Home

Onderzoek naar de rol van het Veiligheidsberaad tijdens coronacrisis

Onderzoek naar de rol van het Veiligheidsberaad tijdens coronacrisis

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
21 april 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Recent, kort na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), een publicatie gereed van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) waarin specifiek wordt gereflecteerd op de rol die het Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis heeft vervuld.

In het rapport constateren de onderzoekers, net als de OvV, dat het Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis een verbindende schakel vormde tussen het Rijk en het lokale bestuur, terwijl daar voorheen sprake was van een leemte in de nationale crisisstructuur.Volgens de onderzoekers was het Veiligheidsberaad het juiste gremium om de aansluiting tussen het Rijk en de gemeenten te organiseren en te faciliteren. Het Veiligheidsberaad is tijdens de coronacrisis van betekenis geweest in zowel de afstemming die via de voorzitters veiligheidsregio plaatsvond met alle burgemeesters (c.q. gemeenten), als in de afstemming met het kabinet over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregelen. Ook vervulde het Veiligheidsberaad een rol in het duiden van de situatie en het informeren van de samenleving.

“Het is bijzonder te noemen dat het Veiligheidsberaad tijdens de coronacrisis een betekenisvolle rol heeft vervuld, zonder dat het enige beslissingsbevoegdheid had”, aldus de onderzoekers. Eenheid van bestuur was belangrijk en het Veiligheidsberaad heeft als zodanig gefunctioneerd. Bij het eventueel wettelijke verankeren van een crisistaak voor het Veiligheidsberaad zal er echter rekening mee moeten worden gehouden dat de rol van het Veiligheidsberaad niet wordt verengd tot ‘de handhaving van ministeriële aanwijzingen’. De rol van het Veiligheidsberaad bij landelijke crises is juist vooral dat het Veiligheidsberaad de uitvoering van kabinetsmaatregelen kan coördineren en het kabinet van advies kan voorzien.

Ten behoeve van het onderzoek, dat op verzoek van het Veiligheidsberaad plaatsvond, zijn gesprekken gevoerd met voorzitters veiligheidsregio en andere bestuurlijk betrokkenen bij de beheersing van de coronacrisis. Ook is er een enquête uitgezet onder alle burgemeesters, een media-analyse uitgevoerd en heeft er een expertsessie plaatsgevonden met bestuurlijk-juridisch deskundigen.

De resultaten van het onderzoek zijn samengebracht in een bondig rapport dat via de site van NIPV te downloaden is.