Aflevering 5

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Belang scheepsincidentbestrijding onderstreept

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Een goede organisatie op het gebied van de bestrijding van scheepsincidenten wordt steeds belangrijker. Dat was de boodschap van een 24-uurs sessie die eind maart in Enkhuizen is georganiseerd. Ondersteund vanuit het project Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden (GBO-SO) zijn vertegenwoordigers van vijftien regio’s in gesprek gegaan over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Brandweeracademie start groot onderzoek naar rookverspreiding

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Rookverspreiding is tegenwoordig het grootste probleem bij brand in gebouwen, stelt lector Brandpreventie René Hagen. ‘We weten nog onvoldoende hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt.’ De Brandweeracademie start daarom een grootschalig praktijkonderzoek naar rookverspreiding. Het onderzoek start eind juni in een voormalig woonzorgcentrum in Oudewater.

Brandweerman In Nood: met basisvaardigheden levens redden

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Weet jij wat je moet doen als je tijdens een binnenaanval vast komt te zitten? Of als één van je collega’s in de problemen komt? Met het programma Brandweerman In Nood leren Belgische brandweerlieden vaardigheden om zichzelf en hun collega’s in noodsituaties te redden. Het programma vindt ook een weg naar Nederland. Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft al enkele instructeurs opgeleid. Haaglanden is ermee bezig en enkele brandweerlieden uit Zuid-Limburg volgen de training op eigen initiatief.

Campagne Maak van je roze wolk geen rookwolk succesvol

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Met het thema Maak van je roze wolk geen rookwolk is vorig jaar voor het eerst in het hele land dezelfde campagne gevoerd tijdens de Brandpreventieweken. En dat was succesvol, blijkt uit een steekproef de Brandwondenstichting en Brandweer Nederland.

Complexe redding na noodlanding vliegtuigje in boomtop

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Als een eenmotorig vliegtuig met twee inzittenden noodgedwongen een noodlanding moet maken, eindigen ze in de boomtoppen op een defensieterrein in Hilversum. Het vliegtuig ligt instabiel en er lekt brandstof in de cockpit. Brandweerlieden staan ter plaatse voor een complexe reddingsinzet.

De lessen van een ademluchtongeval

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Een ademluchttoestel waar plotseling geen lucht meer uitkomt, het is de nachtmerrie van iedere brandweerman of -vrouw. Het overkomt een brandweerman uit Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als hij met zijn ploeg op een oefencentrum in Wijster een oefening kelderbrand­bestrijding doet. Hij raakt buiten bewustzijn. Wat is er precies gebeurd? Waar is het misgegaan? En welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?

De winnaars van de rookmelders: breed, toepasbaar en speels

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Ellen Schat
Met een brede blik kijken naar de behoeften en wensen van de doelgroep en op een speelse manier leren, om gedragsverandering te bereiken. Dat zijn belangrijke succesfactoren in projecten op het gebied van Brandveilig Leven. Drie projecten, genomineerd door de Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken, kregen in april door stemming tijdens de Expertdag de Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder uitgereikt.

In-dak zonnepaneelsystemen brandgevaarlijker dan op-dak

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Er zijn relatief veel branden bij zonnepanelen met een in-dak systeem ten opzichte van een ­ op-dak systeem. Dat blijkt uit een inventarisatie van een aantal incidenten met brand bij ­zonnepanelen door TNO in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). TNO heeft in totaal 27 branden uit mediaberichten bekeken aan de hand van openbare bronnen, een beperkte literatuurstudie gedaan en informatie verkregen van schade-experts, verzekeraars en de brandweer.

Jeroen Dijsselbloem nieuwe voorzitter Onderzoeksraad

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Dijsselbloem wordt op 1 mei benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgt daarmee Tjibbe Joustra op, die sinds 2011 voorzitter was van de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad onderzoekt zowel grote ongevallen en rampen als bredere veiligheidsvraagstukken en onveilige situaties die geleidelijk ontstaan.

Lesmateriaal Uit de brand! voor mbo-studenten

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Het nieuwe lespakket Uit de brand! maakt jongeren bewust van de gevaren en gevolgen van brand in hun directe omgeving en vergroot daarmee hun zelfredzaamheid. De interactieve lessen stimuleren jongeren na te denken over brandveiligheid en het thema bespreekbaar te maken. Het lespakket is in samenwerking met Brandweer Nederland ontwikkeld door Codename Future en gefinancieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer inzicht in effectieve brandbestrijding in wegtunnels

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Welke strategie en tactiek kun je toepassen bij brandbestrijding in een wegtunnel? Welke factoren spelen daarbij een rol? En wat is de meest effectieve aanpak? Tot op heden waren er nog geen landelijke richtlijnen voor een effectieve, efficiënte en veilige tunnelbrandbestrijding. De Brandweeracademie heeft hier onderzoek naar gedaan en komt nog voor de zomer met een handelingsperspectief gebaseerd op de onderzoeksresultaten.

Plotselinge branduitbreiding bij papierrecyclingbedrijf Dordrecht

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Brandweerlieden uit Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staan 1 april voor een grote uitdaging als brand uitbreekt in een hal van een papierrecycling bedrijf in Dordrecht. Er wordt snel opgeschaald, maar een plotselinge branduitbreiding is niet te voorkomen. Lange tijd dreigt verdere uitbreiding naar andere loodsen op het terrein. Bij het bedrijf ligt in totaal 2500 ton papier opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij. In het effectgebied ligt onder andere een gevangenis die bij verdere uitbreiding mogelijk moet worden ontruimd.

Roken nog steeds grootste oorzaak fatale woningbranden

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Bij dertig woningbranden zijn vorig jaar 33 dodelijke slachtoffers gevallen. De meeste branden, 33 procent, zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij het roken. In dertig procent van de branden is een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur de oorzaak van de brand. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Brandweeracademie naar fatale woningbranden. De cijfers van vorig jaar zijn in lijn met die van de jaren ervoor.

Snel als het kan, rustig als het moet

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Lucas de Lange
Ons vak kent veel verrassingen, zoals bijzondere meldingen, uitdagende vraagstukken of onverwachte bedankjes. Hoe snel de ontwikkelingen in ons vakgebied ook gaan, deze verrassingen zijn een constante factor van het brandweerwerk van voorkomen en bestrijden. Dat de ontwikkelingen in ons vakgebied snel gaan is zeker. Drones, specialisaties, nieuwe voertuigconcepten, vernieuwende kijk op brandbestrijding en een analyse van tien jaar fatale woningbranden komen in dit vakblad voorbij. Allemaal kleine en grote stappen om de brandweerzorg actueel te houden.

Snelle brandverspreiding door droge en dode natuur op Laapersheide

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
In eerste instantie is het even zoeken voordat de eenheden ter plaatse kunnen komen bij een zeer grote natuurbrand op de Laapersheide op 8 april. De brand breidt zich door de dode en te droge natuur snel uit. Vanwege de brand en de veiligheid van brandweerlieden wordt ook het treinverkeer door het natuurgebied stilgelegd.

Sneller ter plaatse met Talking Traffic?

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Wat zijn de effecten als verkeersregelinstallaties al vroegtijdig weten dat er een voorrangsvoertuig aankomt? Kun je dan sneller ter plaatse komen? Of heb je dan juist hinder van drukker verkeer doordat weggebruikers die voor je rijden ook groen licht hebben? Het zijn enkele ­vragen die aan bod komen in de test Talking Traffic van Veiligheidsregio IJsselland.

Twee brandweervraagstukken bij Odyssey Hackathon

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Tijdens de Odyssey Hackathon hebben honderd teams met deelnemers van 29 nationaliteiten gewerkt aan twintig vraagstukken, waaronder twee van Brandweer Nederland. Het eerste vraagstuk ging over het stimuleren van het delen van informatie over gevaarlijke stoffen. Het tweede richtte zich op het tijdens een crisis co-creëren van gevalideerde data die vervolgens op een veilige betrouwbare manier kan worden gedeeld.

Vernieuwde striping op brandweervoertuigen

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019
Hulpverleningsvoertuigen van de overheid krijgen vanaf 16 april een nieuw uiterlijk. De striping openbare orde en veiligheid (OOV-striping) van brandweer, politie en ambulance worden vernieuwd. Daardoor zijn de strepen ’s nachts nog duidelijker te zien.

Wat is de brandweerzorg waard?

Aflevering 5, gepubliceerd op 09-05-2019 geschreven door Jildou Visser
Burgers en bestuurders kennen vooral waarde toe aan een parate brandweer en een gegarandeerde uitruk. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Ron de Wit naar de waardering van brandweerzorg. In zijn onderzoek gaat hij in op de waarde die burgers en bestuurders toekennen aan een mensenleven, opkomsttijd en paraatheid, brandveilig leven en een openbaar brandmeldysteem. Ook verkent hij de invloed die zo’n waardering heeft op keuzes door burgemeesters.