Aflevering 3

Gepubliceerd op 22 februari 2017

Brandweersportbond staat voor grote uitdaging

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door M. van der Leest
De Brandweersportbond heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en staat nu voor een moeilijke opgave. Enerzijds moet het aantal sporters omhoog, anderzijds mogen er minder uren worden gemaakt. ‘Een nieuwe visie wijst ons straks de weg’, zegt de recent aangetreden secretaris Arna Spaling. Ze volgt Erwin Bartels op. Hij heeft de afgelopen jaren al veel veranderingen bij de Brandweersportbond meegemaakt.

CBS: Brandweer vorig jaar minder vaak gealarmeerd

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
Bij de meldkamers van de brandweer kwamen vorig jaar bijna 222 duizend meldingen binnen van incidenten. Dat zijn er twaalfduizend minder dan een jaar eerder. De afname komt met name door een forse terugloop in het aantal hulpmeldingen vanwege noodweer. Daarnaast daalde het aantal brandmeldingen met een procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het afgelopen jaar.

CBS: Uitgaven gemeenten aan brandweer gedaald

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald, een daling van ongeveer zes procent. De uitgaven namen tussen 2010 en 2015 af nadat ze in de vijf jaar daarvoor sterk waren gestegen. Aan de brandweer in Nederland werd door de gemeenten in 2015 ruim een miljard euro uitgegeven. Dat komt neer op 63 euro per inwoner. Dat meldt CBS op basis van de definitieve cijfers over 2015.

De verkiezingen: welke politieke partij wil wat?

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door E. Schat
Op welke partij kun je als brandweerman of -vrouw het beste stemmen? Wie de diverse verkiezingsprogramma’s erop naslaat, wordt niet veel wijzer. Bij veel politieke partijen komt de brandweer niet in het verkiezingsprogramma voor. Om toch te achterhalen wat de plannen van de partijen voor de brandweer zijn, hebben we de elf grootste partijen die nu ook vertegenwoordigd zijn in de vaste kamercommissie van Veiligheid & Justitie vier stellingen voorgelegd. De PVV en de Partij voor de Dieren hebben

Handreiking voor baarden, brillen en balaclava bij adembescherming

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Visser
Om duidelijkheid te creëren over de voorschriften en gedragsregels voor het hebben van gezichtsbeharing en het dragen van een balaclava en/of een bril bij gebruik van het volgelaatsmasker heeft Brandweer Nederland een handreiking opgesteld. Alle drie kunnen zorgen voor lekkage van het masker. ‘In tegenstelling tot wat veel brandweerlieden denken lekt de lucht niet alleen weg, maar adem je zelf mogelijk ook schadelijke stoffen in’, vertelt Ellen Buskens van de Vakgroep Arbeidsveiligheid van Bran

Inspectie Veiligheid en Justitie start twee onderzoeken naar brandweer

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
De Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) start dit jaar een onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg en naar het brandweerduiken. Dat blijkt uit het Werkprogramma 2017 van IV&J. Daarnaast gaat de inspectie ook onderzoek doen naar de aansluiting tussen de veiligheidsregio’s en de nationale crisisorganisatie, naar de integrale aanpak van jihadisme, de inrichting en taakuitovering van de meldkamers en anar de kwetsbaarheden en mogelijkheden van de crisisorganisatie burgerluchtvaart.

Inzet drones stap dichterbij

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Haven
Na jaren voorbereiding lijkt het erop dat dit jaar de laatste grote stappen worden gezet voordat drones landelijk ingezet kunnen worden.Brandweerregio’s Midden- en West-Brabant en Twente konden de afgelopen jaren, met dank aan een uitzonderingspositie in de wet, in pilotvorm oefenen en experimenteren met drones. Daarnaast hebben ze het vertrouwen gewonnen van externe partijen en leveren ze dit jaar concrete producten op, zodat straks dit onbemande vliegtuig landelijk kan worden ingezet. Twente

Kennisuitwisseling tijdens internationaal congres beheerbranden

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Visser
Beheerbranden zijn lange tijd niet toegepast. Kennisontwikkeling van deze techniek heeft jarenlang stilgestaan, waardoor veel landen nu worstelen met de toepassing van de techniek. Dat blijkt tijdens het eerste internationale congres beheerbranden op 1 en 2 februari in Barcelona. ‘Vanuit het IFV werken we aan het natuurbrandverspreidingsmodel dat ook gebruikt kan worden bij beheerbranden en voor/tegen branden’, vertelt Nienke Brouwer, onderzoeker van het team natuurbranden bij het IFV.

Koppige geiten en zonnepanelen aandachtspunten bij stalbrand

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Visser
Bij een zeer grote brand in een geitenstal in Leveroy op 10 februari weten de brandweerlieden uit Veiligheidsregio Limburg-Noord alle tweeduizend geiten te redden. Dat dit geen simpele klus is, blijkt als de geiten die veilig buiten staan weer terug de stal in lopen. ‘Die dieren waren nogal koppig’, aldus Guido Frenken, bevelvoerder van het Snel Interventie Voertuig (SIV). Als de brand achterin de stal uit het dak slaat, vormen ook de zonnepanelen op het dak een groot aandachtspunt.

Landelijke Veiligheidsdag in teken van samenwerking

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
De vierde editie van de Landelijke Veiligheidsdag op 13 mei staat in het teken van de samenwerking. De brandweer, politie, Defensie, GGD en de Reddingsbrigade laten in Almere zien hoe zij onderling samen optrekken bij calamiteiten.

Les- en leerstof in beeld en competitieverband: leuk en leerzaam

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Haven
Activerende werkvormen zijn populair. Dat blijkt uit het aantal inzendingen die de redactie kreeg na de oproep in het decembernummer vorig jaar en het artikel in het januari/februarinummer. In diverse regio’s wordt er volop gebruik van gemaakt. We lichten er nog een aantal uit.

Menselijk handelen cruciaal bij brand in zorginstellingen

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Visser
In Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zijn in 2015 in korte tijd zeven branden in zorginstellingen. De branden worden allemaal relatief snel geblust. Toch kent een aantal branden een dodelijke afloop en bij enkele andere zijn gewonden. Vijf van de zeven branden zijn bij dezelfde zorgorganisatie. ‘Alle branden bij zorginstellingen onderzoeken we. Als er dan in korte tijd zoveel branden zijn onderzoek je natuurlijk hoe dat kan en wat je kunt doen om het te voorkomen’, vertelt Arjan van Beek, coörd

Mythburners onderzoeken twee gasvragen Haaglanden

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
Brandweer Haaglanden rukt gemiddeld tien keer per maand uit voor incidenten met gas en liep daarbij tegen twee vragen aan. Ontsteekt bij gaslekkages in de woning de gaswolk door aanbellen, het gebruik van portofoons en de lichtschakelaar? En, kan aardgas zich horizontaal verplaatsen in de grond, vervolgens ophopen en ontsteken in ruimten onder huizen? De Mythburners zochten het uit en kwamen tot opvallende conclusies.

Nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
De Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer is vernieuwd. De nieuwe brancherichtlijn treedt op 1 juni in werking. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de prioritering van de meldingen, de snelheid op de vluchtstrook, de snelheidsoverschreiding ten opzichte van reguliere verkeersdeelname en de opleiding, herhaling en aanwijzing.

Nieuwe brandweerboten met duikapparatuur voor IJsselland

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
Veiligheidsregio IJsselland heeft drie nieuwe brandweerboten, waarvan twee met geïntegreerde SSE-duikapparatuur aan boord. ‘Uniek, we zijn de eerste in Nederland die de duikapparatuur permanent aan boord heeft’, vertelt projectleider Henk Houwer. ‘Dat is een groot voordeel, want met deze nieuwe boten kunnen we sneller uitrukken. De duikers zijn direct inzetbaar.’

Samen in een leeromgeving

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door A.J. van Maren
Er verandert veel op het gebied van het opleiden van nieuw personeel. Dat was de conclusie toen ik in februari enkele collega’s sprak over dit onderwerp. De aanleiding was de komst van de elektronische leeromgeving voor de brandweer (ELO). Mijn collega’s hebben gelijk. Ja, er verandert veel. De beschikbaarheid van dit nieuwe middel biedt goede mogelijkheden om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften van de cursist. Maar of er juist nù veel verandert? Daar wil ik vraagtekens bij zetten. Laten we eens terug kijken in de tijd.

Veertig jaar brandbestrijding: ‘We werken nu veel tactischer’

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017
In de veertig jaar dat Brand&Brandweer bestaat is in zowel de brandweerorganisatie als het werk veel veranderd. In dit jubileumjaar blikken we met een aantal jubilarissen terug op veertig jaar brandweer. Hoe zag het brandweervak er toen uit? En hoe verwacht de nieuwe generatie dat de brandweer er over veertig jaar uitziet? In dit eerste verhaal uit de rubriek 40 jaar vertelt oudgediende Wally Delissen uit Nieuwstadt in Veiligheidsregio Limburg-Noord over zijn geschiedenis bij de brandweer en bl

‘Investeer in veiligheidsbewustzijn bij aardgasincidenten’

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Visser
‘Aardgas is een van de meest onderschatte risico’s. Incidenten hiermee moet je zeer serieus nemen’, vertelt kennisregisseur Jeroen van Opstal van Brandweer Flevoland. Het is een van de leerpunten uit de leertafel die de regio na de gasexplosie op Urk op 3 juni vorig jaar heeft georganiseerd. Bij deze explosie worden meerdere woningen vernietigd en breekt brand uit. Lange tijd is onbekend of er slachtoffers zijn. Van Opstal: ‘Aardgasincidenten staan bij ons in de top drie van warme risico’s. Jui

‘Met vier man in de TS terug naar de kazerne, een vreselijk moment’

Aflevering 3, gepubliceerd op 22-02-2017 geschreven door J. Visser
De inzet bij een zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in juni vorig jaar vergeet eerste bevelvoerder Ruben van der Lans nooit. Tijdens de inzet aan de Ringersstraat in Schiedam doet zich onverwacht een enorme rookgasexplosie voor. Twee manschappen uit zijn team raken gewond door de muren die uit het gebouw worden geblazen. ‘Het moment dat twee collega’s met de ambulance moeten worden afgevoerd en je met vier man terug moet naar de kazerne is een erg slecht moment. Dat voelt vreselijk.