Home

Rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
8 november 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Wereldwijd is er veel discussie over straalpijptechnieken, debieten en met name wat de veiligste en eenvoudigste manier is om rookgassen te koelen. Een belangrijke vraag is of er niet een eenvoudig uitvoerbare techniek is die altijd werkt. Omdat de deskundigen nogal van mening verschillen, heeft de Brandweeracademie praktijkonderzoek gedaan naar het effect van verschillende rookgaskoelingtechnieken. In dat praktijkonderzoek werd geconcludeerd dat de ‘boogmethode’ het best aan de voorwaarden van uitvoerbaarheid en effectiviteit voldoet. Vervolgens ontstond er direct een discussie over de vraag of deze methode wel onder alle omstandigheden veilig is vanwege (vermeende) stoomvorming. Daarom is besloten om de voorliggende literatuurscan uit te voeren.

De hoofdvraag van deze literatuurscan is:

Wat kan er in de internationale literatuur gevonden worden over de toepassingsgebieden van verschillende straalpijptechnieken en de risico’s die aan die verschillende technieken zijn verbonden, in het bijzonder met als doel om rookgassen te koelen in kleine ruimtes bij het uitvoeren van een offensieve binneninzet.

In de literatuur is vrij weinig experimenteel onderzoek te vinden naar de toepassing van verschillende technieken om rookgassen te koelen. In de discussies maar ook in de experimenten lopen verschillende technieken en omstandigheden door elkaar heen, zodat er geen harde conclusie kan worden getrokken. Stoomvorming lijkt het grootste risico te zijn, hoewel niet helder is hoe groot dat probleem nu daadwerkelijk is, omdat er geen praktijkonderzoek naar is gedaan.

Gesteld dat er bij het raken van hete oppervlakken met veel water veel stoom wordt gevormd, dan is het ‘t veiligst om ook voor een uitstroom te zorgen en om uit de uitstroom te blijven. Maar de hoeveelheid waarin stoom zorgt voor overdruk en uitstroom is niet helder. Ook de mate waarin krimp of juist uitzetting van de rookgaslaag plaatsvindt, is niet duidelijk. Daarnaast is er geen indicatie te vinden in de literatuur dat het toepassen van de boogmethode een risico oplevert. Er lijkt wel consensus te bestaan over het belang van het debiet voor rookgaskoeling. Het toepassen van optimale debieten lijkt belangrijker te zijn dan de straalpijptechniek.

Het rapport is te downloaden op de site van NIPV