Aflevering 5

Gepubliceerd op 15 mei 2015

Adequaat preventief optreden

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Brandweer Hollands-Midden heeft het Deense boekje Good preventive behaviour laten vertalen om het voor een groter publiek toegankelijk te maken. In dit document komt aan bod welke preventieve maatregelen brandweerlieden kunnen nemen om het risico op het krijgen van kanker als gevolg van het brandweerwerk te verkleinen.

Amsterdam-Amstelland en zes woningcorporaties tekenen intentieverklaring

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Zes woningcorporaties en Brandweer Amsterdam-Amstelland tekenden eind april de intentieverklaring Brandveilig Wonen. Gezamenlijk zetten de organisaties zich in om de huurder bewuster te maken van de risico’s op brand en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. ‘Brandveiligheid is een coproductie. We kunnen brandveiligheid alleen verhogen door samen te werken. Woningcorporaties zijn hierin een waardevolle partij. Ze hebben een grote woningvoorraad én contact met veel inwoners van onze regio’, aldus Elie van Strien, regionaal commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Brandpreventieweken opnieuw in teken van senioren

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
Bij de jaarlijkse Expertdag Brandpreventieweken zijn relevante onderzoeksgegevens en zowel nationale als internationale praktijkvoorbeelden gedeeld. Zo vertelde Hans Hazebroek over de praktijkexperimenten in Zutphen, Ted O’Brien over wat ze in Manchester doen op het gebied van brandveiligheid en ouderen en Mike Hagen, directeur van het Fire Safety Platform uit Brussel vertelde hoe zij ouderen bereiken en hun gedrag beïnvloeden. Ook zijn deze dag de Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder uitgere

Brandweer rukt uit voor een drone

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
De brandweer in Tilburg rukte half april niet uit met een drone, maar voor een drone. Ze moesten voorkomen dat een vastzittende drone in een boom naar beneden viel en auto’s zou beschadigen.

Brandweer zit in het bloed van de BrabersCongres

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Hoewel vader Eric Braber door het korps in Den Bommel werd gevraagd of hij bij de brandweer wilde, zit de brandweer bij beide zoons in het bloed. Zijn oudste zoon Jelle Braber heeft recent de opleiding Manschap A afgerond en Matthijs Braber zit nog bij de jeugdbrandweer. Hoewel hij zijn zoons het liefst wil beschermen voor het leed van een ander, is hij enorm trots dat ze in zijn voetsporen treden.

Casuïstiekenboek woningbranden beschikbaar voor voorlichting

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig Leven is sinds 16 april beschikbaar voor voorlichting. Op de Expertdag Brandpreventieweken werd het eerste exemplaar namens de brandonderzoekers door Joost Ebus van Brandweer Gelderland-Midden uitgereikt aan Hilda Raasing, regionaal commandant van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en tevens portefeuillehouder Brandveilig Leven. Een dag later is het boek door Raasing uitgedeeld aan alle regionaal commandanten.

Civiel en militair samen op weg

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Haven, J.
Civiel en militair weten elkaar steeds beter te vinden. Iedere regio heeft een Officier Veiligheidsregio (OVR). Er wordt structureel overlegd, geoefend en samengewerkt op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. De kloof is verkleind door de fysieke aanwezigheid. Naast de OVR is in Twente een projectofficier van Defensie gekoppeld aan de Twente Safety Campus. Een unieke samenwerking. Om nog meer synergie te halen uit de samenwerking tussen civiel en militair moeten volgens OVR Ma

Communities en games

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Een van de quotes die ik weleens in mijn organisatie gebruik is: ‘Als je niet kunt delen dan kun je ook niet vermenigvuldigen.’ De essentie van deze uitspraak is natuurlijk dat als we kennis ontwikkelen, we dit ook met elkaar delen. Juist door dit delen ontstaat een ‘giant leap’ voorwaarts. Kennis moet vooral collectief bezit zijn, brandweerkennis is van ons allen.

De VOB zorgt voor brandweer-
contacten na het afscheid van het vak

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Leest, M. van der
De Vereniging van Oud-Brandweerbevelvoerenden (VOB) zoekt nieuwe leden. ‘Het is ontzettend leuk om via onze club contacten te onderhouden met collega’s’, zegt secretaris Ruud Fraanje (71). ‘Dat doen we door gezellige en leerzame uitjes te organiseren. Zo houden we bovendien feeling met de brandweer.’

Experimenten offensieve 
buiteninzet verbinden 
vakmanschap en wetenschap

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
Met het veld en voor het veld heeft de Brandweeracademie in maart en april op Troned de experimenten voor de offensieve buiteninzet (OBI) gedaan. In het onderzoek staan drie vragen centraal. In hoeverre kunnen de inzettechnieken efficiënt de temperatuur van de rookgaslaag onder de 150 °C brengen? Kunnen de geteste inzettechnieken van buitenaf de brand blussen? En wat betekent de inzet van de blustechnieken voor de overleefbaarheid van slachtoffers? Dit onderzoek is één in de reeks van een serie

Grootschalig en 
specialistisch optreden: van denken naar doen

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Haven, J.
Specialistisch brandweeroptreden krijgt steeds meer vorm. Dit jaar wordt het eerste specialisme, Technische Hulpverlening landelijk uitgerold. Om landelijk specialismen goed te organiseren en te borgen binnen de brandweerorganisatie is op basis van de visie Specialistisch Optreden een blauwdruk geschreven die het uitgangspunt vormt voor de te ontwikkelen specialismen. Kennis en expertisenetwerken vormen hiervoor de basis. Het is tijd om woorden om te zetten in daden.

Grote hoogwateroefening in Limburg-Noord

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Onder de noemer Waterkracht heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord half april met twintig partners een grote hoogwateroefening gehouden. Met deze oefening wil de veiligheidsregio de samenwerking tussen waterpartners en de crisispartners stimuleren en intensiveren. ‘Bovendien is het goed om elkaar te leren kennen en te weten wat je van elkaar verwacht’, vertelt projectleider Marijn Emans.

Grote kans op overslag bij zeer grote brand Belfeld

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
Bij een zeer grote brand in een tenniscomplex in Belfeld in de nacht van 6 april is lange tijd de kans op overslag naar een naastgelegen manege groot. Het dak van de manege dampt al uit als de brandweerlieden ter plaatse komen. Door vol in te zetten op een defensieve buiteninzet en doordat het brandende tenniscomplex instort, wordt overslag voorkomen.

IBARC 1 is gestaakt, 
leve IBARC 2

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Ferwerda, C.
De Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen (IBARC) is gestaakt. Een aantal afgewezen fabrikanten spande vorig jaar een rechtszaak aan. In maart oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat niet alles juist is afgehandeld. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de initiatiefnemer, is het oneens met deze uitspraak, maar van een bodemprocedure wordt afgezien. Er komt een nieuw traject: IBARC 2.

Met simpele maatregelen 
risico op beroepsziekten verkleinen

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
Nadat vorig jaar vanuit het buitenland gegevens beschikbaar kwamen over het verhoogde risico op kanker bij brandweerlieden, is veel gebeurd. Er wordt onderzoek gedaan naar de Nederlandse situatie. Op 2 april was een landelijke bijeenkomst over beroepsziekten bij de brandweer. En Brandweer Amsterdam-Amstelland en Zuid-Limburg zijn gestart met preventieve maatregelen die iedereen kan nemen.

Ontbrekend risicobewustzijn belangrijke oorzaak duikongeval Koedijk

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
Risicobeheersing is niet goed ingebed in de organisatie. De manier waarop Veiligheidsregio Noord-Holland Noord invulling geeft aan de vakbekwaamheid van de duikteams is niet op orde. En procedures en voorschriften zijn niet of maar deels gevolgd. Het zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J) naar het fatale duikongeval in Koedijk op 4 augustus vorig jaar. Regionaal commandant Steven van de Looij vertelt over de conclusies uit het rapport en w

PIT heeft ambitie: ‘Veiligheid moet een lifestyle worden’

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
PIT is ruim een jaar geleden geopend door Pieter van Vollenhoven in aanwezigheid van Ivo Opstelten, de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie. ‘Als je van veiligheid houdt, is PIT de plek om te zijn’, zei Van Vollenhoven bij de opening. Terugkijkend op het eerste jaar is directeur Harry van Boven tevreden, maar hij ziet ook een uitdaging. ‘We hebben de ambitie om veiligheid als een lifestyle neer te zetten. Daarin moeten we nog groeien.’ Bij PIT kunnen bezoekers op een interactieve mani

Veel demontraties op tweede landelijke veiligheidsdag

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Tijdens de tweede landelijke veiligheidsdag in Almere demonstreerden politie, brandweer, ambulance en Defensie hoe zij branden blussen en slachtoffers uit het water redden, welke hulpdiensten uitrukken bij een aanrijding en welke hulpverleners wat doen op een plaats delict. Ook PIT opende de deuren voor het publiek.

Volgende fase voor project Versterking brandweeronderwijs

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015
Met de laatste landelijke bijeenkomst op 20 april is de volgende fase voor het project Versterking brandweeronderwijs (Vbo) aangebroken. Hoofden vakbekwaamheid, kennisregisseurs en andere betrokkenen bij het brandweeronderwijs gingen tijdens de bijeenkomst in gesprek over hoe ze handen en voeten gaan geven aan de implementatie van de nieuwe koers voor het brandweeronderwijs.

Zorgorganisatie heeft voordeel bij brandweerwerk Burgmeijer

Aflevering 5, gepubliceerd op 15-05-2015 geschreven door Visser, J.
Zowel bij de vrijwillige brandweer in Heerde als bij zijn werkgever Viattence is Jeroen Burgmeijer met brand en brandpreventie bezig. Als medewerker bij de technische service is hij onder andere verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. ‘Viattence heeft er voordeel van dat ik bij de brandweer zit. We zijn echt risicogericht bezig, hebben eigenlijk geen loze OMS-meldingen en brandveiligheid wordt in nieuwbouwplannen nadrukkelijk meegenomen.’