Aflevering 11

Gepubliceerd op 1 november 2019

Brandweerevent: kennis delen, ontmoeten en inspireren

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Van delen word je rijk, dat was het thema van het Brandweerevent op 3 en 4 oktober in Nijkerk. Het event kende dit jaar een andere opzet, met meer deelsessies waar je in en uit kon lopen. Of het nou ging om arbeidsveiligheid, specialistische brandbestrijding, mentale veerkracht of het optreden bij zonnepanelen, bij alle sessies stond het delen van kennis en ervaring centraal.

Brandweer in de vuurlinie

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Schat, E.
De brandweer die midden in de vuurlinie brand blust: geen ongewoon verschijnsel aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland tussen september 1944 en mei 1945. Soms faciliteert de brandweer de bevrijding door te helpen met de voedselvoorziening en het gewondentransport. En in het zuiden van het land ontstaan vlak na de bevrijding zogenaamde brandweercolonnes, die met de geallieerde legers mee naar het noorden trekken.

Duiken, kennis delen en meer samenwerken

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Duikers, zowel beroeps als recreatieve duikers, kunnen meer van elkaar leren door meer kennis uit te wisselen en meer samen te werken. Dat is de rode draad van het eerste Wij Duiken Veilig congres dat op 27 september is georganiseerd. Tijdens deze dag staan onder andere mentaliteit, gedrag en systemen centraal en wordt geprobeerd de recreatieve sector en de beroepsduikers dichterbij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden.

Gamen en vloggen voor meer brandveiligheid

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Schat, E.
Kapotte elektrische apparaten en onjuist oplaadgedrag van accu’s en batterijen veroorzaken zoals bekend regelmatig brand. Jongeren gebruiken veel elektrische apparaten en het aantal zal alleen maar toenemen. Het Netwerk Nationale Brandpreventieweken richt zich daarom dit keer tijdens de Brandpreventieweken op kinderen van negen tot en met twaalf jaar, met de campagne Brandweer zoekt speurneuzen. Een online game, vlogs en regionale activiteiten moeten jongeren leren hoe ze elektrische apparaten veilig kunnen opladen.

Inzet Hytrans Systemen Whaley Bridge Dam (UK)

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019
RegioSafe heeft per 1 oktober de activiteiten op het gebied van huur-brandblussers van Smeba overgenomen. RegioSafe verzorgde al op een groot aantal evenementen de inzet van brandwachten. Door de overname van de verhuuractiviteiten kan RegioSafe nu voor ieder evenement de complete brandveiligheid verzorgen.

Inzet bij kleinschalige radioactieve incidenten: houd het simpel

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Kleinschalige radioactieve incidenten komen nauwelijks voor, maar behoren wel tot de taken van de basisbrandweereenheid. Hoe moet je inzetten? Wat moet je wel en wat moet je juist niet doen? ‘We leren het allemaal in de opleiding, maar doen er eigenlijk geen ervaring mee op. Dat baart mij weleens zorgen, omdat we mogelijk door onzekerheid kostbare tijd verliezen die levens kan kosten. In vrijwel alle gevallen kunnen we binnen de normen levensreddend optreden’, begint Thorsten Hackl, Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) en stralingsdeskundige van Brandweer Midden- en West-Brabant.

Ook van problemen delen word je rijk

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Lange, L. de
Het Brandweerevent was fijn. Ontmoeten, bijpraten, nieuwe verhalen en oude bekenden allemaal in een nieuwe, frisse vorm. Met dank aan de organisatie was het voormalige congres een mooie gelegenheid om het thema Van delen word je rijk in de praktijk te brengen en ons Brandweer Nederland te voelen. Een mooie plek om dat te doen waren de deelsessies. Het was deze keer de bedoeling dat je vrij kon in- en uitlopen, dat lukt mij goed door alle gesprekken met collega’s. Maar gelukkig heb ik de deelsessie over de energietransitie van het begin tot eind kunnen volgen. Dit onderwerp is niet te missen, wekelijks in het nieuws door alle ontwikkelingen en discussie. Het onderwerp veiligheid is daarbij niet vanzelfsprekend en dat houdt ons als brandweer dan weer bezig.

Overname verhuur brandblussers door RegioSafe

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019
RegioSafe heeft per 1 oktober de activiteiten op het gebied van huur-brandblussers van Smeba overgenomen. RegioSafe verzorgde al op een groot aantal evenementen de inzet van brandwachten. Door de overname van de verhuuractiviteiten kan RegioSafe nu voor ieder evenement de complete brandveiligheid verzorgen.

Presentatie brandveilige stallen eye-opener voor veel agrariërs

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Voortkomend uit het Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022 is een aantal regio’s samen met Brandweer Nederland na de zomer gestart met het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan veeboeren. In die presentaties wordt onder andere ingegaan op brandonderzoek, de brandoorzaken, mogelijke oplossingen en wat de brandweer voor agrariërs kan betekenen. ‘Ze weten meestal niet dat wij bij een stalbrand vaak niet veel meer kunnen doen en het is bij agrariërs in veel gevallen onbekend dat we aan de voorkant bij verbouw of nieuwbouw kunnen adviseren’, vertelt Edwin Oosterom, specialist brandveiligheidszorg bij Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Hij heeft samen met vertegenwoordigers uit verschillende regio’s en de verzekeraars de presentatie opgesteld.

Scenarioboek helpt bij betere vakbekwaamheid

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft begin oktober een scenarioboek gepresenteerd, een map met daarin actuele scenariokaarten voor de oefenavonden. ‘We waren op zoek naar een manier waarop we de oefenleiders op de posten meer handvatten konden geven om makkelijker in te spelen op actuele thema’s’, vertelt Gerben van den Boom van Brandweer Zuid-Holland Zuid. ‘Het is een levend document. De map kunnen we continu aanvullen met nieuwe kaarten.’

Uitzonderlijk snelle branduitbreiding bij zeer grote brand Tilburg

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Brand gebouw, middelbrand, grote brand en zeer grote brand binnen drie minuten. De opschaling na de alarmering van de eerste eenheden voor de brand bij Maître Paul in de nacht van 20 september op het industrieterrein in Tilburg gaat razendsnel. En dat is hoognodig, zo blijkt als de eerste eenheden ter plaatse komen. Het dak van het vrieshuis met een oppervlakte van 4500 m2 staat dan al volledig in brand. Niet veel later slaat de brand over naar een naastgelegen handelsbedrijf en een olieopslagbedrijf. De ingezette brandweerlieden moeten alle zeilen bij zetten om verdere escalatie te voorkomen.

Vliegvuur op Scheveningen: toeval of voorspelbaar?

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Het regende vuur in de Nieuwjaarsnacht op de boulevard van Scheveningen. Het vliegvuur was afkomstig van de vreugdevuren op het strand. Het richtte aanzienlijke schade aan en veroorzaakte diverse brandjes. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Waardoor ontstond het vliegvuur op deze grote schaal? Hoe ontstonden de vuurkolken bij het vreugdevuur? En hadden de bouwers, de gemeente en de brandweer vooraf vliegvuur van deze omvang kunnen voorspellen?

‘Zo’n harde knal op de snelweg, dan schrik je flink’

Aflevering 11, gepubliceerd op 01-11-2019 geschreven door Visser, J.
Als een vrouw in Den Helder dreigt om van het balkon van haar flat te springen, worden Martijn Visser en zijn collega van Brandweer Amsterdam-Amstelland gealarmeerd. Het specialistische team beschikt over een sprongredder en wordt met enige regelmaat gealarmeerd voor dergelijke meldingen. ‘Het is bijna routine. We keken er niet raar van op. We rijden wel met prio 1, maar hebben vanuit Amsterdam een lange aanrijtijd en dus alle tijd om de informatie tot ons te nemen. Eerst maar zien dat we ter plaatse komen, dacht ik nog.’