Aflevering 1-2

Gepubliceerd op 12 januari 2017

2017: het Team Hulpverleningsonderzoek

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door S. Wevers
Aan het eind van het jaar begin ik me vaak af te vragen wat een leuk onderwerp is om het nieuwe jaar mee te openen. Een terugblik over het afgelopen jaar? Of juist niet en moet ik in de glazen bol van 2017 kijken? Tijdens het typen van deze Van de redactie pak ik mijn opening van vorig jaar erbij en lees onder andere: ‘Thema’s die ons in 2016 zeker gaan bezig houden: arbeidsveiligheid, gebiedsgebonden opkomsttijden, business intelligence, brandonderzoek, grootschalig en specialistisch brandweeroptreden, de vijftigste officiersopleiding, elektronische leeromgeving, centrale inkoop, ons ‘brandweerhuis’, de Omgevingswet, onderscheidingstekens en nog veel meer.’

Aanslag Berlijn geeft andere wending aan stagebezoek

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Visser
In het kader van de vijftigste voltijdopleiding Brandweerofficier hebben Jennifer van Strien en Willemijn ten Hoopen eind december een bezoek gepland aan de brandweer in Berlijn. ‘We wilden tijdens ons bezoek onder andere ontdekken hoe zij omgaan met de actuele terrorismedreiging’, vertelt Van Strien. Dat dit op het moment dat ze in de Duitse hoofdstad zijn wel erg actueel wordt, omdat een aanslag wordt gepleegd op de kerstmarkt, hadden ze bij het plannen van het bezoek niet kunnen vermoeden.

Activerende werkvormen zetten studenten op scherp

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Visser
Voor het voorstelrondje, even de studenten op scherp zetten, ze uitdagen of om te testen of ze de stof hebben begrepen. Activerende werkvormen worden om allerlei redenen ingezet. Eén ding is zeker: ze maken de les leuk en vaak beklijft de stof beter, mits activerende werkvormen niet in overvloedige mate worden toegepast. Na de oproep in het decembernummer en op de website zijn veel en diverse werkvormen ingestuurd. In deze Brand&Brandweer een selectie.

BON bestaat vijftig jaar

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Feest voor Brandweeropleidingen Noord (BON). Eind vorig jaar was het vijftig jaar gele-den dat zij is opgericht. Dat in die vijftig jaar veel is veranderd, bleek uit de terugblik van de Tjakko Tjakkes. Hij was betrokken bij de oprichting van de Stichting Brandweer-opleidingen Noord, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noord Neder-land om het brandweeronderwijs beter te structureren. Hij vertelde over het ontstaan van BON, over cursusprijzen van 50 gulden voor een opleiding, 25 gulden vergoeding voor instructeurs per jaar en hoe oefenlocaties werden gebouwd. Mooi om even stil te staan bij hoe het allemaal begon.

BRANDWEER BEVRIJDT PEUTER UIT BIOSCOOPSTOEL

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
De Amsterdamse brandweer heeft begin januari een bios-coopstoel aan gort gezaagd om een peuter te bevrijden. Het ventje was tijdens een voorstelling van de film La La Land in De FilmHallen in de hoofdstad vast komen te zitten en kwam met geen mogelijkheid meer los. Na ongeveer een uur raakte het jongetje met z’n arm bekneld in de stoel.

Brandweeracademie start pilot situationele commandovoering

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
De veiligheidsregio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Haaglanden en Kennemerland en de kwartiermakersorganisatie meldkamer brandweer en multi-opschaling starten samen met de Brandweeracademie een pilot situationele commandovoering. Met de pilot wil de Brandweeracademie onderzoeken of de theorie over situationele commandovoering ook in de praktijk leidt tot betere incidentbestrijding. Eerder concludeerde de Brandweer-academie uit onderzoek dat incidenten effectiever kunnen worden bestreden als de wijze van commandovoering wordt aangepast op het soort incident en de human factor.

Brandweerduiken: nieuwe hercertificering vraagt nieuwe duikinstructeurs

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Haven
Vorig jaar zijn de eerste elf duikteams volgens de nieuwe landelijke brancherichtlijnen gehercertificeerd. Deze herkeuring vindt eens in de vier jaar plaats. Het slagingspercentage van 96% is volgens het IFV ‘heel netjes’. En sinds een aantal jaar worden weer nieuwe duikinstructeurs opgeleid. Brandweer Opleidingen Noord (BON) startte vorig jaar voor de zomer met een pilot. Drie instructeurs worden klaargestoomd om het veld op te leiden, dan wel bij te scholen.

Effectief optreden bij gebouwen met rieten dak

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Met de publicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak heeft de Brandweeracademie van het IFV alle informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, de brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie gebundeld. De publicatie is gebaseerd op een leertafel van het Kenniscentrum van Brandweer Hollands-Midden. Hierbij waren ook specialisten van Veiligheidsregio Utrecht, Haaglanden en Gooi en Vechtstreek betrokken.

Grote veiligheidsrisico’s bij kookbranders

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat geen van de vijftien onderzochte kookbranders voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij dertien van de vijftien is zelfs sprake van een ernstig veiligheidsrisico, zoals het ontbreken van de vlambeveiliging. Het aantal onderzochte kookbranders besloeg nagenoeg de hele Nederlandse markt. In het onderzoek is onder andere gelet op de aanwezigheid van vlambeveiliging, een instellingsmogelijkheid voor de verbrandingslucht, de vlamontsteking en stabiliteit en de vorming van koolmonoxide.

Handelen bij levensbedreigende bloedingen, een nieuwe taak?

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Visser
Brandweerlieden kunnen het verschil maken tussen leven of dood bij ernstige bloedingen. ‘Het is een kleine uitbreiding van het levensreddend handelen dat de brandweer nu al doet. Het stelpen van ernstige bloedingen is geen rocket science, maar is wel van levensbelang’, stelt traumachirurg Leo Geeraedts van het VU medisch centrum. Dat geldt volgens hem niet alleen voor hulpverlening bij aanslagen, maar ook bij andere ernstige ongevallen.

Handreiking aanpak asbestincidenten

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Met de multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten geeft het IFV hulpverleningsdiensten handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten. De handreiking is een opvolger van het Plan van aanpak asbestbrand 2006.

IBARC 2 afgerond, eindelijk nieuwe objectportofoons en mobilofoons

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Bij de zeventien deelnemende regio’s en het IFV kan de vlag uit, de Interregionale Aanbesteding Radiocommunicatiemiddelen 2 is afgerond. Na een lang traject zijn na de pagers en C2000 portofoons in IBARC nu ook de objectportofoons, mobilofoons en bijbehorende accesoires aanbesteed. ‘Ik ben blij dat onze mensen straks weer kunnen werken met goede apparatuur’, aldus Diemer Kransen, voorzitter van de Stuurgroep IBARC 2.

Inzet bij een waterstofauto, stof tot nadenken

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door C. Ferwerda
De Gezamenlijke Brandweer in Rotterdam mocht eind vorig jaar een week een splinternieuwe waterstofauto van Toyota lenen van de Japanners. De Mirai, een model dat in Nederland nog niet wordt verkocht, is uitvoerig bestudeerd. Elke dag leerde een andere groep bevelvoerders hem via theorielessen en een praktische training kennen. Brand&Brandweer nam een kijkje.

Met QR-code voertuiggegevens opvragen

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Visser
Het snel bij de hand hebben van alle informatie over een voertuig dat betrokken is bij een ongeval wordt, mede door de toepassing van alternatieve brandstoffen, steeds belangrijker. In veel gevallen kan de benodigde informatie in het Crash Recovery System (CRS) worden opgevraagd, maar dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld niet bij alle buitenlandse kentekens. Om hulpverleners toch te helpen aan de benodigde informatie, voorziet Mercedes-Benz haar voertuigen van een QR-code.

Nieuw leven in voltijdopleiding Brandweerofficier

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Haven
Na vijf jaar is in september 2016 weer een voltijd officiersopleiding van start gegaan. De vijftigste. ‘In het veld was behoefte aan breed opgeleide mensen en horizontale instroom. Samen met de regio’s is gekeken naar een uitdagende invulling van de opleiding’, aldus hoofd Vakbekwaamheid Kenny Essers van het IFV. Regionaal commandant Paul Joosten blikt terug op zijn tijd als student van de zeventiende lichting en onderstreept de noodzaak van de opleiding. Dionne Reugebrink volgt de opleiding nu

Operationeel presteren bij incidenten kan beter

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
De Inspectie Veiligheid & Justitie concludeert in de Staat van de rampenbestrijding 2016 dat de veiligheidsregio’s de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. De voorbereiding op rampen en incidenten is meestal goed geregeld en de samenwerking met partners en gemeenten gaat steeds beter. Ook blijkt dat het operationeel presteren op verschillende punten voor verbetering vatbaar is. Ook de kwaliteitszorg in de veiligheidsregio’s is nog volop in ontwikkeling en behoeft verbetering.

Project STOOM halveert aantal nodeloze uitrukken

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Het project Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen (STOOM) heeft de doelstelling behaald. In het project is het aantal nodeloze uitrukken door een automatische melding van een brandmeldinstallatie met vijftig procent teruggedrongen. Het project heeft vijf jaar gedraaid

Ramkraak in Kerkdriel zorgt voor lastige inzet

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door Nynke van der Schaaf
Als na een ramkraak bij The Read Shop in Kerkdriel in de vroege ochtend van 5 december door de politie gas wordt geroken, wordt Officier van Dienst (OvD) Ben van Steenbergen van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gealarmeerd. Ter plaatse ziet hij rook uit het pand komen. Binnentreden is onmogelijk, want het is dan nog onduidelijk of er achtergebleven explosieven aanwezig zijn. Het wordt een lastige inzet. Achter in het pand slaat de brand door naar de naastgelegen Kruidvat. Lange tijd wordt gevr

STH bewijst bij eerste inzetten meerwaarde specialisme

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Visser
De teams Specialisme Technische Hulpverlening (STH) zijn al ruim een half jaar operationeel. Op 9 december is in het IFV in Arnhem officieel de landelijke aftrap gegeven. Toen hadden de teams de eerste inzetten er al opzitten. Hoe is de eerste periode gegaan? In hoeverre hebben de teams meerwaarde?

Slimme sensoren zorgen voor snellere hulp in noodsituatie

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017
Met sensoren kunnen verminderd zelfredzame senioren langer veilig thuis wonen. Dat is een van de conclusies uit een proef die de drie Brabantse veiligheidsregio’s met het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn (NIGW) in augustus zijn gestart. Met de sensoren kunnen verschillende noodsituaties snel worden gedetecteerd en opgevolgd.

‘Ik zag de vlam en voelde de gasprikkel in mijn neus’

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J. Visser
‘We gaan even meten en dan zijn we snel weer klaar’, denkt Maikel van der Hulst van Brandweer Flevoland als hij in de kerstnacht van 2003 wordt gealarmeerd voor een gasmelding in Lelystad. Dat het één van de heftigste inzetten van zijn carrière wordt, weet hij op dat moment nog niet. Samen met twee collega’s is hij in de woning als het gas explodeert.

‘Voorbereiding op ondergeventileerde branden moet anders’

Aflevering 1-2, gepubliceerd op 12-01-2017 geschreven door J.Visser
Branden zijn veranderd, onschuldige branden bestaan niet (meer). Dat ook een keukenbrand gevaarlijk kan zijn, bevestigt een brand op 7 mei 2016 in de keuken van een restaurant aan het Hoofddorpplein in Amsterdam. Bij de binneninzet raken drie brandweerlieden door een rookgasontbranding gewond. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft er onderzoek naar gedaan en concludeert: de huidige manier van voorbereiding op ondergeventileerde branden moet beter.