Home

Scenarioboek Energietransitie

Scenarioboek Energietransitie

Gegevens

Nummer
2023
Publicatiedatum
18 januari 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Nieuws

De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online. De scenariokaarten zijn, samen met de scenarioboeken Externe Veiligheid en Industriële Veiligheid, te vinden op één nieuwe website: Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

Adviseurs van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die een bedreiging kunnen zijn voor de omgeving. Met de nieuwe scenariokaarten over de energietransitie kunnen zij efficiënt en consistent adviseren over de veiligheidsaspecten van (infrastructurele) energietransitieprojecten.

Waterstof, methanol, biovergister en LNG

De scenariokaarten die nu gereed zijn, behandelen de onderwerpen: waterstofvuilniswagen, bunkeren van methanol, biovergister en de opslag van LNG. Er volgen nog incidentscenario’s over bijvoorbeeld een thuisbatterij, een elektrisch voertuig in een parkeergarage, de opslag van accu’s en zonnepanelen boven een loods.

Begeleidingsgroep van 7 partijen

NIPV ontwikkelt het Scenarioboek Energietransitie met een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Port of Amsterdam vormen de begeleidingsgroep van het project. Zij adviseren onder meer over de uit te werken scenario’s en stellen de definitieve scenario’s vast.

Onderhoud en beheer door NIPV

NIPV zorgt voor het onderhoud en beheer van de scenarioboeken Externe Veiligheid, Energietransitie en Industriële Veiligheid. Het scenarioboek Industriële Veiligheid is momenteel alleen nog beschikbaar in pdf-formaat. Later dit jaar volgt een webversie.

Scenario’s bekijken?

Ga naar de website Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

https://scenarioboeken.nipv.nl/

Bron: NIPV