Brandweer IJsselland en Vitens werken samen aan nieuw bluswaterbeleid

Brandweer IJsselland en Vitens werken samen aan nieuw bluswaterbeleid

Redactie

Brandweer IJsselland gaat in de toekomst minder gebruikmaken van brandkranen en investeert in een nieuwe watertankwagen en watertransportsystemen. Hiermee verbetert de dekking van bluswater

Aanleiding voor deze ontwikkeling is de veranderde wetgeving voor de levering van bluswater en een beter inzicht in de behoefte en het daadwerkelijke verbruik. Deze ontwikkelingen waren voor de brandweer en drinkwaterbedrijf Vitens aanleiding om samen te werken aan een nieuw bluswaterbeleid. Onderzoek wees uit dat de brandweer toe kan met tweederde van het aantal brandkranen dat er nu beschikbaar is in de gemeenten. Er is dan nog voldoende bluswater voorhanden door inzet van ander materieel en meer gebruik van open water. Brandweer IJsselland en Vitens bepalen samen welke brandkranen afgestoten kunnen worden, zonder dat dit invloed heeft op de veiligheid. In de historische binnensteden en buitengebieden blijven alle brandkranen gehandhaafd.

De besparing die de afname van brandkranen oplevert, wordt de komende jaren geïnvesteerd in een nieuwe watertankwagen en watertransportsystemen. Dat levert tevens een verbetering op van de dekking van het bluswater.

BR201712-ACTUEEL7

Andere artikelen in deze aflevering

Brandweer hoogst gewaardeerde organisatie

De brandweer is de hoogst gewaardeerdeoverheidsorganisatie, blijkt uithet Overheid Merkenonderzoek vanHendrik Beerda Brand Consultancy. Methet onderzoek is eerst de bekendheidvan alle overheidsinstell...

Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg

Leren van praktijksituaties is een waardevolle manier om tot nieuwe inzichten te komen als het gaat om brandveiligheid. Het boekje Casuïstiek uit brandonderzoek voor de zorg is de nieuwste in de serie...