Aflevering 12

Gepubliceerd op 24 november 2016

Arbeidshygiëne verwerkt in nieuwe kazernes Amsterdam

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Bij het ontwerp van de nieuwe kazerne Anton in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is voor het eerst nadrukkelijk rekening gehouden met arbeidshygiëne. Schoon en vuil gebied is met twee deuren van elkaar gescheiden, er zijn douches en wasbakken bij de remise, er is een grote laarzenspoelbak en in de kleedruimte zijn voor iedereen twee kasten, één voor schone en één voor vuile kleding.

Brand kerktoren Weesp woedt op onbereikbare hoogte

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Visser
Brandweerlieden staan in de avond van 8 november in Weesp voor een lastige klus. Op ongeveer zeventig meter hoogte woedt brand in de toren van de Laurentiuskerk. ‘We kunnen die hoogte niet bereiken’, vertelt eerste bevelvoerder Raymond Terweij. Naar binnen gaan is ook geen optie. Met behulp van redvoertuigen wordt geprobeerd de brand zo hoog mogelijk te stoppen. Tijdens de hele inzet speelt de veiligheid van de hulpverleners een belangrijke rol. Het gevaar van vallende delen is erg groot.

Brandveiligheid belangrijk bij nieuwe Omgevingswetgeving

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door C. Ferwerda
De nieuwe Omgevingswet is in zicht. Hij treedt naar verwachting in 2019 in werking. In deze wet wordt een groot aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening samengevoegd. Ook de bouwregelgeving. Maar de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) staat er nu nog los van. Deze wet heeft ook impact op het werk van de brandweer. Brandweer Nederland heeft geprobeerd de rol van de brandweer, vooral bij de complexe risico’s, goed geregeld te krijgen. De wet wordt nog in de Tweede Kamer

Brandweerteam doet mee aan de Dakar

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Drie brandweerlieden doen in januari met hun eigen truck mee aan de Dakar rally. ‘Ik rijd op de motor al jaren mee met deze race. Dit jaar heb ik een truck gekocht. In de voorbereiding raakten Gerard Beelen van Brandweer Amsterdam-Amstelland en Jan Hulzebos van Brandweer Kennemerland betrokken. Samen zijn we nu het Firemen Dakar Team’, vertelt Richard de Groot. Zelf heeft hij veertien jaar bij de vrijwillige brandweer in Hillegom gezeten.

Dé brandstichter bestaat niet

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door E. Schat
Bij maar liefst twintig procent van de binnenbranden en bijna negentig procent van de buitenbranden is opzet in het spel, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Wie zijn deze brandstichters? Wat drijft hen? En hoe kan brandstichting worden voorkomen? Jurist en psycholoog Lydia Dalhuisen onderscheidt in haar recent verschenen proefschrift zes typen brandstichters, die verschillende kenmerken hebben. De brandweer kan met deze nieuwe kennis onder andere gerichter inzetten op preventie.

Eenduidigere multidisciplinaire voorbereiding na Koninginnedag Apeldoorn

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Visser
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat beseffen de multidisciplinaire hulpverleningsdiensten in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009 als geen ander. Maar het kan altijd beter. Bij de voorbereiding op de Giro d’Italia in Apeldoorn afgelopen zomer wordt nog strakker samengewerkt. De mogelijke incidentscenario’s worden eenduidig uitgewerkt, de plaatsing van alle hekken wordt nauwkeurig berekend en de herplaatsing van de brandweerkaz

Elfde editie Essentiële bouwkundige controlepunten gepubliceerd

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Brandveilig Bouwen Nederland heeft samen met Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland een nieuwe editie van de Essentiële bouwkundige controlepunten gepubliceerd. De uitgave is een hulpmiddel bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen. De nieuwe editie kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie.

Europese scheepsbrandbestrijdingsoefening levert leerpunten op

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Visser
In de bijna drie jaar dat de Maritime Incident Response Groups EU (MIRG-EU) bestaan, zijn ze enkele keren ingezet bij kleine incidenten. Grote inzetten hebben ze nog niet gehad. Groot-schalig oefenen is daarom erg belangrijk. De teams uit Zeeland, België, Frankrijk en Engeland moeten tijdens een 48 uur durende oefening bij een brand, een incident met gevaarlijke stoffen en een beknelling op een schip op de Noordzee aan de bak. Na afloop kijken de teams tevreden terug, veel zaken gingen goed, ma

Flevoland brengt met vlogs de brandweer dichtbij

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Hoe kun je de burger laten zien wat het werk van de brandweer inhoudt? ‘Die vraag stelden we onszelf’, vertelt Geertjan Veenstra van Brandweer Flevoland. ‘De kazerne is vaak een soort van vesting waarvan de poort altijd gesloten is. Dat willen we met de vlogs doorbreken. De video’s geven een echt kijkje in het leven van een brandweerman en het leven op de kazerne.’

Gekoppelde rookmelders: signaleren en actie ondernemen

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Haven
Tijdens de Brandpreventieweken in oktober is onder andere aandacht besteed aan het belang van hoorbare rookmelders, maar ook aan het nut van gekoppelde rookmelders. Welke ervaringen hebben de regio’s in het land hiermee? Drenthe en Noord-Holland Noord zijn positief. Zeker bij verminderd zelfredzame mensen of senioren. Goede voorlichting is echter van belang. Burgers kunnen niet optreden als brandweerlieden.

Gezocht: verrassende en unieke activerende werkvormen

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
In het brandweeronderwijs wordt veel gebruik gemaakt van activerende werkvormen. Van zelf actief met de leerstof aan de slag gaan wordt het meest geleerd, is de gedachte. Wat zijn de leukste manieren om op een activerende wijze met de leerstof bezig te zijn? En wanneer pas je die toe? Voor een verhaal in het januari/februarinummer van Brand&Brandweer zijn we op zoek naar verrassende en unieke activerende werkvormen. Heb jij er een? Mail deze voor 16 december naar b&b@sdu.nl.

Iets minder boos

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door G. Bouwmeester
Niet alleen brutale (zoals het spreekwoord wil), maar ook boze mensen hebben de halve wereld. Het journaal, de kranten en de reageerpanelen van veel websites staan vaak vol met de woedende reacties op eigenlijk ieder soort bericht. Wij brandweermensen kunnen er ook wat van. Of het nu gaat over Uitruk op Maat, over dekkingsplannen, over paraatheids- of opkomstmodellen, over de arbeidsvoorwaarden, over de bepakking van de nieuwe TS of het nieuwe HV, over de vraag of uitrukken met een AED nu wel of niet tot ons takenpakket zou moeten behoren, wij brandweermensen verdedigen ons standpunt met het vuur dat we normaal juist zo graag bestrijden.

Incurve, voor uw veiligheid én gezondheid

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Lang nadat men de brand heeft verlaten worden brandweerlieden en medewerkers van de werkplaats nog blootgesteld aan materiaal dat vol zit met toxische en kankerverwekkende stoffen. Om te proberen het risico op gezondheidspro-blemen op lange termijn te verminderen, heeft Interspiro een nieuw draagstel ontwikkeld genaamd de Incurve.

Internationale kennisdeling tijdens Fire Safety and Science congres

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Visser
‘Vuur is altijd onze vriend en vijand geweest. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij verandert brand’, zo opent IJle Stelstra het negende Fire Safety and Science congres. ‘Door dingen samen te doen en kennis te delen, komen we verder.’ Tijdens het congres worden de nieuwste ontwikkelingen, internationale onderzoeken en praktijkervaring gedeeld.

Luchttoevoer van groot belang bij woningbrandbestrijding

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J.Visser
Luchttoevoer bij ventilatiegecontroleerde woningbranden vergroot de gevaren voor zowel slachtoffers als brandweerlieden. Ventileren verkort de potentiële overlevingstijd. Het deel van het stromingspad waar uitstroom plaatsvindt, is een gebied met hoog risico. En de transitional attack leidt tot verbeterde omstandigheden in het gebouw. Het zijn enkele conclusies uit de grootschalige praktijkexperimenten van het Amerikaanse Underwriter Laboratories (UL) naar tactische overwegingen bij brand en br

Thermal runaway grootste gevaar bij elektrische bussen

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Het belangrijkste gevaar van een batterijpakket is de kans op een thermal runaway waarbij er een kettingreactie in het pakket op gang gebracht kan worden die de brandontwikkeling versnelt. De interne faalkans op thermal runaway is echter klein. Met verschillende maatregelen kunnen de risico’s en effecten bovendien worden beperkt. Dat concludeert het lectoraat Transportveiligheid van het IFV in het rapport Brandveiligheid van elektrische bussen.

Uitruk op maat: veilig en verantwoord?

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Visser
Kun je met de verschillende varianten van variabele voertuigbezetting veilig en effectief optreden bij maatgevende incidenten? Die vraag staat centraal bij het project Gegevensverzameling Uitruk op Maat. Posten uit tien regio’s registreren in de periode van september tot mei alle uitrukken naar maatgevende incidenten. Met de analyse van deze uitrukken hoopt de projectgroep een antwoord te kunnen geven op die vraag.

Woningsprinklers, een alternatief in de brandveiligheid van seniorencomplexen

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016
Woonflat Schouwlaak in Zutphen is als een van de weinige seniorencomplexen in Nederland voorzien van woningsprinklers. VEBON-NOVB nodigde de gebouweigenaar, adviseurs en het bevoegd gezag uit om ervaringen te delen. De conclusie: woningsprinklers kunnen een prima alternatief zijn voor ingrijpende bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen. Het beheer en het inspectieregime moeten dan wel op de woonfunctie worden afgestemd om de exploitatie- en controlelasten beheersbaar te maken en te houden.

‘Dit overkomt mij niet nog een keer’

Aflevering 12, gepubliceerd op 24-11-2016 geschreven door J. Visser
Een automatische melding van het Openbaar Meldsysteem (OMS) in het stadhuis in Hengelo. Dat is waar Ruud Bakker op 5 april 1999 voor wordt gealarmeerd. Het wordt een unieke en heftige inzet. Als Bakker en zijn collega’s in het stadhuis zijn, komt het plafond naar beneden. Eén collega raakt vermist. Het loopt uiteindelijk goed af, maar één ding is duidelijk. ‘Dit overkomt mij nog niet een keer. We moeten genoeg kennis en vaardigheden hebben om gevaarlijke situaties als deze te voorkomen. Trainen