Aflevering 4

Gepubliceerd op 21 maart 2016

Assen start nieuw jeugdbrandweerkorps

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
Veiligheidsregio Drenthe heeft er sinds 1 maart een nieuw jeugdbrandweerkorps bij. Naast Coevorden, Hoogeveen en Meppel is ook Assen gestart met een jeugdkorps. Achttien jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar kunnen niet wachten tot ze echt kunnen kennismaken met het brandweervak. ‘Maar dat duurt nog even’, vertelt jeugdleider Elwin Bruinsma. ‘Hoewel we de eerste oefenavond hebben gehad, kunnen we nog geen brandweeroefeningen doen. De kleding is aangemeten en komt in juni. Pas dan

België: veel branddoden, 
weinig rookmelders

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Haven, Jolanda
Door te weinig of geen rookmelders in Belgische woningen vallen er relatief veel doden bij woningbranden. Alleen al dit jaar kwamen 23 mensen om. Waarom zo veel slachtoffers vallen is echter lastig te zeggen. Sinds twee jaar worden fatale woningbranden in kaart gebracht, maar een trend is nog niet te ontdekken. ‘De cijfers over 2014 en 2015 verschillen nogal en het is niet altijd duidelijk wat de brandoorzaak is’, aldus brandpreventieadviseur Tim Renders uit België. ‘Zelf brandonderzoek doen st

Brand Houten: goed optreden brandweer, gebouw voldeed niet

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
De Inspectie Veiligheid & Justitie concludeert dat de brandweer bij een zeer grote brand in Houten op 25 juli vorig jaar goed heeft opgetreden. Het brandverloop is sterk beïnvloed door tekortkomingen in de bouwkundige en installatietechnische toestand van het gebouw. Toch zijn er ook leerpunten. Veiligheidsregio Utrecht moet meer aandacht hebben voor de gevaren van wind driven fires tijdens het brandweeroptreden en de procedure grote drukte moet beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Brand door ombouw 
rookafvoerkanaal

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
Het Team Branonderzoek van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland concludeert dat straling vanuit een warme kachelpijp brand kan veroorzaken. Na brandonderzoek in een woning constateerden de onderzoekers dat tussen de rookafvoerpijp en de sierlijst te weinig ruimte zat, waardoor brand is ontstaan.

Brandweerlieden 
verrast door flinke explosie bij grote 
brand Losser

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
Een zeer grote brand legt op donderdag 25 februari een autobedrijf in het Twentse Losser in de as. Al bij aankomst van de eerste TS slaan de vlammen uit het dak. In het bedrijf zijn enkele gas- en acetyleenflessen aanwezig. De gevaren zijn bekend. Toch zorgen deze flessen voor een hachelijk moment als ze exploderen. Het loopt net goed af. Tijdens de inzet zorgt drone Argus voor luchtbeelden. Met behulp van die informatie wordt de verdere inzet wordt bepaald.

De brandweer is de gedeelde 
passie in huize Mulder

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
Als vier van de zeven gezinsleden bij hetzelfde brandweerkorps zitten, kun je je voorstellen dat het altijd brandweer is wat de klok slaat. ‘Nu mijn drie zoons ook bij de brandweer zitten, is het inderdaad vaak onderwerp van gesprek’, vertelt vader Gert Mulder. ‘Tenzij mijn vrouw of dochters het over iets anders wil hebben. We hebben de afspraak dat als zij de woorden brand en brandweer even niet meer kan horen, we het er niet over hebben. Daar houden we ons keurig aan.’

Het nieuwe melden, visie op 
modernisering 112 meldproces

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
In 2025 is bellen uit de tijd. Het bestaat misschien nog wel, maar er komen nieuwe manieren bij om incidenten bij de meldkamer te melden, zo concludeert TNO in Het nieuwe melden, een toekomstverkenning. In deze visie beschrijft TNO welke stappen nodig zijn om vernieuwende manieren van interactie tussen burger en overheid bij incidenten mogelijk te maken.

Incidentonderzoeksdag: een vol en gevarieerd programma

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
De interesse voor de incidentonderzoeksdag was groot. Hoewel de zaal ‘s ochtends nog niet helemaal vol zit, is de dag volgens dagvoorzitter Olav Strotmann uitverkocht. ‘De ambities van de brandweer zijn torenhoog. Hoe meer we onderzoeken en weten, des te meer we ons ook realiseren wat we niets weten. Daar gaan we verschillende voorbeelden van zien’, zo opent hij de dag. Op het programma staan onder andere ondergeventileerde branden, de première van de Mythburners en commandovoering.

Methodiek Regionaal Risicoprofiel volop in ontwikkeling

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
‘Als je kijkt naar andere branches lopen we achter op het gebied van risicoanalyses. Het is een ondergeschoven kindje. Dat willen we nu een boost geven’, zo begint Bruno Goddijn, voorzitter van het Netwerk Regionaal Risicoprofiel. Als het aan hem ligt blijven de regionaal risicoprofielen niet statisch, maar zijn ze continu in ontwikkeling, sluiten ze beter aan bij de visie op risicogerichtheid en moet meer vanuit een netwerkgedachte met partners worden opgetrokken.

Niets doen is geen optie!

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Galen, Marcel van
In het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag vond op woensdag 9 maart een wellicht toekomstbepalende bijeenkomst voor de brandveiligheid bij ouderen plaats. Kamerleden hadden verzocht om een rondetafelgesprek met een groot aantal maatschappelijke organisaties. De Brandweeracademie, Aedis/Actiz, de Nederlandse Brandwonden Stichting, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Unie Katholieke Bond voor Ouderen waren slechts enkele van de insprekers.

Offensieve buiteninzet nauwelijks 
effectief in aangrenzende ruimten

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
Uit het onderzoeksrapport De offensieve buiteninzet bereikbaar? van de Brandweer-academie van het IFV blijkt dat offensieve buiteninzetten in aangrenzende ruimten van de brandruimte nauwelijks effectief zijn. In de brandruimte zelf wordt het grootste effect bereikt. In het onderzoek zijn de effecten op de blussing, koeling van de rookgassen en de verbetering van de parameters voor overleefbaarheid meegenomen. Het rapport is een deelrapport van de experimenten voor de offensieve buiteninzet.

Ouder personeelsbestand zorgt voor meer vacatures

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
Steeds meer veiligheidsregio’s krijgen te maken met een personeelsbestand met een steeds hogere gemiddelde leeftijd. Als gevolg daarvan ontstaat nu al meer uitstroom en wordt verwacht dat dit de komende jaren verder oploopt. Veel nieuwe beroeps brandweerlieden moeten worden geworven. Maar wat voor mensen worden gezocht? Hoe wordt omgegaan met diversiteit? En moeten nieuwe beroeps brandweerlieden voldoen aan andere competenties? Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Kennemerland en

Relatie tussen kenmerken plant en intensiteit heidebranden

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
Een hogere heide dichtheid levert intensere branden op, zowel bij jonge als oude heide. Daarnaast blijkt jonge heide kort en intensief te branden en oude heide langer maar gematigder. Dat concludeert promovendus Luke Blauw van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Stilte typeert 
treinongeval Dalfsen

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Haven, Jolanda
Een uit drie wagons en een motorcompartiment bestaande passagierstrein komt op dinsdagochtend 23 februari tussen Ommen en Dalfsen in botsing met een hoogwerker. De trein schiet volledig uit de rails en komt gekanteld in een drassig weiland tot stilstand. Ter plaatse treffen de brandweereenheden een ravage aan bij de spoorwegovergang. De focus gaat uit naar de trein die verderop in het weiland ligt. ‘Ik verwachtte in en rond de trein chaos en paniek, maar het was muisstil. Er was niemand meer’,

USAR.nl wil toegevoegde waarde vergroten

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Jastrzebski, Rob
Het wordt een druk jaar voor USAR.nl, want de ambities zijn hoog. Zo wil de leiding de toegevoegde waarde van het team vergroten door internationaal de inzetbaarheid te verbreden via afzonderlijke modules en nationaal het specialisme voor binnenlandse bijstand beter op de kaart te zetten. Bovendien is Nederland dit jaar voorzitter van de regio Afrika-Europa-Midden-Oosten van INSARAG (onderdeel van de VN-organisatie), voor humanitaire hulpverlening die wereldwijd de internationale rampenhulpverl

Veiligheid in en om het huis thema van de Landelijke Veiligheidsdag

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
De derde editie van de Landelijke Veiligheidsdag op 16 april staan in het teken van de veiligheid in en om het huis. De brandweer, politie, Defensie, GGD, Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij, Kustwacht en de Reddingsbrigade laten tijdens deze dag volop zien wat het werk van de Nederlandse hulpdiensten inhoudt en hoe zij onderling samenwerken.

Verbrande hond krijgt bijbaan bij brandweer

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016
Nog maar negen maanden was hond Jake toen hij in een brandend huis gevangen zat. De brandweer uit het Amerikaanse Hanahan redde hem niet alleen, maar zorgde ook dat hij een nieuwe bijbaan kreeg.

Zuid-Holland Zuid helpt Europese landen met risicobeoordeling

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Visser, Jildou
Na eerdere projecten in Europees verband, werkt Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid mee aan het Europese project CRISMAS. Doel van dit project is om vier regio’s en steden te ondersteunen bij het maken van een all hazard risicobeoordeling en het formuleren van risicobeheersingsstrategieën. Zuid-Holland Zuid begeleidt en ondersteunt de vier gebieden. Daarnaast wordt een platform ontwikkeld waarmee alle Europese professionals uit dit vakgebied informatie kunnen uitwisselen.

‘NEN 6079 is juist een fijne norm’

Aflevering 4, gepubliceerd op 21-03-2016 geschreven door Ferwerda, Casper
Hartelijk werd hij begin dit jaar niet ontvangen: de NEN 6079. Met deze nieuwe norm wordt de brandveiligheid van zeer grote brandcompartimenten beoordeeld. Maar vanuit verschillende hoeken klinkt kritiek. Ellard Roersma en Herman Isendam hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de NEN 6079 en snappen de negatieve reacties. ‘Maar het is wel koud-watervrees.’