Aflevering 6

Gepubliceerd op 24 mei 2019

Bibliotheken in Friesland in teken van brandveiligheid

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Met het brandveiligheidsproject Piep in de Bieb willen enkele bibliotheken en Brandweer Fryslân basisschoolkinderen en hun ouders informeren over brandveiligheid. Piep in de Bieb is een reizende tentoonstelling met veel voorbeelden van oorzaken van woningbranden.

Blusrobot en Fire Defender van meerwaarde bij grote brand in Zwaanshoek

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Als brandweerlieden vroeg in de ochtend van 7 april worden gealarmeerd voor een brand in een loods in Zwaanshoek woedt de brand waarschijnlijk al enige tijd. Bij het ter plaatse komen perst de bruingele rook al uit het pand. Een binnenaanval blijkt onmogelijk. Omdat er te weinig water voor handen is, besluiten de eenheden het pand volledig dicht te houden. Dat werkt, al dreigt de brand lange tijd over te slaan naar een naastgelegen pand. Tussen beide gebouwen zit een steeg van slechts 3,5 meter.

CO2-neutraal propaangas

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Benegas is sinds begin 2019 de eerste propaangasleverancier die volledig CO2-neutraal propaangas levert in zowel gastanks als gasflessen. De bekendste gasfles van Nederland, de Benegas Light, heeft daardoor CO2-neutraal propaangas in de fles zitten. Uiteraard geldt dit dus ook voor de stalen gasflessen en alle formaten propaantanks die door het hele land verspreid staan. Dit wordt gedaan door het propaan te compenseren met “Carbon Credits”. Dit houdt in dat Benegas in projecten in het buitenland investeert waarbij bijvoorbeeld ontbossing en luchtvervuiling wordt tegengegaan.

De langste dienst

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Gerard Bouwmeester
Zo rond de langste dag van het jaar wordt aan de keukentafel thuis de eerste discussie over de kortste dagen van het jaar alweer gevoerd. Sinds een paar jaar hebben we onze eigen variant van de zwartepietendiscussie: de wel-of-geen-dienst-op-oudjaarsavonddiscussie. Die lijkt dit jaar nog scherper te zijn dan voorgaande jaren. Misschien heeft dat met teleurstelling te maken. We hoopten dat er nu, na de commotie begin dit jaar, aan een veiliger jaarwisseling voor hulpverleners gewerkt zou worden. Tevergeefs, naar nu blijkt.

Effectiviteit van de blusrobot

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Brandweer Amsterdam-Amstelland beschikt al drie jaar over de SCARAB blusrobot van Tecdron. Na een testfase is de robot al enkele malen binnen en buiten de eigen regio ingezet. Daarnaast loopt er nog een onderzoek waarin de effectiviteit van onbemande inzetten wordt onderzocht. Dat doet de regio samen met Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Wat zijn de eerste ervaringen? En hoe effectief is deze robot?

Herdenking omgekomen brandweermensen op 15 juni

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Iedere derde zaterdag in juni wordt met de nationale brandweerherdenking stilgestaan bij de moed en daadkracht van brandweerlieden die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak. Dit jaar is de herdenking op zaterdag 15 juni. Nabestaanden en directe collega’s komen dan voor de achtste keer bijeen bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem. Tijdens de herdenking wordt om 13.00 uur het ereteken in werking gesteld. Dit wordt gevormd door twee brandweerspuiten die een ereboog van water maken.

Inspectie JenV: meer regie nodig op bluswatervoorziening

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Amstelveen moet zorgen voor voldoende bluswater in de gemeente maar is daarin tekortgeschoten. Brandweer Amsterdam-Amstelland had vorig jaar moeite de brand in de Amstelveense Sint Urbanuskerk te bestrijden doordat de bluswatervoorziening niet op orde was. De brandweerlieden valt hierin niets te verwijten. Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in haar onderzoek naar de bestrijding van de kerkbrand.

Jan van der Heydenprijs stopt

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Gerard van Klaveren, voorzitter van de regiegroep Innovatie Moed, heeft bekendgemaakt dat de Jan van der Heydenprijs stopt. ‘In tien jaar Jan van der Heydenprijs hebben we meer dan tweehonderd innovaties met elkaar gedeeld. Alle ideeën gaven een antwoord op een vraagstuk binnen de brandweer. De vraagstukken blijven en de innovaties ook, maar deze willen we op een andere manier delen. Na tien jaar is het tijd voor vernieuwing.’

Minister Grapperhaus: ‘Gedrevenheid brandweerlieden maakt indruk’

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Ferdinand Grapperhaus is nu anderhalf jaar minister van Justitie en Veiligheid. Als minister is hij verantwoordelijk voor de brandweerzorg, crisisbeheersing en de nationale veiligheid. Grapperhaus toont de nodige interesse in de brandweer, bijvoorbeeld door het afleggen van werkbezoeken aan verschillende brandweerkazernes. Wat is hem daarvan bijgebleven? Welke uitdagingen ziet hij voor de brandweer? En hoe wil hij omgaan met vrijwilligheid, agressie tegen hulpverleners en variabele voertuigbezetting?

Stap voor stap naar minder stalbranden

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Ellen Schat
Een stalbrand heeft grote impact op een veehouder, maar ook op de brandweer. Al jaren wordt in gezamenlijk verband gewerkt aan verbetering van brandveiligheid in veestallen. Een elektrakeuring is dit jaar voor het eerst onderdeel van het kwaliteitssysteem, waardoor flink wat branden met technische oorzaken zoals kortsluiting kunnen worden voorkomen. Veehouders worden intussen ook steeds meer bewust van de risico’s.

Team natuurbrandonderzoek als landelijk specialisme

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Waar is een grote natuurbrand begonnen? Hoe heeft deze zich ontwikkeld? En wat is de brandoorzaak? Het zijn enkele vragen waar het team natuurbrandonderzoek antwoord op kan vinden. Tijdens de jaarlijkse bijscholing Burn2Learn op 4 juni wordt het team natuurbrandonderzoek officieel opgeleverd. Het specialisme is een van de landelijke specialismen binnen het programma Grootschalig en Specialistisch Optreden Brandweer Nederland (GBO-SO).

Veel vraagtekens bij inzet na lekkage uit tankwagen Alblasserdam

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Hoe stop je het afblazen van te heet geworden petrolad uit een geïsoleerde tankwagen? Koelen lijkt het eerste antwoord, maar door de isolatie van de tankwagen is dat nog niet zo makkelijk. Op 9 februari staan brandweerlieden uit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor deze uitdaging. De vrijgekomen stof zorgt in een groot deel van het land voor stankoverlast.

Veiligheidsberaad stemt in met gebiedsgerichte opkomsttijden

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Het Veiligheidsberaad heeft ingestemd met de invoering van een nieuwe methodiek voor de opkomsttijden. Op dit moment wordt nog gewerkt met objectgebonden opkomsttijden. Dit verandert in gebiedsgerichte opkomsttijden. Met deze nieuwe methodiek kan maatwerk worden toegepast. Het gaat uit van een combinatie van maatregelen die zich richt op het snel ter plaatse kunnen zijn en voldoende slagkracht kunnen leveren aangevuld met eventuele wenselijke maatregelen op het vlak van risicobeheersing.

Veiligheidsregio Utrecht en omgevingsdienst voeren samen inspecties uit

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Veiligheidsregio Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst gaan samen inspecties uitvoeren. Deze afspraak is bekrachtigd door een lijst te ondertekenen waarop honderd bedrijven staan waar gezamenlijk inspecties gaan worden uitgevoerd. Dit jaar worden 75 van de honderd bedrijven gecontroleerd.

Vernieuwing C2000 gaat verder

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019
Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft enkele onderzoeken laten uitvoeren naar de risico’s van ongewenste beïnvloeding en eventuele kwetsbaarheden van C2000. In 2015 is de opdracht tot vernieuwing van het systeem gegund aan een combinatie van drie bedrijven, waaronder Hytera Mobilfunk GmbH, dochter van het Chinese bedrijf Hytera. Op basis van de beveiligingsonderzoeken en de genomen maatregelen concludeert de minister dat de vernieu-wing van C2000 kan worden doorgezet.

Voorzichtigheid geboden bij incidenten met gasflessen

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Nu de zomer voor de deur staat en er in Nederland weer wordt gekampeerd en gebarbecued, wordt er ook weer volop gebruikgemaakt van gasflessen. Onlangs is de brandweer in Frankrijk gewaarschuwd voor de risico’s van gasflessen die bij brand betrokken raken. In een week tijd zijn daar bij drie verschillende incidenten met gasflessen brandweerlieden gewond geraakt. Wat zijn de risico’s? En in hoeverre maakt het materiaal waarvan de gasfles is gemaakt een verschil?

Weinig aandacht voor brandveiligheidcultureel erfgoed

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
De hele wereld schrikt op als in de avond van 15 april een grote brand uitbreekt in de Notre-Dame in Parijs. De torenspits en het dak gaan in vlammen op. De twee kloktorens, de structuur van de kathedraal en een deel van de kunstcollectie worden gered. Na deze brand rijst de vraag: hoe is het in Nederland gesteld met de brandpreventie bij cultureel erfgoed? En in hoeverre is de repressieve dienst op de hoogte van een monumentenstatus?

Zinken enige optie om hybride boot te blussen

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Brandweerlieden uit Sneek staan 4 mei voor een uitdagende inzet met de nodige risico’s als op een hybride boot van ongeveer veertien meter in de haven van de Friese plaats brand is uitgebroken. Tijdens de inzet volgt een explosie waarbij vier manschappen van de eerste TS lichtgewond raken. Andere eenheden nemen de inzet over, maar zij stuiten op een lastig te blussen brand. Het vaartuig laten zinken blijkt de enige optie.

‘Dit gaat helemaal mis’

Aflevering 6, gepubliceerd op 24-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Een ritje omhoog met de hoogwerker is een van de attracties van de brandweer in Zuilen tijdens een open dag een aantal jaar geleden. En daar wordt volop gebruik van gemaakt. Bezoekers genieten ervan, tot na een flink aantal keer een storing optreedt. De korf kantelt en manschap Marcel van Westendorp kan vanuit de korf de storing niet oplossen. Enkele angstig momenten volgen.