Nieuw waarschuwingssysteem bij incidenten in haven Zeeland

Nieuw waarschuwingssysteem bij incidenten in haven Zeeland

Leren van praktijksituaties is een waardevolle manier om tot nieuwe inzichten te komen als het gaat om brandveiligheid. Het boekje Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg is de nieuwste in de serie casuïstiekboeken. Brandonderzoeker Joost Ebus heeft op 7 november het boek met 24 casussen over brand in de langdurige zorg gepresenteerd. Het is ontwikkeld in samenwerking met De Zorg Brandveilig, een programma van de Brancheorganisaties zorg en Brandweer Nederland.

Het Casuïstiekboek uit brandonderzoek voor de zorg laat zien dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat de gevolgen ervan enorm kunnen zijn. Van iedere casus zijn onder meer het type brand, de oorzaak, de gevolgen en de manier van melden en reageren beschreven. Daarnaast is elke casus voorzien van nuttige inzichten en tips van brandveiligheidsexperts uit de zorg. De focus daarbij ligt op praktische manieren om in de toekomst met vergelijkbare situaties om te gaan en ze te voorkomen.

Het Casuistiekboek uit brandonderzoek voor de zorg is te downloaden via

www.dezorgbrandveilig.nl.

Andere artikelen in deze aflevering

PPMO in Caribisch Nederland

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de bijzondere gemeenten van Nederland, wordt al vier jaar toegewerkt naar de invoering van het PPMO. Halverwege volgend jaar worden de brandweerlieden op de eilande...

Rookgasexplosies door uitdampen van EPS of bitumen

Pyrolyse gassen van EPS kunnen een spontane rookgasexplosie veroorzaken en pyrolyse gassen van bitumen kunnen plotseling ontbranden. Dat zijn twee conclusies uit het onderzoek Rookgasexplosies van Cin...