Home

Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s opgericht

Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s opgericht

Gegevens

Nummer
2023
Publicatiedatum
4 januari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

Het Veiligheidsberaad heeft in de vergadering van 16 december een principebesluit genomen over de oprichting van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. De formele oprichting van de stichting volgt zo spoedig mogelijk, om per 1 januari 2024 operationeel te kunnen zijn.

De veiligheidsregio’s zijn zich bewust geworden van het risico op aanspraken van medewerkers, die getroffen worden door een ongeval tijdens het werk. De directeuren en commandanten hebben om die reden het project risicomanagement en verzekeringen opgestart, met als doel landelijke lijnen te formuleren.

Het Veiligheidsberaad heeft op 1 juli 2022 besloten tot oprichting van een expertisebureau risicobeheer voor de veiligheidsregio’s. Dit expertisebureau risicobeheer voorziet in de ondersteuning bij afhandeling van ongevallen en gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.

Bron: Veiligheidsberaad