Home

Extra geld voor opruimen drugsafval

Extra geld voor opruimen drugsafval

Gegevens

Nummer
2022
Publicatiedatum
23 november 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

De huidige subsidieregeling wordt verruimd. Particulieren krijgen de kosten volledig vergoed tot maximaal € 200.000. Decentrale overheden krijgen de helft van de kosten vergoed tot een bedrag van € 50.000. Eventuele kosten daarbovenop worden volledig vergoed tot maximaal € 200.000. Voor gedupeerden die onder de oude subsidieregeling in 2021 en 2022 te maken hadden met een drugsafvaldumping en in de nieuwe regeling een hogere vergoeding zouden krijgen, wordt bekeken of zij met terugwerkende kracht een extra aanvraag kunnen indienen. Ook blijft ad hoc maatwerk mogelijk voor megadumpingen zoals bijvoorbeeld in Noord-Brabant met grootschalige bodemschade en grondwaterverontreiniging.

De provincies voeren de subsidieregeling uit en de datum waarop de verruiming ingaat, kan per provincie iets verschillen. De provincies communiceren hierover in het eerste kwartaal van 2023 over de subsidie en het aanmeldformulier. De verruimde regeling treedt na de communicatie in die provincie in werking:

Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe structurele rijksregeling voor het opruimen van drugsafval. De planning is om deze per 1 januari 2025 in werking te laten treden als vervanging van de huidige subsidieregeling. De nieuwe regeling komt tot stand in overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en twee partijen met veel praktijkervaring: provincie Noord-Brabant en uitvoeringsorganisatie BIJ12 van de gezamenlijke provincies.

De vervangende rijksregeling zal in grote lijnen overeenkomen met de huidige (verruimde) regeling. In de nieuwe rijksregeling wordt ook rekening gehouden met megadumpingen, zodat maatwerk niet meer nodig zal zijn. Ook worden de opruimkosten bij aangetroffen drugslaboratoriums in de nieuwe regeling meegenomen. En worden kennis en expertise rond drugslabs en lozingen van drugsafval verder uitgewisseld, om de aanpak te verbeteren.