Aflevering 3

Gepubliceerd op 25 februari 2016

Amsterdam-Amstelland en Habion werken aan Brandveilig Wonen

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft RedAlert, het nieuwe voorlichtings-voertuig in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voor-lichtingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers van bedrijven.

CBS: Brandweer vaker gealarmeerd voor hulpverlening

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft RedAlert, het nieuwe voorlichtings-voertuig in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voor-lichtingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers van bedrijven.

De organisatie van 
oppervlakteredding moet 
gestructureerder

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
De bestrijding van waterongevallen bij de brandweer is al tijden volop in ontwikkeling. Zo hebben de laatste jaren steeds meer oppervlaktereddingsteams hun intrede gedaan. Waar de ene regio dit specialisme goed heeft opgezet, kiest een andere regio voor een variant waarbij het duikteam de oppervlaktereddingstaak uitvoert. De verschillen zijn groot. Met een nog op te stellen Werkinstructie Oppervlakteredding wil de Vakgroep Brandweer Waterongevallen Beheersing zorgen voor meer eenheid en structu

Echtpaar Van Putten deelt dezelfde brandweerpassie

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
Gert en Gerranda van Putten leren elkaar in 2002 kennen tijdens de opleiding Brandwacht 1e klas. Zij zat bij korps Ermelo, hij in Hattemerbroek. Nu, veertien jaar later, zijn ze getrouwd en zitten ze samen bij de brandweer in Hattemberbroek. ‘Het is fantastisch om dezelfde passie te delen’, aldus Gerranda. Uitrukken doen ze niet vaak samen, want thuis hebben ze twee jonge kinderen, waarvan de oudste de jaren aftelt tot hij bij de jeugdbrandweer mag.

Gelderland-Zuid neemt voorlichtingsvoertuig in gebruik

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft RedAlert, het nieuwe voorlichtings-voertuig in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voor-lichtingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers van bedrijven.

Gevaarlijkste wegvakken zorgen voor weinig 
brandweeruitrukken

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
De Stichting Incident Management Nederland (SIMN) maakte half februari bekend wat de gevaarlijkste wegvakken in Nederland zijn. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van bergingsbedrijven. Maar wat betekenen deze wegvakken met veel ongelukken voor de brandweerposten die deze wegen in hun verzorgingsgebied hebben? Zorgen deze stukken snelweg daadwerkelijk voor veel brandweeruitrukken? Het tegendeel blijkt waar.

Gooi en Vechtstreek start proef met wijkbrandweerman

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft RedAlert, het nieuwe voorlichtings-voertuig in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voor-lichtingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers van bedrijven.

Grootste brandgevaren senioren wetenschappelijk onderzocht

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
Roken, koken, de wasdroger en de elektrische deken zijn de grootste brandgevaren bij senioren. Daarnaast blijven het hebben van een functionerende rookmelder en het vluchtgedrag belangrijke aandachtspunten. Dat zijn de eerste conclusies uit het wetenschappelijk onderzoek door de teams Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid-Limburg naar het gedrag van senioren op het gebied van brandveiligheid.

Kennis komt bij brandweer en het installatiewerk van pas

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
Theo Jorna is al twintig jaar installateur bij Mensonides in Harlingen en daarnaast actief bij de vrijwillige Brandweer Witmarsum. Twee verschillende functies die toch ook de nodige raakvlakken hebben. ‘De gevaren van koolmonoxide hebben zowel in mijn werk als bij de brandweer volop de aandacht. En als ik bij klanten brandgevaarlijke situaties aantref, wijs ik ze erop.’

Leren van incidenten met het Casuïstiekboek voor Repressie

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft RedAlert, het nieuwe voorlichtings-voertuig in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voor-lichtingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers van bedrijven.

Leren van overstromingen 
in Engeland

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
De grote hoeveelheid regen heeft er eind december en begin januari voor gezorgd dat verschillende plaatsen in de Engelse regio’s Yorkshire, Lancashire en Cumbria zijn overstroomd. Vlak na de overstromingen brengen functionarissen uit Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bezoek aan het getroffen gebied om te leren van de Engelse crisisbeheersingscollega’s.

Lessen leren

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Albert Jan van Maren
Hoe kunnen we de lessen die we leren bij incidenten delen met collega’s? Met deze vraag zijn veel collega’s al vanaf 2008 actief bezig. In dit jaar is het programma rond het lerend vermogen van de brandweer gestart. Hoe delen we informatie binnen de eigen groep collega’s, binnen de regio en zeker ook landelijk? Voordat we leermomenten kunnen delen moeten we ook begrijpen hoe mensen leren. Hoe ontstaat zo’n leermoment? En als informatie eenmaal is gedeeld, rijst de vraag: hoe kunnen we dit toepassen op ons eigen incident?

Nieuwe haakarmvoertuigen voor langere en zwaardere lading

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
22 regio’s kunnen de komende vier jaar nieuwe haakarmvoertuigen bestellen van Mercedes-Benz. Deze leverancier is bij de landelijke aanbesteding het beste beoordeeld. Maar waaraan moesten de nieuwe voertuigen voldoen? En welk voertuig wordt straks geleverd? Guido Tijhof, projectleider van de aanbesteding licht de keuze toe.

Objectkennis 
essentieel bij 
bestrijding brand monumentale molen

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Schaaf, N. van der
Een grote brand in de met riet bedekte Lonneker Molen in Enschede bezorgt de brandweer in de nacht van zaterdag 13 februari urenlang handen vol werk. Doordat het korps Enschede meerdere keren bij de molen heeft geoefend, weet eerste bevelvoerder Fred Hetterscheid precies welke voorzieningen aanwezig zijn en wat de grootste aandachtspunten zijn. Mede door die objectkennis wordt voorkomen dat de monumentale molen helemaal afbrandt.

Stevige bodem gelegd in de 
voorbereiding op aardbevingen

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Wat doe je als je omgeving wordt getroffen door een aardbeving met slachtoffers en maatschappelijke onrust tot gevolg? Het klinkt misschien voor veel mensen onwerkelijk, maar voor de hulpdiensten in Groningen is het al meer dan drie jaar een serieuze vraag. Er zijn geen dikke plannen geschreven, want er zijn eigenlijk buiten de aardbevingen om geen nieuwe risico’s. Het komt volgens clustercommandant Siske Klaassens vooral aan op flexibiliteit en veerkracht en weten wat je te doen staat. ‘Ik den

Vakbekwaam blijven, 
van kwantiteit naar kwaliteit

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
In het project Versterking Brandweeronderwijs zijn branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid opgesteld. Deze standaarden zijn landelijke afspraken over de minimale vereiste kennis en ervaring voor tien repressieve functies. Periodiek moeten brandweerlieden aantonen dat ze aan deze standaarden voldoen. Deze omschakeling stelt veel regio’s voor de vraag hoe zij blijvende vakbekwaamheid gaan vormgeven en toetsen. Waar veel regio’s nog met die vraag worstelen, zijn de veiligheidsregio’s Hollands-

Verdiepingsslag 
vaardigheidstoetsen

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Haven, J.
De inschrijving is gesloten, de locaties zijn bekend en de scenario’s zijn geschreven. Ruim zeshonderd teams maken zich op voor een nieuwe ronde vaardigheidstoetsen die worden georganiseerd door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). ‘Er is veel veranderd de afgelopen jaren’, aldus Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen Casper Dollekamp. ‘We vinden het belangrijk om de ingeslagen weg voort te zetten en een verdiepingsslag te maken. Met name in de communicatie is een slag geslagen.’

Visie op risicogerichtheid: 
alle ballen op burgers en bedrijven

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Ferwerda, C.
Richt je op de risico’s die er toe doen en beïnvloed ze op een adequate manier. Daar draait het om bij De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020. De visie beschrijft een kentering in het denken over veiligheid. Een regelgerichte aanpak van risico’s werkt niet meer. Burgers en bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk.

Vrijstelling voor oefenen van spoedritten op openbare weg

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016 geschreven door Visser, J.
Het oefenen van het rijden met optische en geluidssignalen op de openbare weg zorgt voor een kwalitatief betere rijvaardigheid zonder dat het de verkeersveiligheid te veel in gevaar brengt. Dat is de uitkomst van een twee jaar durende pilot waarbij vier opleiders een tijdelijke vrijstelling kregen om met optische en geluidssignalen op de openbare weg te oefenen. Naar aanleiding van deze resultaten heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten een permanente vrijstelling af te geve

Wervingscampagne brandweer Groningen heeft succes

Aflevering 3, gepubliceerd op 25-02-2016
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft RedAlert, het nieuwe voorlichtings-voertuig in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voor-lichtingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers van bedrijven.