Aflevering 5

Gepubliceerd op 1 april 2017

Brandweercongres over de kracht van verbeelding

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door J. Visser
‘Het komende Brandweercongres prikkelt de verbeelding’, begint Olav Strotmann, voorzitter van de congrescommissie. Het Brandweercongres 2017 is op 5 en 6 oktober in de Efteling. Het thema is Dromers, Doeners, Doorzetters. ‘De Efteling is een prachtige locatie die uitnodigt om vooruit te kijken en te inspireren. Daar willen we met het programma op aansluiten.’

De gevolgen van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door C. Ferwerda
Veiligheidsregio’s maken zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Op 1 januari 2019 treedt hij in werking. Taken, bevoegdheden, procedures en de informatievoorziening veranderen. Net als de samenwerking met overheden, partners, bedrijven en burgers. Om zich goed voor te bereiden op de stelselherziening in het omgevingsrecht heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een analyse laten uitvoeren naar de impact van de Omgevingswet op haar organisatie.

Gelderland-Zuid ontwikkelt handelings-kaart voor verminderd zelfredzamen

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Het team Brandveilig Leven van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een handelingskaart ontwikkeld met tips en adviezen op het gebied van Brandveilig Leven. Met deze handelingskaart krijgen zowel de wijkverpleegkundige als de cliënt praktisch toepasbare informatie over brandveiligheid. De informatie is toegespitst op personen die niet goed kunnen signaleren of zelfstandig kunnen vluchten bij brand en geeft aan wat zij dan wel kunnen doen.

Gelderland-Zuid ontwikkelt handelingskaart voor verminderd zelfredzamen

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Het team Brandveilig Leven van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een handelingskaart ontwikkeld met tips en adviezen op het gebied van Brandveilig Leven. Met deze handelingskaart krijgen zowel de wijkverpleegkundige als de cliënt praktisch toepasbare informatie over brandveiligheid. De informatie is toegespitst op personen die niet goed kunnen signaleren of zelfstandig kunnen vluchten bij brand en geeft aan wat zij dan wel kunnen doen.

Geprotocolleerd uitvragen zorgt voor constantere kwaliteit

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door J. Visser
Drie van de 22 meldkamers brandweer hebben hun werkwijze omgegooid. In Alkmaar, Nijmegen en sinds kort ook Den Haag worden spoedmeldingen geprotocolleerd uitgevraagd. Voor iedere meldingsclassificatie is een standaard vragenlijst die de centralist moet afwerken. Dit zorgt er volgens de betrokkenen voor dat nooit een vraag wordt overgeslagen en de brandweereenheden in het veld altijd zijn voorzien van juiste en volledige informatie.

Inbraakpreventie bemoeilijkt inzet bij brand winkelcentrum Nijmegen

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door J. Visser
Brandweerlieden staan voor een lastige klus als in de nacht van 10 op 11 april brand uitbreekt in een van de winkels in winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de mogelijke aanwezigheid van gasflessen, de inbraakwerende maatregelen die winkeliers hebben genomen om hun winkel te beveiligen en een ruimte tussen het plafond en het dak waardoor de brand simpel kan uitbreiden. Bovendien ondervinden eenheden last van een slecht functionerend communicatiesysteem.

Leerpunten bij oefening aanslag met chemische strijdmiddelen

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
De IBGS-oefendagen van Brandweer Nijmegen stonden in april in het teken van een aanslag met chemische strijdmiddelen. Bij deze oefening heeft de brandweer samengewerkt met de CBRN-afdeling van Defensie. ‘Ontzettend leerzaam’, aldus oefenleider Jeroen Ewalts van Brandweer Nijmegen.

Lezer beoordeelt Brand&Brandweer met een 7,6

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Uit het lezersonderzoek dat de afgelopen periode is gehouden onder de abonnees van Brand&Brandweer blijkt dat de uitgave met een 7,6 goed wordt gewaardeerd. In 2014, toen het vorige lezersonderzoek is gehouden, was dit nog een 7,3. 83% van de abonnees geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het vakblad vanwege het leerzame karakter en het brede aanbod aan onderwerpen. Daarnaast zijn uit het onderzoek enkele aandachtspunten naar voren gekomen.

Menselijk handelen belangrijkste oorzaak fatale woningbranden

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
De belangrijkste oorzaak van fatale woningbranden was vorig jaar het menselijk handelen. Dat blijkt uit het Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016 van de Brandweeracademie. 33 branden hadden in 2016 een fatale afloop. In totaal vielen daarbij 38 dodelijke slachtoffers. Bij negentien procent van de branden bestond het menselijk handelen uit roken, in negen procent van de gevallen uit koken. Kijkend naar de meest voorkomende brandoorzaken wordt roken, gevolgd door een technische oorzaak in apparatuur. Dit was bij dertien procent van de branden de oorzaak.

Minder ongevallen met voorrangsvoertuigen

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen is gedaald van 76 ongevallen in 2014 naar 31 ongevallen een jaar later. Rijden door rood licht blijft het grootste risico bij het besturen van een voorrangsvoertuig. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015 dat het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV in april heeft gepubliceerd.

Nulmeting van de repressieve brandweerzorg in Caribisch Nederland

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
De Inspectie Veiligheid en Justitie start voor het eerst een onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) is in 2010 gevormd. Voor die tijd kende elk eiland een eigen lokale brandweer.

Op naar een toekomstbestendige bluswatervoorziening

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door E. Schat
De brandweer in Nederland kan niet zonder bluswater, er is behoefte om naast brandkranen met alternatieve oplossingen de bluswatervoorziening toekomstbestendig te maken. Dat is een van de conclusies na een inventarisatieronde in zeven veiligheidsregio’s. De Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland heeft in een interviewreeks en een netwerk-bijeenkomst geïnventariseerd wat de behoeftevraag en het beleid van de regio’s is op het gebied van bluswatervoorziening en hoe deze informa

Pilot commandovoering van start

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
In de veiligheidsregio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Haaglanden en Kennemerland start vanaf mei een pilot commandovoering. Gedurende een jaar wordt de commandovoering bij alle grootschalige incidenten in deze regio’s gevolgd. Voorafgaand aan deze pilot hebben alle OvD’s uit de regio’s een vijfdaagse bijscholing op dit thema gevolgd.

Regionale successen komen samen in landelijke leerlijn

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door J. Haven
Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijke leerlijn over brandveiligheid voor basisschoolleerlingen. Niet één pakket voor heel Nederland, maar wel alle successen gebundeld om zo te komen tot eenzelfde boodschap. Wat is de kracht van de pakketten die er op dit moment zijn? We lichten er drie uit.

Schoon werken in de regio’s

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door J. Visser
Bijna drie jaar geleden bleek uit steeds meer buitenlandse onderzoeken dat rook schadelijk is. Niet alleen het inademen, maar ook het contact van rook en roet met de huid, vergroot het risico op kanker. Regio’s zijn voortvarend met het onderwerp aan de slag gegaan en het schoon werken is geïntroduceerd. Waar hebben regio’s op ingestoken? En wat is inmiddels gerealiseerd? Vijf regio’s delen hun visie en werkwijze.

Stuur uw brandweer vakantiefoto’s in

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Veiligheidsregio Utrecht heeft tijdens de Expertdag van de Nationale Brandpreventieweken de Gouden Rookmelder gewonnen. De regio won met het project WhatsApp waarbij burgers de brandweer via het sociale medium vragen kunnen stellen over brandveiligheid. Deze vragen worden via WhatsApp persoonlijk beantwoord. De Zilveren Rookmelder is gewonnen door Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met het project Brandweer VR Experience. Brandweer Twente en Gelderland-Midden hebben de Bronzen Rookmelder ont

Terrorisme, een aandachtspunt bij voorbereiding grote evenementen

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Na de aanslagen in onder andere Parijs, Brussel, Londen en Stockholm is een terroristische aanslag een van de scenario’s waar gemeenten en veiligheidsregio’s bij grote evenementen rekening mee moeten houden. Wat betekent dit voor de voorbereiding erop? Bij The Passion in Leeuwarden op 13 april waren alle mogelijke maatregelen getroffen. ‘We hebben de veiligheidsmaatregelen in de loop van de tijd steeds verder aangescherpt’, vertelt Claire de Jong, senior beleidsadviseur veiligheidszaken van Ge

Utrecht wint met WhatsApp de Gouden Rookmelder

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017
Veiligheidsregio Utrecht heeft tijdens de Expertdag van de Nationale Brandpreventieweken de Gouden Rookmelder gewonnen. De regio won met het project WhatsApp waarbij burgers de brandweer via het sociale medium vragen kunnen stellen over brandveiligheid. Deze vragen worden via WhatsApp persoonlijk beantwoord. De Zilveren Rookmelder is gewonnen door Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met het project Brandweer VR Experience. Brandweer Twente en Gelderland-Midden hebben de Bronzen Rookmelder ont

Van zenden naar dialoog

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door M. van Galen
Van zenden naar dialoog. Dat is de boodschap die steeds meer terug te vinden is onze samenleving. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in de wijze waarop wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid wordt vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet die aanstaande is. In deze wet staat de burger centraal. Wat wil hij in zijn leefomgeving ontwikkelen en bereiken en hoe kunnen wij als overheid, als veiligheidsregio en als brandweer, hier ons steentje aan bijdragen. Redeneren vanuit de mogelijkheden voor onze inwoners in plaats van vanuit de onmogelijkheden vanuit de regelgeving. De dialoog met onze inwoners staat hierbij centraal.

‘Die kinderogen die schreeuwden om hulp vergeet ik nooit meer’

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door J. Visser
‘Er klopte iets niet aan de melding.’ Eerste bevelvoerder Rudy Buchner wordt op 12 augustus vorig jaar gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Donker Curtiusstraat. ‘Dat kan niet, daar zijn geen schuren. Het is een straat met portiekflats. Wat het wel was, wist ik toen nog niet.’ Aanrijdend volgt het bericht dat een kind met brandwonden al onder de douche is gezet. ‘Mijn gedachten schoten heen en weer tussen een schuurbrand en een kind met brandwonden. Er klopte iets niet.’ Dat gevoel wordt bij

‘Vroeger hadden we plastic brandweerpakken’

Aflevering 5, gepubliceerd op 01-04-2017 geschreven door M. van der Leest
Brand&Brandweer bestaat dit jaar veertig jaar en dat vieren we met een reeks verhalen. Daarin blikken we met een aantal jubilarissen terug op vier decennia brandweer. En we kijken vooruit. Hoe verwacht de nieuwe generatie dat de brandweer er over veertig jaar uitziet? Deze keer is het de beurt aan oudgediende Jan Slakhorst uit Renkum en nieuweling Astrid van Elk uit Dieren.