Aflevering 12

Gepubliceerd op 3 december 2019

Bepaling brandgevaarlijk zijn van daken herzien

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
De herziening van de Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken (NEN 6063:2019) is gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en daken met zonnepanelen.

Besluit over toekomst sirenes uitgesteld

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft besloten het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) voorlopig te blijven gebruiken. Eerder liet hij nog weten het systeem vanaf 1 januari 2021 te willen uitfaseren.

Blauwdruk handelen bij grootschalige geweldsincidenten

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Wat doe je als in jouw regio een terroristische aanslag plaatsvindt? En hoe handel je als je wordt gealarmeerd voor een gasexplosie, maar er ter plaatse meer aan de hand blijkt te zijn? Terrorismegevolgbestrijding en daarmee ook het handelen bij extreem geweld is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Een aantal veiligheidsregio’s trekt samen op in de ontwikkeling van specialistische teams. Ze hebben gezamenlijk een blauwdruk opgesteld die helpt bij het inrichten van dit soort specialistische teams.

Brandweer Haaglanden start pilot met sonarapparatuur

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
Het duikteam van kazerne Delft uit Veiligheidsregio ­Haaglanden heeft onderzocht of sonarapparatuur kan helpen bij het zoeken naar (mogelijke) drenkelingen. Die uitkomsten zijn positief, daarom starten de duikers van Brandweer Haaglanden een pilot met een op afstand bestuurbare vaardrone.

Brandweervrijwilligers in Europa

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Hoe werven en behouden brandweerkorpsen uit andere Europese landen hun vrijwilligers? Tegen welke knelpunten lopen zij aan? En hoe gaan zij om met de rechtspositie van vrijwilligers? Onderzoeker Karin Dangermond van het IFV heeft hier, samen met haar collega Clemon Tonnaer, een inventariserend onderzoek naar gedaan. Het is een onderdeel van het grotere onderzoekstraject naar vrijwilligheid binnen de brandweer.

De brandveiligheid van cultureel erfgoed

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Een grote brand in de Notre-Dame in Parijs liet de wereld in april even stilstaan. De wereldberoemde kathedraal ging voor een groot deel in vlammen op. Hoe kon dit gebeuren? Welke rol speelden de brandveiligheidsmaatregelen bij de ontwikkeling van deze brand? En hoe zit het met ons eigen cultureel erfgoed? Tijdens het symposium Brandrisico’s voor cultureel erfgoed in beeld. Wees de brand voor! is dit uitgebreid aan bod gekomen.

Door het oog van de naald

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Het is een brand die alle ingezette brandweerlieden niet meer zullen vergeten, vanwege de snelheid en onvoorspelbaarheid waarmee de brand zich ontwikkelt en vanwege de persoonlijke impact. Vanaf het allereerste begin is er geen houden aan en lopen de brandweerlieden achter de feiten aan. Binnen driekwartier zijn alle panden in het blok, behalve het Doggergebouw, verwoest. Als de brand doorslaat naar dat pand, moet in ieder geval één bewoner worden gered. In de zoektocht naar meer aanwezigen, raakt de bemanning van een TS ingesloten. Alle vluchtwegen zijn afgesloten en de ademluchtflessen zijn bijna leeg.

Een op de vier huishoudens heeft CO-melder

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
Uit onderzoek van de Nederlandse ­Brandwonden Stichting blijkt dat bijna 75% van de huishoudens nog geen koolmonoxidemelder heeft. Daarbij valt op dat de helft van de Nederlanders gelooft geen risico op koolmonoxidevergiftiging te lopen. Dit jaar zijn zeker dertien incidenten met koolmonoxide gebeurd. Hierbij is één persoon overleden en 28 bewoners zijn in de ambulance verder onderzocht of behandeld in het ziekenhuis.

FLIR introduceert de meest betaalbare warmtebeeldcamera

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
De FLIR K1-warmtebeeldcamera geeft hulpdiensten de mogelijkheid om warmte te zien in volledige duisternis. De FLIR K1 handheld warmtebeeldcamera (TIC) is verkrijgbaar in EMEA. Het is de meest betaalbare warmtebeeldcamera van FLIR voor hulpverleners en brandonderzoekers. De K1 detecteert warmte en biedt zicht door rook en in volledige duisternis om het omgevingsbewustzijn te verbeteren.

Firefighters Plus wint eerste European Fire Safety Award

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
In het project FireFighters Plus worden verschillende activiteiten georganiseerd die een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. In Europees verband worden via het platform best practices gedeeld en er is een online e-learning beschikbaar waarin brandweerlieden wordt geleerd hoe ze hun positie als rolmodel kunnen gebruiken om naast brandveiligheid ook een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Vanuit Nederland doen de regio’s Groningen, Fryslân, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland en het IFV mee aan het project.

Gevolgen verlagen maximumsnelheid voor brandweer nihil

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
Om de stikstofuitstoot te verlagen, wordt de maximumsnelheid tussen 6.00 en 19.00 uur zo snel mogelijk verlaagd van 130 naar 100 km/u. Dit heeft nauwelijks gevolgen voor brandweervoertuigen die met optische en geluidssignalen rijden, meldt Brandweer Nederland op haar website.

IFV richt landelijke vliegorganisatie voor drones in

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
‘Met het onderbrengen van de vliegorganisatie bij het IFV voldoet de brandweer nu aan alle criteria die horen bij de landelijke vergunning voor het vliegen met drones. We zijn trots op de behaalde resultaten en gaan aan de slag met de inrichting van de vliegorganisatie’, vertelt IJle Stelstra, algemeen directeur van het IFV. Als landelijk beheerder van de vliegorganisatie beheert het IFV het Operationeel Handboek en daarmee ook de landelijke vergunning en de nodige ontheffingen.

Internationaal kennis delen tijdens FSS congres

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
De praktijkexperimenten rookverspreiding in Oudewater, de veiligheid van alternatieve brandstoffen en rookgasexplosies. Het zijn drie onderwerpen waarnaar onderzoek is gedaan en waarvan de conclusies tijdens het FSS congres in internationaal verband worden gedeeld.

Kerkbrand Hoogmade: onderbuikgevoel komt uit

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Bij het afbranden van oude verflagen, vat op 4 november het droge hout op de zolder van de kerk in Hoogmade vlam. Snel nadat de eerste TS ter plaatse is, komt over de volle breedte van het dak rook onder de dakpannen vandaan. Hoewel het onderbuikgevoel van alle betrokkenen aangeeft dat de brand niet te houden is, wordt in eerste instantie toch besloten een offensieve binneninzet te doen. ‘De kerk is zo’n beeldbepalend en belangrijk gebouw in het dorp, we wilden er alles aan doen zoveel mogelijk te redden’, vertelt eerste bevelvoerder Casper Uittenbogaard.

Met simpele aanpassingen veiliger werken

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Hoe kunnen medewerkers worden gestimuleerd om vaker en beter persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen te gebruiken? Dat is de centrale vraag van de pilot die Brandweer Nederland samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gedaan. Het antwoord schuilt in kleine, makkelijke maatregelen, zoals de briefing of het gebruiken van een klok, zo ontdekte Clemens Kamp van de vakgroep arbeidsveiligheid. 'Ik ben verbaasd dat het zo simpel is. Meestal zoeken we naar bijzondere of unieke snufjes die ons kunnen helpen. Deze pilot laat zien dat in dit geval het tegenovergestelde effectief kan zijn.'

Verrast door een woningbrand

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Wat op het eerste gezicht een gewone woningbrand lijkt, blijkt heel anders uit te pakken. Het blijkt een goede casus waarmee het belang voor de Basisprincipes voor brandbestrijding wordt onderstreept. Branden veranderen, de woningbranden van tegenwoordig kunnen verrassen. Bij een brand in de Rotterdamse wijk Zuidhoek lopen half april twee brandweerlieden brandwonden op.

Visie en zes proeftuinen voor brandonderzoek

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019
Jaarlijks doen ruim honderd opgeleide brandonderzoekers bijna 1300 onderzoeken. Daarmee is brandonderzoek in tien jaar uitgegroeid tot een waardevol onderdeel van de brandweer. Met de nieuwe visie op brandonderzoek ligt er een plan om het vakgebied te bestendigen en verder door te ontwikkelen, zodat de bevindingen nog beter kunnen bijdragen aan een brandveiliger Nederland en aan het effectiever en veiliger repressief optreden.

Young Fire & Rescue team: een brede basis

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Ellen Schat
Het Young Fire & Rescue Team is geen traditioneel brandweerrood jeugdkorps, maar een innovatief, divers en breed georiënteerd jeugdhulpverleningsteam. Initiatiefnemer Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hoopt het idee volgend jaar samen met andere regio’s landelijk uit te kunnen rollen. Projectleider Robin Alblas: ‘We moeten elkaar als veiligheidspartners versterken en beginnen bij de basis: de jeugd.’

‘Oei, dit is een serieuze melding’

Aflevering 12, gepubliceerd op 03-12-2019 geschreven door Jildou Visser
Assistentie politie (GRIP3) Schiphol. Dat is de melding die 6 november om 18.59 uur bij Operationeel Leider René de Caluwé binnenkomt. 'Meer informatie stond er niet bij. Pas toen ik in de kladblokregels zag dat het ging om een mogelijke kaping, gebeurde er even iets bij me. Ik ben sinds begin dit jaar Operationeel Leider, dit was de eerste echte serieuze melding. Dit moeten we stap voor stap gaan benaderen, dacht ik nog.'