Aflevering 9

Gepubliceerd op 24 augustus 2016

Brandveiligheid in dierverblijven

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
Een stalbrand is het schrikbeeld van elke veehouder en laat een diepe indruk achter bij de veehouder zelf, maar ook bij brandweerlieden en de omgeving. Sinds 2012 moeten nieuwe stallen brandveiliger worden gebouwd. Bij een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij is oog voor dierenwelzijn, diergezondheid, een lagere milieubelasting en de omgeving. Maar bestaande stallen zijn nog steeds niet veilig. Met de integratie van Rook- en Warmte Afvoer (RWA) in de Maatlat komt hier verandering in. Veehouders die een RWA-systeem willen toepassen, kunnen met een enkele investering veel punten verzamelen. Op deze manier komen zij dichterbij een MDV-gecertificeerde stal, een veilige omgeving voor hun dieren, subsidies en fiscale voordelen.

Brandweeracademie publiceert Sprinklers in de woonomgeving

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
De nieuwe publicatie Sprinklers in de woonomgeving van de Brandweeracademie van het IFV beschrijft de laatste stand van zaken van sprinklers. De uitgave besteedt aandacht aan de verschillende soorten en de meerwaarde ervan. Ook wordt ingegaan op de werking en effectiviteit van sprinklers en de voordelen voor diverse partijen. De verzamelde informatie is nog niet opgenomen in bestaande onderwijscontent. Daarom publiceert de Brandweeracademie dit nieuwe document.

Doortastend optreden in centrum Zutphen 
voorkomt nieuwe inzet

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jildou Visser
Bij een binnenbrand in een pizzeria in het historische centrum van Zutphen op 22 juli is de eerste klap een daalder waard. De korte offensieve binneninzet blijkt bepalend voor het verdere verloop van het incident. Even moeten de brandweerlieden zich vanwege de hitte terugtrekken en omschakelen naar een offensieve buiteninzet, maar al snel kunnen ze weer naar binnen. Daarnaast maakt Officier van Dienst (OvD) Henk-Jan Bouwhuis een juiste inschatting door te wachten met het geven van het sein bran

FLIB vaste waarde geworden bij inkoopsamenwerking

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Casper Ferwerda
Na twee succesvolle pilotjaren heeft de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer Nederland (FLIB) een vaste plek gekregen bij het IFV. Als kenniscentrum gaat de FLIB inkoopexperts uit de 25 regio’s helpen bij het opbouwen van inkoopkennis en -expertise en bij het uitvoeren van interregionale en landelijke aanbestedingen. Dit betekent een flinke impuls aan kennis, kwaliteit en efficiëntie.

Fatale brand Hellevoetsluis: ‘Je zit jezelf op te vreten’

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jildou Visser
‘Dramatisch Drieluik in Hellevoetsluis’, ‘Brandweer te laat in actie bij fatale brand’ en ‘Brandweer had mogelijk opkomstproblemen’. De koppen liegen er niet om na een fatale woningbrand in Hellevoetsluis op 20 mei. ‘Er is tijdens het opkomen een aantal zaken niet goed gegaan, maar wij hadden het echtpaar sowieso niet meer kunnen redden’, vertelt André van der Sluis, chauffeur van de hoogwerker Hellevoetsluis. ‘Na afloop kregen we de volle laag, zowel in de media als van collega’s in het land.

Geen overmacht bij verkeersboete in particuliere auto

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
Brandweerlieden die voor een prio 1 alarmering met hoge snelheid in een particuliere auto naar de kazerne rijden en daarbij voor verkeersovertredingen beboet worden, kunnen geen aanspraak maken op overmacht. Dat heeft de rechter bepaald. Een vrijwillige brandweerman die op 15 augustus 2013 onderweg naar de kazerne is bekeurd voor het inhalen van een voorligger door een doorgetrokken streep, ging in beroep. Hij verloor de zaak en moet de boete alsnog betalen.

Genomineerden voor Jan van der Heydenprijs bekend

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
‘Je moet die verhalen van de oudjes eens opschrijven.’ Deze bijna terloopse opmerking leidde tot het vastleggen van stoere, spannende en ontroerende verhalen door Diana van Oort, indertijd de partner van een Utrechtse beroepsbrand-weervrouw. In het boek ’t is nooit saai! vertellen dertig Utrechtse brandweerlieden openhartig over alle facetten van hun leven bij de brandweer. De eerste geïnterviewde kwam in 1938 in dienst, de laatste in 1992. Dit levert, verdeeld over twee boeken, een unieke inki

Grote slagen gemaakt in brandbestrijding Schoorlse duinen

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jilduo Visser
Een grote brand in de Schoorlse duinen legt zeven jaar geleden 150 hectare natuurgebied in de as. Ongeveer duizend brandweerlieden zijn betrokken bij de bestrijding van dit incident. Voor Nederlandse begrippen een ongekend aantal. Wat waren de leerpunten van deze inzet? Welke zijn inmiddels doorgevoerd? En, zou een natuurbrand in de Schoorlse duinen nogmaals zo groot kunnen worden?

Herijking Brandveilig Leven: van zelf doen naar via anderen doen

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jolanda Haven
Hoe kunnen we Brandveilig Leven (BVL) nog meer focussen en sterker maken? Ervaringen, onderzoeksrapporten en nieuwe visies leiden tot meer focus en de herijking BVL. Dit is vertaald in vier speerpunten: landelijke analysebenadering van risicogroepen, sturen op BVL via beïnvloeders, sturen op een brandveilige omgeving door het stimuleren van innovaties en investeren in kwaliteit en kennis van eigen personeel.

Historie Utrechtse brandweer op unieke wijze vastgelegd

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
‘Je moet die verhalen van de oudjes eens opschrijven.’ Deze bijna terloopse opmerking leidde tot het vastleggen van stoere, spannende en ontroerende verhalen door Diana van Oort, indertijd de partner van een Utrechtse beroepsbrand-weervrouw. In het boek ’t is nooit saai! vertellen dertig Utrechtse brandweerlieden openhartig over alle facetten van hun leven bij de brandweer. De eerste geïnterviewde kwam in 1938 in dienst, de laatste in 1992. Dit levert, verdeeld over twee boeken, een unieke inki

Implementatie vernieuwde opleiding Manschap A

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jolanda Haven
Na een lange voorbereiding is de vernieuwde opleiding Manschap A een feit. Blended learning, ofwel een combinatie van bijeenkomsten en een digitale leeromgeving, maakt de opleiding dynamischer en het maakt een andere opbouw van kennis, vaardigheden en competenties mogelijk. De cursisten leren bovendien meer in de praktijk. Brabant-Noord, Rotterdam-Rijnmond en de opleidingsinstituten BOGO en BON zijn afgelopen maart gestart met de implementatie. Wat zijn de grootste wijzigingen en wat zijn de ee

Leidraad Brandweeruitvaart, richtlijn voor waardig afscheid

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jildou Visser
Het overlijden van een collega is één van de dingen die je hoopt nooit te hoeven meemaken. Als het gebeurt, is het goed om te weten op welke wijze de brandweer invulling kan geven aan een uitvaart. De Leidraad Brandweeruitvaart geeft een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij uitvaarten met korpseer en uitvaarten met brandweerbetrokkenheid.

Meldkamer Zuidoost-Brabant bepaalt locatie per sms

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
Met een nieuwe Vaststelling Incident Locatie (VIL)-applicatie kan de meldkamer Zuidoost-Brabant de locatie van de mobiele telefoon van de beller vaststel-len. De centralist stuurt een sms-bericht met een link. Na activatie van de link en het geven van toestemming voor het delen van locatiegegevens, kan de meldkamer zien waar de beller zich bevindt.

Met vakantiegroeten uit...

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
Vanuit alle hoeken van de wereld zijn deze zomer vakantiefoto’s ingestuurd. Van een brandweerbeschermheilige in Oostenrijk tot een Deense crashtender en een inzet bij het opsporen en veiligstellen van explosieven in Battambang in Cambodja. Een kleine selectie van alle mooie foto’s die in onze mailbox verschenen. Op www.brandenbrandweer.nl vindt u er meer.

Natuurbranden

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
Spanje, La Palma, 4629 hectare, Italië, Enna, 1434 hectare, Turkije, Diyarbak, 1140 hectare, Portugal, Entre Douro e Vouga, 26907 hectare, Griekenland, Chios, 5242 hectare, Griekenland, Evvoia, 2604 hectare.

Reparatie FLO-overgangsrecht twistpunt tussen VNG en vakbonden

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jildou Visser
Dat het FLO-overgangsrecht gerepareerd moet worden, is duidelijk. De wijze waarop leidt tot een hevig twistpunt tussen de Brandweerkamer van de VNG aan werkgeverskant en de vakbonden aan werknemerskant. Hoewel de partijen elkaar op 9 mei dicht naderen, komen ze niet tot een overeenkomst. De situatie escaleert. Als de Brandweerkamer niet op het door de FNV gestelde ultimatum ingaat, gaat de vakbond over tot actievoeren.

Serious game effectief in beïnvloeden zelfredzaamheid

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016
Na het spelen van een serious game achten mensen zich beter in staat adequaat te handelen indien zich een incident voordoet. Mensen voelen zich bovendien meer verantwoordelijk voor hun eigen, persoonlijke veiligheid en zijn meer geneigd zich op een incident voor te bereiden. Dat blijkt uit een onderzoek van Natalie Jong-Kamphuis in opdracht van Veiligheidsregio Twente. Zij onderzocht of een serious game over spoorveiligheid effectief kan zijn in het bevorderen van zelfredzaamheid.

Steunpunt Brandweer biedt hulp bij psychosociale klachten

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jildou Visser
In navolging van de Nationale Politie en Defensie heeft Brandweer Nederland voor de zomer het Steunpunt Brandweer opgericht. Na de zomer wordt het officieel geopend. Maar wat is het steunpunt precies? Voor wie is het bedoeld? Wat zijn de ervaringen ermee bij de politie?

Toepassingsmogelijkheden van 3D-modellen voor de brandweer

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Tom van der Meer
De onderzoeksgroep SIMs3D ontwikkelt 3D-indoormodellen voor de hulpdiensten. Deze modellen geven een overzichtelijk beeld van een binnenruimte en kunnen nuttige informatie bevatten voor de brandweer, zowel in de preventieve als de repressieve fase. Wat zijn 3D- indoor-modellen? Hoe kan de brandweer ze toepassen? En welke informatie is hiervoor nodig?

‘Pas toen ik zijn naam hoorde, zag ik dat het een collega was’

Aflevering 9, gepubliceerd op 24-08-2016 geschreven door Jildou Visser
Bijzondere inzetten, iedereen maakt ze mee. Wat gaat er in het hoofd om bij deze niet-alledaagse incidenten? In deze nieuwe rubriek Onder de helm spreken brandweerlieden over wat er in hen omging bij een complexe, indrukwekkende of emotionele inzet die zij hebben meegemaakt. Pieter Heinen vrijwillig bevelvoerder bij brandweer Bunschoten in Veiligheidsregio Utrecht en beroeps bij brandweer Hilversum in de regio Gooi en Vechtstreek, trapt af. Hij is ingezet bij een beknelling van zijn eigen colle