Aflevering 7-8

Gepubliceerd op 5 juli 2019

Blauwdruk voor volledig duurzame en circulaire brandweerkazerne

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Veiligheidsregio Fryslân ziet in de energietransitie niet alleen uitdagingen voor de repressieve dienst, maar ook voor het eigen vastgoed. ‘Bij nieuwbouw en renovatie willen we de kazernes realiseren volgens het nul-op-de-meterprincipe. Het bouwen doen we met zo veel mogelijk circulaire materialen’, vertelt projectleider Laurens van den Brink van Veiligheidsregio Fryslân. De regio heeft hiervoor een blauwdruk ontwikkeld die bij alle kleine en middelgrote kazernes kan worden toegepast.

De energietransitie: nieuwe technieken met nieuwe uitdagingen

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Klimaatverandering plaatst de hele samenleving voor een grote uitdaging. Hoe gaan we zonder fossiele brandstoffen huizen verwarmen en energie opwekken? De nieuwe technieken die daarbij komen kijken zien we al een paar jaar verschijnen, maar de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Waar zonnepanelen gemeengoed worden bij nieuwbouw, ontstaan ook steeds meer nieuwe technieken. Hoe kun je huizen verwarmen op waterstof? Op welke manieren kun je energie opslaan? En welke risico’s komen bij al deze nieuwe ontwikkelingen kijken? Daarover gaat deze zomerspecial van Brand&Brandweer.

Doorvoeren aandachtspunt bij warmtepompinstallaties

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Steeds meer woningen in nieuwbouwwijken krijgen geen gasaansluiting meer, maar worden voorzien van een warmtepomp. Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare energie om het huis te verwarmen. Een warmtepomp draait op stroom. Daarmee zijn er voor de brandweer niet veel extra bijzonderheden of risico’s ten opzichte van andere elektrische installaties. Wel moet in geval van brand rekening worden gehouden met forse rookontwikkeling in de woning, zo blijkt bij een brand in een kast met een warmtepompinstallatie in Heerhugowaard.

Energietransitie en brandveiligheid: niets nieuws onder de zon

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Ellen Schat
Is de energietransitie een moderne uitvinding? De huidige transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen wel, maar de overgang van de ene brandstof naar de andere is zo oud als de mensheid laat brandweerhistoricus Gerard Koppers weten. Door de eeuwen heen gebruiken mensen voortdurend nieuwe bronnen voor verwarming en verlichting. De brand­veiligheidsrisico’s openbaren zich pas na een tijd, waarna regelgeving volgt.

Eén Brandweer, één beeld

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Stephan Wevers
Als er één soort kleding ver verwijderd lijkt te zijn van de mode dan is dat ons uniform wel. Ons uniform staat dan ook niet als zeer modieus bekend. Het moet natuurlijk in eerste instantie praktisch zijn, maar het oog wil ook wat. Wie kent niet de uitspraak over ons uniform: ‘het staat niet als je zit en het zit niet als je staat.’ Daar gaat verandering in komen. Afgelopen juni hebben alle 25 commandanten besloten om onze uniformen en uitrukkleding te moderniseren. Ze worden eigentijdser en ook veiliger, één brandweer, één beeld!

F-500, een innovatief, multi-inzetbaar blusmiddel

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019
F-500 van P&G Safety is een goed alternatief voor schuimmiddelen en wordt al jaren met succes gebruikt in Amerika, Canada, Groot-Brittannië en Italië. Het blusmiddel is snel inzetbaar, zorgt voor een snelle hitteverlaging en een reductie van oppervlaktespanning.

Grote batterijpakketten: niet in groten getale, wel een uitdaging

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Thuisbatterijen zijn nog niet in grote aantallen geïnstalleerd. Als grootste leverancier installeerde Eneco sinds de introductie in 2016 driehonderd thuisbatterijen van Tesla en LG in particuliere woningen. Daarnaast worden op verschillende plaatsen in het land buurtbatterijen in de bebouwde omgeving geïntroduceerd en worden op steeds meer festivals dieselgeneratoren vervangen door grote batterijpakketten. Wat zijn de aandachtspunten bij deze toepassingen? Hoe kun je de batterijpakketten blussen? En welke adviezen kun je eigenaren meegeven voor een zo veilig mogelijke installatie?

Pionieren met verwarmen op waterstof in Hoogeveen

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
We moeten van het gas af. Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moeten met ingang van 2021 vijftigduizend gebouwen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Nog voor 2030 moet dit aantal oplopen naar tweehonderd duizend woningen per jaar. Een flinke opgave. Eén van de alternatieven voor het verwarmen van woningen lijkt waterstof te worden. In Hoogeveen worden plannen gemaakt voor de eerste wijk in Nederland die met groene waterstof wordt verwarmd. Deze moet in 2022 zijn gerealiseerd.

Steden vergroenen, wat zijn de risico’s?

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Niet alleen op energiegebied gaat de komende jaren veel veranderen. Ook de inrichting van een stad verandert, laat Bertram de Rooij, onderzoeker bij Wageningen University & Research en vrijwillig brandweerman, weten. En dat heeft gevolgen, ook voor de brandweer. Hij laat zijn licht schijnen op de opgaven waar steden voor staan en welke risico’s en vraagstukken dit met zich meebrengt.

Steeds betere en meer diversiteit in isolatie

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Woningen worden steeds beter geïsoleerd. Daarbij worden ook steeds meer ecologische en hergebruikte materialen gebruikt. Veel materialen met een hoge isolatiewaarde, kennen een lagere brandklasse. Hoe brandveilig het is, hangt volgens René de Feijter van Efectis ook af van de materialen waarmee isolatie wordt gecombineerd. Wat zijn de effecten van isolatie en de gebruikte materialen op de brand en de brandbestrijding?

Veel leerpunten bij brand met in-dak zonnepanelen in Nijkerk

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Een leerzame brand, zo omschrijven alle ingezette brandweerlieden de inzet bij een brand in een in-dak zonnepaneelsysteem op een nieuwbouwwoning in Nijkerk. Doordat de brand onder de panelen in het dak woedt, is deze lastig te bereiken en bestrijden. Om overslag te voorkomen, wordt in overleg met de installateur besloten een stoplijn te creëren door de panelen richting de brand te verwijderen.

Verhoogde risico’s zonnepanelen bij in-daksystemen

Aflevering 7-8, gepubliceerd op 05-07-2019 geschreven door Jildou Visser
Het opwekken van groene stroom met zonnepanelen is een van de pijlers van de energietransitie. De ambities van de sector en het Klimaatakkoord zijn hoog. In 2030 kan bijna een kwart van alle elektriciteit met zonnepanelen worden opgewekt. Daarvoor moeten niet alleen daken van gebouwen worden benut, maar moet ook worden gedacht aan meer innovatieve oplossingen als het integreren van zonnepanelen in gevels van gebouwen, wegen en geluidsschermen. Wat zijn de aandachtspunten bij branden met huidige installaties?