Aflevering 10

Gepubliceerd op 30 september 2015

Aan de slag met 
schoon werken

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J. Visser
Schoon werken staat in veel regio’s al hoog op de agenda. Zo werkt een aantal regio’s volgens de tien quick wins van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, heeft Rotterdam-Rijnmond iedereen in de repressieve dienst voorzien van arbeidshygiënesets, bekijkt Midden- en West-Brabant welke extra spullen moeten worden aangeschaft en heeft Limburg-Zuid maatregelen genomen op de oefencentra. In alle vier de regio’s is ook een belangrijke rol weggelegd voor bewustwording en voorlichting.

Brandweerapps maken het werk makkelijker

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
Of het nou gaat om de duikregistratie, het uitbetalen van vergoedingen, het evalueren van oefeningen, Brandveilig Leven, de bezetting van vrijwilligersposten of operationele informatie, brandweerapps zijn er in alle soorten en ze hebben vaak één ding gemeen: ze maken het werk makkelijker en vaak sneller en efficiënter. Brand&Brandweer zette enkele handige apps op een rij.

Brandweergeschiedenis: leuk en leerzaam

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door G. Bouwmeester
Brandweerposten verschillen in allerlei opzichten. Ze kunnen groot of klein zijn, ouderwets of modern, mooi of lelijk. Eén eigenschap delen ze allemaal en dat is dat de geschiedenis er voor het oprapen ligt. Soms zelfs letterlijk. Ik ken bijvoorbeeld maar weinig posten waar geen resten van een acetyleen- of gasfles een gang of trappenhuis sieren als tastbare herinnering aan een oude brand. En als er geen verwrongen metaal staat, dan hangen er toch zeker foto’s van iconische incidenten en (oud-)collega’s die elke bezoeker van het gebouw doordringen van de historie van deze post en zijn ‘bewoners’.

Brandweerinspectie is jarig: 75 jaar!

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
Het toezicht op de brandweer bestaat officieel 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een boek, dat een goed beeld geeft van de verschillende ontwikkelingen door de jaren heen. Van de Duitse bemoeienis in de Tweede Wereldoorlog tot de samenvoeging in de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De nieuwe norm voor grote brandcompartimenten

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door C. Ferwerda
Na vier jaar sleutelen is hij eindelijk klaar: NEN 6060. Deze nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten was hard nodig. De afgelopen twee decennia is vaak over het onderwerp gediscussieerd. Met NEN 6060 is een oude richtlijn geactualiseerd en zijn diverse knelpunten voor de brandweer en het bedrijfsleven weggenomen. Dit verliep niet zonder slag of stoot.

En de winnaar van de Jan van der Heydenprijs is...

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
Drie genomineerden strijden om de Jan van der Heydenprijs 2015. De strijd gaat dit jaar tussen Risicobeoordeling 16.0 van Brandweer Hollands-Midden, Intervention Mapping: de nieuwe routeplanner voor Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord en RedSuit van Brandweer Twente. De winnaar wordt op vrijdag 2 oktober tijdens het Brandweercongres bekend gemaakt en leest u op www.brandenbrandweer.nl.

Focus brandpreventieweken op voorkomen van brand

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J. Haven
De brandpreventieweken zijn weer gestart. Met het thema ‘Verklein de kans op brand’, wordt dit jaar ingezet op het voorkomen van brand. Andere jaren was het thema ‘Wat doe jij bij brand?’ ‘We willen senioren en hun omgeving zo veel mogelijk attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid’, aldus Marieke van Daal van de Nederlandse Brandwonden Stichting die samen met de brandweer de brandpreventieweken initiëren. Met de landelijke campagne worden de regionale initiatieven zo veel mogelijk ondersteu

Innovatief gedrag bij de brandweer

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
De repressieve kant van de brandweer stimuleert innovatief gedrag. Dit komt met name doordat geen incident hetzelfde is en brandweerlieden binnen hun vakkennis moeten improviseren. Tegelijkertijd zijn er ook barrières die innovatief gedrag tegenwerken, zoals de strikt hiërarchische organisatiestructuur, de stijl van leidinggeven en de cultuur van overleggen. Dat blijkt uit de thesis van Koen Nijenhuis voor de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio’s van het IFV.

Minister Ard van der Steur: 
‘Trots op de brandweer’

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door F. Huizinga
Ard van der Steur werd in maart benoemd tot minister van Veiligheid en Justitie. De bewindspersoon is onder andere stelselverantwoordelijk voor de nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Het verzoek van de redactie om de minister vragen voor te leggen over de belangrijkste ontwikkelingen en over zijn persoonlijke band met de brandweer, werd beloond met een gastvrije ontvangst op zijn ministerie.

NEN-norm voor brandveiligheid (grote) veestallen

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NEN gevraagd een norm voor brandveiligheid van (grote) veestallen te ontwikkelen. Deze norm zal mede ontwikkeld worden op basis van de Risicovergelijking brandveiligheid van stallen groter dan 2500 m2 met stallen tot 2500 m2 dat het IFV vorig jaar heeft uitgevoerd.

Nieuwe, innovatieve blusboten 
in Gelderland-Zuid

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J. Visser
Op de Waal varen sinds de zomer twee identieke nieuwe blusboten. De Gelderland en de Batouwe zijn 11 september gedoopt. Coördinator blusboten en schipper Martin Bakker van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is blij met de twee nieuwe exemplaren. ‘Hoewel de blusvoorzieningen vergelijkbaar zijn, beschikken we op deze boten over een aantal technische snufjes die van grote toegevoegde waarde zijn en ze zijn een stuk sneller.’

Nieuwe pager geeft inzicht paraatheid vrijwilligers

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft eind september een overeenkomst getekend voor de levering van nieuwe pagers, die niet alleen kunnen zenden maar ook ontvangen. Met deze nieuwe pagers kunnen brandweerlieden na alarmering via een druk op de knop laten weten of ze op tijd op de kazerne kunnen zijn om uit te rukken. Als er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn is dat snel inzichtelijk en kan de volgende post gealarmeerd worden.

Nog veel winst te halen in effectiviteit rookmelders

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J. Visser
Hoewel in ongeveer 70 procent van alle woningen een rookmelder hangt, is dit in maar 35% procent van alle woningen een werkende rookmelder die ook nog eens op de juiste plaats hangt. Rookmelders in de hal of op de overloop hebben een beperkte effectiviteit als het slachtoffer in de brandruimte is en de geluidsfrequentie is beperkt effectief om zoveel mogelijk slapende mensen bij brand te wekken. Het zijn slechts enkele conclusies uit het onderzoek dat de Brandweeracademie van het IFV heeft geda

Pop-upstore Brandveilig Leven

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is samen met de Gemeente Tilburg een project gestart om inwoners tools en tips te geven om de brandveiligheid te verhogen. Binnen het pilotproject Toolbox Brandweer, gemeente Tilburg worden per doelgroep verschillende activiteiten ontwikkeld om de termen te laten leven. Eén van de nieuwste middelen is de pop-upstore.

Rookgaskoeling met DLS One Seven is mogelijk

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015
DLS One Seven koelt in absolute zin beter dan hogedruk (HD). Lagedruk (LD) zorgt voor de grootste temperatuurdaling. Dat blijkt uit het rapport Schuim en water opnieuw belicht van de Brandweeracademie. In dit onderzoek is de door de leverancier aanbevolen werkwijze voor rookgaskoeling met DLS One Seven gehanteerd. Dit geeft betere resultaten dan de methode uit het eerdere onderzoek Verkoelende experimenten met water en schuim uit 2013.

Vaardigheidstoetsen: 
leerzame competitiestrijd

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J. Haven
Maandenlang wordt keihard getraind. Extra oefenavonden worden ingepland om zo goed mogelijk voor de dag te komen. En dan is het zo ver. 630 teams streden de afgelopen maanden in vier verschillende categorieën tegen elkaar. Met nieuwe beoordelingslijsten is naast kennis ook gekeken naar houding en gedrag. De After Action Review is toegepast na de inzet die was gebaseerd op een realistisch scenario. De vaardigheidstoetsen zitten erop. Het was volgens voorzitter Jan van Amerongen een spannende en

Veel aandacht voor schoon werken bij zeer grote brand Vlaardingen

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J.Visser
Een zeer grote brand legt op woensdag 16 september een oud bedrijfsverzamelgebouw in Vlaardingen volledig in de as. Het pand is aan twee kanten ingesloten door andere gebouwen waardoor de kans op overslag een tijd lang groot is. Hoewel wordt geprobeerd de enorme rookwolk met een waterscherm neer te slaan, legt de rook bijna een dag lang het dagelijks leven in Vlaardingen stil.

‘De brandweer is me met de 
paplepel ingegoten’

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J.Visser
Al van jongs af aan kon Ivan Oosting niet wachten tot hij achttien was en net als zijn vader en opa bij de brandweer kon. Hoewel in Beilen geen jeugdbrandweer is, was hij ook op jonge leeftijd al vaak bij de brandweer te vinden. Was het niet om slachtoffer te spelen bij oefeningen, dan wel om op de fiets achter de TS naar een incident te gaan.

‘Gekazerneerde diensten goed te combineren met twee banen’

Aflevering 10, gepubliceerd op 30-09-2015 geschreven door J.Visser
Jan Dijkshoorn is al enkele jaren één van de gekazerneerde vrijwilligers die meedraait in de beroepsdiensten van post Loosduinen in Den Haag. ‘Het is ontzettend leuk om mee te draaien in een beroepsploeg. Door de vaste tijden is het goed te combineren met mijn beide banen’, zo begint Dijkshoorn. Hij werkt bij een civiel technisch bedrijf waar hij verantwoordelijk is voor het beleid op een vestiging en heeft met enkele ondernemers een eigen innovatiebedrijf het innovatiebedrijf DIJCOTEC opgerich