport dat het bestrijden van branden in het accupakket moeilijker is dan brand van de dieselvoorraad bij een dieselbus. De slechte bereikbaarheid van het accupakket en de benodigde tijdsduur om een pakket goed te koelen vergt veel bluswater en een lange inzetduur. Tunnels bemoeilijken de bestrijding bovendien, maar bij een accubrand komt naar alle waarschijnlijkheid minder energie vrij dan bij een koolwaterstofbrand bij een dieselbus. Bovendien ontwikkelt een accubrand zich trager.

Het rapport Brandveiligheid van elektrische bussen is te downloaden via www.ifv.nl.

Andere artikelen in deze aflevering

Uitruk op maat: veilig en verantwoord?

Kun je met de verschillende varianten van variabele voertuigbezetting veilig en effectief optreden bij maatgevende incidenten? Die vraag staat centraal bij het project Gegevensverzameling Uitruk op Ma...