Aflevering 12

Gepubliceerd op 26 november 2015

Aangeslagen

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Maren, A.J. van
Deze editie van Brand & Brandweer is alweer de laatste voor 2015. Zo aan het einde van het jaar kun je twee dingen doen. Je kunt terugkijken op het afgelopen jaar. Op wat je zelf hebt beleefd, wat de mensen om je heen hebben meegemaakt en op wat je samen hebt bereikt. Daarnaast kun je natuurlijk ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Naar de ambities voor 2016. Vandaag ben ik begonnen met de terugblik. Om te beginnen heb ik de eerdere edities van 2015 erbij gepakt. Wat heerlijk om op die manier de verhalen weer eens te lezen. En wat mij opvalt: er gebeurt veel in onze organisatie!

Aantal loze melding blijft dalen

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Haven, J.
In 2014 zijn minder automatische meldingen geweest. Het aantal neemt sinds de start van het landelijke project Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen (STOOM) ieder jaar af. Vier jaar geleden zijn diverse acties in gang gezet. Het project STOOM loopt nog een jaar. Hoe staat het ervoor? Tijdens de derde netwerkdag in november is veel kennis en ervaring gedeeld. Zowel door organisaties met een aansluiting op het Openbaar Meld Systeem (OMS) als door de brandweer en leveranciers va

BBN brengt tiende editie Essentiële controlepunten uit

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
De tiende editie van De essentiële bouwkundige controlepunten is op 19 november door Marcel Koene en Wico Ankersmit uitgereikt aan de voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). Met De essentiële bouwkundige controlepunten wil BBN duidelijk maken welke punten in ieder geval van belang zijn bij bouwkundige brandveiligheid en hiermee een bijdrage leveren aan brandveiliger gebouwen.

Brandweeracademie publiceert Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
Bij 51 woningbranden vielen in 2014 52 dodelijke slachtoffers. Bij dertig branden met dertig doden was sprake van een fatale woningbrand. Dat blijkt uit het Jaaroverzicht fatale branden 2014 van de Brandweeracademie. Bij de overige 21 branden met 22 doden was sprake van een woningbrand als gevolg van (zelf)doding. Deze branden zijn geen onderdeel van het jaaroverzicht.

Brandweeracademie publiceert handelingsperspectieven bij LNG

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
Liquefied Natural Gas (LNG) is een sterk opkomende brandstof in de transportsector en de industrie. Op het gebied van veiligheid rondom LNG zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest en is onderzoek gedaan. De Brandweeracademie heeft de kennis op het gebied van LNG aangevuld met handelingsperspectieven voor de brandweer.

De impact van 
de Onderzoeksraad

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Wat komt er op een regio af als de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een groot incident besluit een onderzoek te starten? Waar moet je rekening mee houden? In hoeverre maakt het voor de impact op de medewerkers uit of er kritiek op de organisatie is? En hoe ga je daarmee om? Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kreeg in de afgelopen vijf jaar twee keer te maken met een onderzoek van de Onderzoeksraad. De eerste naar de brand bij Chemie-Pack begin 2011 en de tweede naar de brand bij Shell in

Derde Staat van de rampen-bestrijding verschijnt in 2016

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
De Inspectie Veiligheid & Justitie gaat bij de Staat 2016 dieper in op het regionaal risicoprofiel, het multidisciplinair optreden, trainen en oefenen en de samenwerking met de vitale partners. Dat blijkt uit het plan van aanpak van de Staat 2016. Dit is de derde Staat van de rampenbestrijding die de inspectie gaat uitvoeren. De eerdere versies in 2010 en 2013 gingen voornamelijk in op de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s en of zij voldeden aan de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s.

Genomineerden Don Berghuijs Award bekend

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
De Brandweerradar, Veilig Dynamisch Vervoer en Laat je grootmoeder niet stikken zijn genomineerd voor de Don Berghuijs Award 2015. De award kent dit jaar een vernieuwd karakter. Dit jaar staan niet de goede voorbeelden uit het land centraal, maar is een challenge verbonden aan de Award. In de Werkateliers van de Coalition of the Willing werken vraageigenaren met verwachte en onverwachte partners samen aan nieuwe oplossingen voor hun vraagstuk. Het beste toepasbare idee wint de Don Berghuijs Award.

Gooi en Vechtstreek geeft leerlingen basisschool voorlichting over vuurwerk

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
Brandweer Gooi en Vechtstreek geeft in de maanden november en december 155 keer voorlichting aan basisschoolleerlingen in de groepen acht voorlichting over vuurwerk. Hiermee bereikt ze 4100 leerlingen. De voorlichting wordt gegeven in samenwerking met de Regionale Ambulance Voorzieningen, de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst en de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren uit de gemeenten.

Groningen onderzoekt 
mogelijkheden internet der dingen

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Veiligheidsregio Groningen start volgend jaar met het ontdekken van de mogelijkheden van het internet der dingen, ook wel the internet of things genoemd. Het is een netwerk waarop apparaten aangesloten kunnen worden en signalen kunnen versturen. ‘Dit is een belangrijke nieuwe technologische ontwikkeling. Wij denken dat dit ons zeker kan helpen bij onze hulpverleningstaak’, vertelt Adrik Schmid van Veiligheidsregio Groningen.

Het beste van vier werelden gecombineerd

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Een baan bij de luchtvaartpolitie, lid van Urban Search and Rescue (USAR), brandweerman en een eigen speelgoedwinkel in hulpverleningsspeelgoed. Jan Brand combineert het beste van vier werelden. ‘Al mijn functies vullen elkaar goed aan. Vooral mijn werk bij de politie en bij de brandweer komen vaak samen. Bij branden en beknellingen weet ik als agent precies wat een brandweerman zou doen en andersom’, vertelt hij.

Koolmonoxideprobleem groter dan gedacht

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Ongevallen met koolmonoxide zijn volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderschat probleem. Uit het onderzoeksrapport Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar blijkt dat op alle fronten dingen grondig verbeterd moeten worden. Zo zijn erkende installateurs geen garantie voor een veilige installatie, vertoont de borging van kwaliteit door de branche gebreken en zijn koolmonoxidemelders niet altijd betrouwbaar. ‘Het is schrikbarend dat er zoveel misgaat’, vertelt Marcel van Galen,

Met satellietdata natuurbrand
verspreiding beter voorspellen

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Het IFV en Brandweer Nederland gaan samen met het Netherlands Space Office (NSO) onderzoeken in hoeverre satellietdata het natuurbrandverspreidingsmodel kan bijdragen aan het proces om het beheersen van natuurbranden te verbeteren. Een niet alledaagse samenwerking. ‘Als het lukt om de satellietdata om te zetten naar bruikbaar kaartmateriaal, kunnen we het natuurbrandverspreidingsmodel nog verder verbeteren’, vertelt Ester Willemsen, projectleider van het natuurbrandverspreidingsmodel bij het IF

Netwerk Brandweervrouwen bouwt aan diversiteit

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
De kracht van anders is het motto tijdens de Netwerkdag Brandweervrouwen. Hoewel het een Netwerkdag Brandweervrouwen is, zijn volgens Ellen Buskens, voorzitter van het netwerk, mannen ook welkom. ‘We streven naar meer diversiteit binnen de brandweer.’ Hoewel er een enkele man rondloopt, trekt het gevarieerde programma toch vooral vrouwen. Hoe kun je diversiteit promoten door een dag voor bijna alleen maar vrouwen? En waarom is dit zo belangrijk?

Open Congres IFIW 2015 
in België

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Lambert, K.
Brandweerlieden uit twintig verschillende landen kwamen dit najaar samen op het Open Congres 2015 in België. Het congres volgde op de jaarlijkse bijeenkomst van de International Fire Instructor’s Workshop (IFIW).

Rook als beroepsrisico, 
vervolgonderzoek nodig

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Directe bewijsvoering dat brandweerlieden in verhoogde mate kanker ontwikkelen, ontbreekt in de huidige wetenschappelijke literatuur. Dat blijkt uit het rapport Rook als beroepsrisico bij de brandweer van het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid. Toch blijkt dat het niet is uit te sluiten dat rook een belangrijke risicofactor is voor de gezondheid van brandweerlieden. ‘Er is vervolgonderzoek nodig op onze specifieke brandweersituatie. En dat gaan we doen’, vertelt IJle Stelstra, portefeuillehouder a

Schakelen tussen kwadranten bij grote brand binnenstad Hoorn

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Een zeer grote brand in de binnenstad van Hoorn bezorgt de brandweer op vrijdag 13 november de nodige zorgen. Even wordt gevreesd dat meerdere panden door de brand getroffen zullen worden, maar door het goed schakelen tussen de verschillende kwadranten van het kwadrantenmodel wordt dit voorkomen. Daarbij speelt met name de inzet van de hoogwerker een grote rol. De brand blijft beperkt tot het restaurant, een daarboven gelegen appartement en de zolder van het naastgelegen restaurant.

Scriptie over brandgedrag sandwichpanelen wint scriptieprijs

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015
De scriptie van Sander Giunta d’Albani heeft tijdens het achtste Nationaal Congres Fire Safety en Science de scriptieprijs gewonnen. Hij schreef zijn scriptie over het brandgedrag van sandwichpanelen. ‘Het is een actueel onderwerp waarvoor veel belangstelling bestaat’, vertelt juryvoorzitter Paul Verlaan van de Wetenschappelijke Raad Brandweer. De scriptieprijs is voor de vierde keer uitgereikt.

Smelten EPS oorzaak explosie en snelle branduitbreiding

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Haven, J.
Het smelten van EPS, ofwel piepschuim, is de oorzaak geweest van een explosie en snelle branduitbreiding bij Xycarb Ceramics in Helmond op 4 juni dit jaar. Kort na het uitbreken van de brand deed zich een explosie voor. Het vloeibaar geworden EPS heeft zich via cannelure golfplaten in het plafond verspreid naar een naastgelegen compartiment. De brandwerende scheidingen konden dit niet voorkomen doordat deze onvoldoende waren afgewerkt. De brand en de brandontwikkeling roepen bij betrokken brand

Werven van nieuwe vrijwilligers

Aflevering 12, gepubliceerd op 26-11-2015 geschreven door Visser, J.
Veel posten kampen met een tekort aan vrijwillige brandweerlieden. Met name de dagsituaties zijn vaak krap. Posten en regio’s proberen massaal nieuwe brandweerlieden aan te trekken, met wisselend succes. Waar de ene regio kiest voor een lokale aanpak, kiest een andere regio voor een meer regionale insteek. Ook de ingezette middelen verschillen. Wat werkt? Veiligheidsregio Groningen, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland delen hun ervaringen.