Home

Onderzoek naar AAV's op chemische bedrijfslocaties

Onderzoek naar AAV's op chemische bedrijfslocaties

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
19 juli 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Het aantal voertuigen dat rijdt op een alternatieve brandstof, zoals een elektrische batterij, aardgas of waterstof, neemt flink toe. Dat geldt ook voor voertuigen die worden gebruikt voor het transport over bedrijfsterreinen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Welke veiligheidsrisico’s brengt dit met zich mee? Dit onderzoekt NIPV in opdracht van de chemische industrie en Safety Delta Nederland.

Het eerste deel van dit onderzoek, dat deze maand is verschenen, bestaat uit een literatuurverkenning naar bestaande wet-en regelgeving en (bedrijfs)procedures. Op basis van openbare bronnen via het internet bleek dat in Nederland in het kader van het BRZO geen regelgeving bestaat ten aanzien van het gebruik van alternatief aangedreven voertuigen. Aangezien het BRZO gebaseerd is op het Europese ‘Seveso-III-Directive’ (2012/18/EU), waarin mogelijke risico’s van alternatief aangedreven voertuigen niet worden beschouwd, lag het in de lijn der verwachting dat ook in het BRZO dergelijke regelgeving niet aanwezig is. Ook in breder verband (EU, USA) leverde deze verkenning geen resultaten op ten aanzien van regelgeving voor het gebruik van alternatief aangedreven voertuigen (waaronder trucks) op specifieke (chemische) locaties. Wel bestaan er nationale en internationale eisen waaraan alternatief aangedreven voertuigen moeten voldoen (voertuigeisen), zijn er regels voor tankstations met alternatieve brandstoffen en bestaan er leidraden voor incidentbestrijding. Ook is in ruime mate wetenschappelijke literatuur aanwezig over gevaren en risico’s van alternatieve brandstoffen en alternatief aangedreven voertuigen. Deze gegevens worden dan ook vaak gebruikt bij vergunningverstrekking, voor het vaststellen van maatregelen of voor de berekening van veiligheidsafstanden.

Het tweede deel van dit onderzoek ging na of en welke procedures op petrochemische bedrijfsterreinen worden toegepast. Uit een rondvraag bij een aantal brancheorganisaties, bedrijven, chemische clusters en veiligheidsregio’s bleek dat bedrijfsrichtlijnen voor het veilig gebruik van alternatief aangedreven vrachtwagens (AAV’s) op petrochemische bedrijfsterreinen veelal niet aanwezig zijn. Slechts één van de benaderde bedrijven bleek over dergelijke richtlijnen te beschikken. Er blijken wel initiatieven ontplooid te worden die ingaan op de veiligheid van het gebruik van AAV’s op locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dit betreft een onderzoek van het Engelse Energy Institute naar de risico’s van ‘niet-diesel-voertuigen’ op dergelijke locaties en een initiatief van CEFIC (European Chemical Industry Council) met als doel het opstellen van een handleiding voor de industrie voor veilig gebruik van alternatief aangedreven (CNG, LNG, H2, elektrische) trucks.

Het rapport is te downloaden op de site van NIPV