Home

Herziene versie cascademodel

Herziene versie cascademodel

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
2 juni 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

In 2012 verscheen de publicatie Proof of concept: Cascademodel 2.0 (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2012). Bij de toepassing van het Cascademodel 2.0 liep men in de praktijk tegen een aantal problemen aan. Zo is de generieke keuze voor de cascades niet van toepassing op alle gebouwen en liet het model zich niet eenvoudig digitaliseren, waardoor de toetsing aan de hand van data en het toepassen als onderligger voor ‘business intelligence’ niet eenvoudig was.

In deze herziene versie is onder meer de impact van een brand verder gespecificeerd. Zo is onder meer rook hierin meegenomen. Ook is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. De publicatie van dit rapport vindt ditmaal plaats onder vlag van NIPV. U vindt het rapport op de pagina ‘Basis voor Brandveiligheid’ op de site van NIPV.

Brand is een complex verschijnsel met een complex schadepatroon. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de vuur- en rookontwikkeling. Het Cascademodel maakt inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op een brand en maakt inzichtelijk waarmee de brandveiligheid kan worden verbeterd. Het Cascademodel is de perfecte tool om risicogericht brandveiligheid te benaderen en helpt om risicogericht te kunnen adviseren. Daarnaast is het een goede tool om de verantwoordelijkheid richting burgers, bedrijven, bestuur en brandweer duidelijk te maken.

Het handboek Basis voor brandveiligheid is een kennisdocument met onderbouwing, argumentatie en achtergrondinformatie over brandpreventie. Het is een monodisciplinair document van de brandweer dat samenhang biedt in de onderdelen van de brandpreventie.

U vindt het rapport op de pagina ‘Basis voor Brandveiligheid’ op de site van NIPV.