Home

Brancherichtlijn Blijvende vakbekwaamheid Brandweerduiker en Duikploegleider geactualiseerd

Brancherichtlijn Blijvende vakbekwaamheid Brandweerduiker en Duikploegleider geactualiseerd

Gegevens

Nummer
2021
Publicatiedatum
19 januari 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De vakgroep beheersing waterongevallen heeft opdracht gegeven om de eerder opgestelde brancherichtlijn Blijvende vakbekwaamheid brandweerduiker en duikploegleider uit 2016 te herzien op basis van de aangepaste wet- en regelgeving en certificatie eisen. Met het aangepaste certificatieschema WOD-D (1-10-2018) voor de duiker en de aankomende aanpassingen in het certificatieschema voor de duikploegleider voldoet de brancherichtlijn blijvende vakbekwaamheid uit 2016 niet meer.

Naast deze werkveldspecifieke eisen zijn aanpassingen in les- en leerstof, opgedane kennis en aanbevelingen uit het rapport “Tweede orde leren van (bijna-) ongevallen bij waterongevallenbeheersing” (Brandweeracademie, 2018) welke eveneens geïmplementeerd dienen te worden in het huidige document.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een persoonsregistratiestelsel dat het persoonscertificatiestelsel zal vervangen binnen de Arbowetgeving. Binnen het, nog vast te stellen, persoonsregistratiestelsel zal de functie duikmedisch begeleider (scope B1) een nieuwe functie binnen de brandweer worden.

De verantwoordelijkheden voor de taken van deze functie worden vooralsnog binnen de brandweer bij de functie duikploegleider belegd.

Na iedere certificeringsperiode van twee jaren controleert de CI-IFV het logboek (portfoliocontrole) van de brandweerduiker en/of duikploegleider. Na het vaststellen van de vorige brancherichtlijn Blijvende vakbekwaamheid brandweerduiker en duikploegleider zijn er meerdere (regionale) initiatieven ontstaan voor oefencoderingen. Deze wisselende coderingen heeft de portfoliocontrole niet overzichtelijker gemaakt. Wanneer een certificaathouder ook nog eens in verschillende veiligheidsregio’s werkzaam is als brandweerduiker of duikploegleider kan het voorkomen dat het logboek met verschillende coderingen is opgebouwd. Vanwege het verzoek tot uniformering is in de nieuwe brancherichtlijn een uniforme coderingen opgenomen bij de oefeningen.

meer informatie: Brandweer.nl