Incurve, voor uw veiligheid én gezondheid

Incurve, voor uw veiligheid én gezondheid

Redactie

Lang nadat men de brand heeft verlaten worden brandweerlieden en medewer-kers van de werkplaats nog blootgesteld aan materiaal dat vol zit met toxische en kankerverwekkende stoffen. Om te proberen het risico op gezondheidspro-blemen op lange termijn te verminderen, heeft Interspiro een nieuw draagstel ontwikkeld genaamd de Incurve.

De Incurve is gemaakt van een combina-tie van hoogwaardige kwaliteit rubber en plastic. Tevens is het gebruik van textiel tot een minimum teruggebracht. Dit maakt de Incurve minder vatbaar voor vervuiling van toxische en kankerverwek-kende stoffen. De Incurve is eenvoudig te reiningen. Bijkomend voordeel is dat de Incurve zo gemaakt is dat het de vormen van het lichaam volgt. Optimale verdeling van het gewicht. De heup- en schouder-banden bewegen los van elkaar voor maximale beweegbaarheid. Dit maakt de Incurve een zeer comfortabel draagstel.’

BR201612-P40INCURVE

Andere artikelen in deze aflevering