Home

Overstromingsrisico herverzekerd

Overstromingsrisico herverzekerd

Gegevens

Nummer
2023
Publicatiedatum
4 januari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de zeeweringen het begeven. Gedacht wordt aan een zogeheten publiek-private internationale herverzekeringspool waarbij ook herverzekeraars delen in het risico op schade. Die constructie gaat het Verbond samen met de branche komend jaar verder uitwerken, zo blijkt uit de Ledenvergadering van het Verbond.

De kans dat een grote rivier buiten de dijken treedt, of de zee het land binnenkomt, is klein. Maar voor die momenten dat het onverhoopt misgaat, is schadebeperking en snel herstel cruciaal. Gelukkig hebben we in ons land zeer goede dijken en is er ruimte gecreëerd voor de grote rivieren. Ook zijn particulieren in de regel via hun opstal- en inboedelverzekering goed verzekerd tegen schade door overstroming van kleinere rivieren en beken, storm, hagel en bijvoorbeeld sneeuw. Maar voor een overstroming van de Maas, IJssel, Rijn of zee, de zogeheten primaire keringen, nog niet. 'Meerdere verzekeraars zullen het overstromingsrisico samen delen.' aldus Maurice Koopman, lid sectorbestuur Schade en CEO NN Non-life bij NN. Bijvoorbeeld via een zogeheten publiek-private internationale herverzekeringspool waarbij ook herverzekeraars delen in het risico op schade. De constructie is vooralsnog gericht op particuliere klanten. Het Verbond wil in een later stadium kijken of een -zich bewezen- constructie uit te breiden is naar het MKB.

Bron: Verbond van verzekeraars