Aflevering 3

Gepubliceerd op 6 maart 2020

Assistant duikploeg krijgt eigen opleiding

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
Als aanvulling op het huidige aanbod heeft het IFV een flexibel opleidingsprogramma voor de assistent duikploeg ontwikkeld. Tot voor kort was er geen opleidingsmateriaal beschikbaar voor de assistent duikploeg, de vraag ernaar groeide. Het programma is beschikbaar in de Elektronische Leeromgeving (ELO).

Basisprincipe: Doe een buitenverkenning

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Jildou Visser
De Brandweeracademie heeft vijf basisprincipes van brandbestrijding opgesteld, deze zijn vorig jaar door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland vastgesteld. Wat zijn deze principes? En hoe maken ze het werk veiliger en efficiënter? In de vorige editie van Brand&Brandweer heeft u kunnen lezen over het eerste basisprincipe Neem meer tijd (stop en denk na). In deze tweede editie van de rubriek gaan we in op het principe Doe een buitenverkenning, met als doel de brandruimte van buiten te vinden en de brand van buiten te blussen.

Brandende brokstukken op grote afstand bij brand Zwaag

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Jildou Visser
Een zeer grote brand in het Noord-Hollandse Zwaag bezorgt de ingezette eenheden op 21 februari de nodige spannende momenten. Lange tijd is het de vraag of de brand overslaat naar drie bedrijfsverzamelgebouwen aan de noordkant van het brandende bedrijfspand. Bovendien ontstaat veel vliegvuur. Brandende brokstukken belanden op ruim anderhalve kilometer afstand. In dat gebied staan zeventien boerderijen met een rieten kap die moeten worden afgeschermd.

Brandweer Amsterdam-Amstelland pioniert met elektrische TS

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Jildou Visser
Samen met de brandweer uit Berlijn en Dubai start Brandweer Amsterdam-Amstelland na de zomer een pilot met een volledig elektrische TS, de Concept Fire Truck van Rosenbauer. Het is wereldwijd het eerste elektrische blusvoertuig dat op de markt komt. De afgelopen vijf jaar heeft het Amsterdamse korps, samen met de korpsen uit Berlijn, Londen en Oslo in een denktank meegedacht over de ontwikkeling van het nieuwe voertuig. ‘Nu is het tijd om te pionieren en te ontdekken of dit dé toekomst is’, aldus Tijs van Lieshout, regionaal commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Brandweer Lelystad Airport: Slimpel, Teamskip en Rebels

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Jildou Visser
Lelystad Airport beschikt al sinds de jaren zeventig over een brandweerorganisatie. Sinds 7 november is Lelystad Airport een door de Lucht Verkeersleiding Nederland gecontroleerd vliegveld en worden voorbereidingen getroffen voor de opening voor vakantievluchten. Dit is een belangrijke stap, dat betekent ook een nieuw vertrekpunt voor Brandweer Lelystad Airport. Dat heeft flink wat voeten in de aarde. De opzet volgt de drie kernwaarden van Lelystad Airport: Slimpel, Teamskip en Rebels, zo laat brandweercommandant Pieter Hoogeveen van Brandweer Lelystad Airport weten.

Brandweerboek brengt boodschap aan kleuters

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Ellen Schat
De brandweer spreekt tot de verbeelding en speelt daarom in veel kinderboeken een rol. Maar een geschikt prentenboek waarvan kinderen iets leren over Brandveilig Leven was er tot nu toe niet. Daarom ontwikkelde Brandweer Twente vorig jaar een eigen boek: Oei, de taart!. Tijdens de Nationale Voorleesdagen afgelopen januari las Brandweer Twente voor uit het boek. Ook andere regio’s gebruiken het boek graag, de eerste oplage is inmiddels uitverkocht.

Brandweer redt 275 mensen per jaar bij brand

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
De brandweer heeft in de periode van 2016 tot 2018 meer dan achthonderd personen gered bij 245 woningbranden. De meeste reddingen gebeurden ‘s avonds en ‘s nachts. Veel reddingen vonden plaats in gestapelde bouw, met name in portiekflats. Een door rook belemmerde vluchtweg was de belangrijkste reden om een redding uit te voeren. Rook was ook, meer dan brand, de oorzaak van letsel bij slachtoffers. De cijfers zijn in lijn met die van 2014 en 2015. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek Reddingen bij brand 2016-2018 dat de Brandweeracademie samen met collega’s uit het brandweerveld heeft uitgevoerd.

Diverse maatregelen voor brandveilige parkeergarages

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
Brandweer Nederland en het IFV werken aan een infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen met tips voor risicobeheersing en incidentbestrijding. Het document verschijnt halverwege dit jaar. Tot die tijd adviseren ze diverse praktische maatregelen om het stallen en laden van elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden in parkeergarages.

Grote veranderingen voor instructeurs in nieuwe leergang

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Jildou Visser
Het brandweeronderwijs is de afgelopen jaren, sinds de komst van de Elektronische Leeromgeving (ELO), flink veranderd. Dat betekent dat ook de rol van de instructeur verandert. In de nieuwe leergang instructeur en de bijbehorende bijscholing voor zittende instructeurs wordt niet alleen ingegaan op de nieuwe rol, maar ook op de nieuwe taak in het toetsen en beoordelen van brandweerlieden in de regio.

Handboek C2000 Brandweer is vernieuwd

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
De vierde versie van het Handboek C2000 Brandweer is verschenen. Hierin staan landelijke procedures en afspraken over C2000 en informatie die de regio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten. In de nieuwe versie van het handboek is onder meer de implementatie van Grootschalig Brandweer Optreden (GBO) in het Landelijk Kader Fleetmap Brandweer (LKF-B) opgenomen, de ontwikkeling van LMO naar een Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de consequenties van de samenvoeging naar tien meldkamers verwerkt.

Interactieve regiokaart biedt inzicht in bemensing en materieel

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
Brandweer IJsselland heeft in samenwerking met het IFV een interactieve regiokaart ontwikkeld. Deze tool biedt inzicht in het materieel dat op de verschillende kazernes in de regio staat, het minimale aantal brandweerlieden dat per kazerne nodig is om uit te kunnen rukken en het aantal beschikbare vrijwilligers per kazerne.

Onveilige producten bij webwinkels buiten EU

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
Online winkelen bij webwinkels buiten Europa levert onverantwoorde risico’s op. Dat blijkt uit een steekproef die de Consumentenbond samen met vijf Europese zusterorganisaties heeft gedaan. Met 165 van de 250 online gekochte producten in de steekproef is iets mis. Ze bevatten meer schadelijke stoffen dan is toegestaan of zijn ronduit gevaarlijk.

Rookmelders ook in bestaande bouw verplicht

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Samenwerking incidentbestrijding op het spoor bekrachtigd

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
De veiligheidsregio’s, het IFV, de Nationale Politie en ProRail hebben landelijke afspraken gemaakt over de incidentbestrijding op het spoor. Effectieve voorbereiding en afhandeling van incidenten, risicobeheersing en crisisbeheersing op onze spoorweginfrastructuur is van groot belang’, aldus portefeuillehouder Anton Slofstra.

Storm

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Albert-Jan van Maren
Redactioneel

Stuur uw vakantiefoto’s in

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020
Vakantieplannen? Of je nu geniet van een wintersportvakantie, citytrip, de bergen in trekt of geniet van een welverdiende strandvakantie, neem in ieder geval het fototoestel mee. Ook dit jaar publiceren we in het septembernummer weer de leukste vakantiebrandweerfoto’s uit het buitenland. Dus zie je een brandweerauto, breng je een bezoek aan de kazerne of ben je toeschouwer bij een inzet of oefening, vergeet vooral geen foto’s te maken. Foto’s van minimaal 500 kb kun je tot 18 augustus sturen na

Vaardigheidstoets: een wedstrijd tegen jezelf

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Ellen Schat
Met twee nieuwe bestuursleden ontwikkelt het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) zich de komende tijd verder op het gebied van kwaliteit en innovatie. Daarmee kunnen de vaardigheidstoetsen nog beter aansluiten op de vakbekwaamheid op postniveau. Het nieuwe seizoen gaat deze maand weer van start. Kersverse voorzitter Jan-Hein Opheij heeft er zin in: ‘Door competitie komt het mooiste in mensen naar boven.’

Virtueel oefenen met REDSUIT: van prototype tot eindproduct

Aflevering 3, gepubliceerd op 06-03-2020 geschreven door Jildou Visser
Met een pak aan en een straalpijp in de hand kun je met REDSUIT alle denkbare brandscenario’s in een virtuele wereld met je ploeg oefenen. Vijf jaar geleden won Veiligheidsregio Twente met deze innovatie de Jan van der Heydenprijs. Nu ligt er een product dat binnen het innovatieprogramma van het IFV de komende twee jaar in de praktijk kan worden getest op de meerwaarde voor het oefenen van de vakbekwaamheid. Wordt het een succes, dan wordt het virtueel oefenen en opleiden naar een volgend niveau getild.