Home

De doorwerking van de energietransitie op omgevingsveiligheid

De doorwerking van de energietransitie op omgevingsveiligheid

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
24 mei 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Dat de energietransitie zich met ongekende snelheid doorzet, is niets nieuws. Dit is immers al jaren het geval vanwege de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken en ons klimaat te beschermen. Recent, en als extra versneller, is daar de oorlog in Oekraïne bijgekomen: Nederland wil daarom nog dit jaar af van Russisch gas. Het logische gevolg daarvan is, dat er extra overheidssubsidies zijn voor en investeringen worden gedaan in hernieuwbare energieprojecten. Extra windvelden worden aangelegd in zee, grote hoeveelheden LNG worden geïmporteerd en er wordt fors geïnvesteerd in waterstofinfrastructuur. Dergelijke initiatieven hebben per definitie gevolgen voor de veiligheid van de omgeving.

Gevaarlijke stoffen vormen een belangrijk aspect van de energietransitie vormen. Waterstof, LNG, ammoniak, methanol, CNG en ook de energieopslag in batterijen gaan gepaard met vraagstukken zoals we die traditioneel ook kennen in ons beleid op het gebied van gevaarlijke stoffen. Dat beleid is erop gericht om de veiligheid van derden (de omgevingsveiligheid) te garanderen door het risico op overlijden te beperken (individueel risico) en door voldoende bescherming te geven aan personen in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen (aandachtsgebieden).

Hoewel gevaarlijke stoffen onlosmakelijk verbonden zijn met de energietransitie, ontbreken voor de nieuwe ontwikkelingen echter tegelijkertijd de veiligheidskaders zoals we die kennen voor het traditionele beleid omtrent gevaarlijke stoffen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de stofcategorisering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen of de verpakkingseisen van energieopslag. Ondanks het ontbreken van dergelijke kaders, zal er wel degelijk aandacht besteed moeten worden aan de veiligheid van personen in de omgeving van energietransitieprojecten.

Dit document biedt hiertoe een mooi hulpmiddel, allereerst omdat het de grote energietrends in Nederland presenteert in de vier belangrijkste domeinen, te weten: gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw. Maar nog belangrijker is, dat dit document een goed handvat biedt voor de veiligheid, omdat de doorwerking van de trends op de omgevingsveiligheid erin is uitgewerkt, waarbij de trends zijn ingedeeld naar de onderwerpen elektriciteit, warmte en gassen.

(bron: voorwoord uit het rapport door Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid)

Het rapport is te downloaden op de site van NIPV