Aflevering 1, 14 januari 2014

Gepubliceerd op 14 januari 2014

Filter
Alles
Uit tellingen van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat in 2013 53 personen om het leven zijn gekomen door brand in een gebouw.

Aanbesteding portofoons, uniformer dan ooit

Geschreven door Visser, Jildou
Vijftien regio’s doen gezamenlijk een aanbesteding voor nieuwe DMR en Tetra portofoons, mobilofoons, bedienterminals en pagers. Eerder liep de landelijke aanbesteding vast en nam veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het initiatief tot een interregionale aanbesteding.
Eric Seugling (midden) bedankt Gerard Smit (rechts) en John van der Zwan (links) voor hun inzet. Tijdens de plenaire vergadering van het communicatienetwerk Cobra van Brandweer Nederland werd afscheid genomen van Gerard Smit uit Gelderland-Midden.
Beroepsbrandweerlieden in Midden- en West-Brabant rukken nu ook uit voor een reanimatie. Het gaat om een pilot van een jaar waar de posten Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Moerdijk-Haven, Tilburg-Centrum en Tilburg-Vossenberg aan meedoen.

Als OvD in opleiding naar Engeland

Geschreven door Stam, Mara
Als specialist operationele voorbereiding bij Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Peter Bloemers de opleiding tot Officier van Dienst (OvD) bij de Brandweeracademie van het IFV gevolgd.
Leendert van Gurp (49) is van kinds af aan al gek op de brandweer. Tijdens zijn werk als beveiliger in een ziekenhuis in Rotterdam kan Van Gurp vaak mee op uitruk. ‘Door de ervaring die ik heb speel ik tijdens incidenten in het ziekenhuis een belangrijke rol.
Vrouwelijke kwaliteiten zijn even noodzakelijk voor een bedrijf als mannelijke. VROUWenKRACHT is een bijzonder aanbod aan workshops om juist de vrouwelijke kwaliteiten binnen de korpsen en Veiligheidsregio’s zichtbaar te maken.
De brand bij kunststoffabriek Promens in Zevenaar was met een totale schade van 65 miljoen euro de duurste brand in 2013. Op de tweede plaats volgt een brand op 21 juli bij een afvalverwerkingsbedrijf in Alkmaar, die naar verwachting een schadelast van 57 miljoen euro met zich meebrengt.
Brandweer Twente gaat kennis over brandbestrijdingstechnieken delen met Duitse collega’s. Daarvoor krijgen de deelnemende brandweerkorpsen Europese subsidie. Brandweer Twente werkt binnen het project samen met Brandweer Gildenhaus-Bentheim en Brandweer Gronau-Epe.

Brandweer biedt 
hulp op Filippijnen

Geschreven door Schat, Ellen
Reparatie van brandweervoertuigen op Cebu. Vijf brandweermensen van Kennemerland ondersteunden de Filippijnse ambulance- en brandweerorganisatie ERUF na de tyfoon Haiyan tien dagen met reparaties van bijvoorbeeld brandweervoertuigen op het eiland Cebu.
Bedenk een slimme oplossing voor tijdwinst bij woningbrand. Dat is dit jaar de uitdaging voor tweedejaars Technasiumleerlingen die meedoen aan de Technasium Top Award.

Business2Brandweer

Geschreven door Wevers, Stephan
Een enthousiaste mail van drie brandweermensen opende de deuren van schoenenfabriek Van Bommel die normaal gesproken gesloten blijven. De gedachtegang daarbij was simpel: voor het bestrijden van incidenten is vakmanschap vereist, máár ook voor het maken van schoenen.
In Rotterdam is eind vorig jaar de diepste parkeergarage van Nederland in gebruik genomen. Een technisch hoogstandje, waarbij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met een nieuwe, zelfontwikkelde richtlijn pionierde.
Tijdens het congres van Brandweer Nederland bood Floris van Bommel een speciaal door hem voor de brandweer ontwikkelde sneaker aan. De opbrengst gaat naar de Nederlandse Brandwondenstichting.
Geen Nood Bij Brand!, het project waarbij wordt ingezet op begrip en bewustwording van medewerkers en het management van zorginstellingen, is een succes. Dat blijkt uit een evaluatie, maar ook uit het feit dat het project zich als een olievlek uitbreidt over het land, zowel binnen de brandweer als o...
De meldkamer wordt regelmatig geconfronteerd met een overbelasting bij extreme drukte. Denk bijvoorbeeld aan de stormnachten. Om deze overbelasting te voorkomen moeten niet-spoedeisende meldingen lokaal afgehandeld kunnen worden.
De jaarwisseling is, met uitzondering van een aantal incidenten tegen brandweerpersoneel, over het algemeen goed verlopen. ‘Het was druk, maar beheersbaar’, aldus de voorzitter van Brandweer Nederland, Stephan Wevers.
Eugène van Mierlo Brandweer Nederland pleit voor borging van de adviesrol op het gebied van brandveiligheid. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in december heeft Brandweer Nederland de nadruk gelegd op deze rol voor de brandweer als het gaat om brandveiligheid.
De eigen veiligheid speelt een belangrijke rol bij het werk van brandweerlieden. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) was jarenlang het instrument om dit in kaart te brengen en tegelijk het veiligheidsbewustzijn te bevorderen.

Regionale brandweer 
nu officieel

Geschreven door Schat, Ellen
De argumenten voor en tegen regionalisering zijn nog altijd onderwerp van gesprek voor brandweermensen. Kritische noten zoals die ook uit een recente enquête blijken, zullen wel blijven komen.

Schakels in rood: brandweer in beeld

Geschreven door Redactie
Wie zijn ze, die vrouwen en mannen bij de brandweer? En wie maken het allemaal mogelijk dat de brandweer haar werk kan doen? Schakels in rood geeft deze mensen een gezicht, van manschap tot schoonmaker.

Stichting Salvage vaker ingezet

Geschreven door Redactie
De Stichting Salvage, de organisatie die namens de Nederlandse brandverzekeraars na een calamiteit optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, bood vorig jaar 6274 keer hulp na brand, een explosie of een zware storm.
De impact van een zeer grote brand in een historische binnenstad is groot. In Deventer moeten in de vroege ochtend van 20 december bijna veertig mensen hun woning verlaten vanwege een felle uitslaande brand in een grillroom.
Driehonderd jaar geleden kocht het dorpsbestuur van Venray twee brandspuiten. Deze aankoop markeert voor de brandweer in Venray het begin van het korps. Drie eeuwen later staat er een korps dat met moderne technieken branden kan bestrijden.
Hoogtereddingsteams kunnen voortaan door heel Nederland ingezet worden dankzij een samenwerking met de Dienst Luchtvaartpolitie (DLP). De helikopter van de DLP pikt, in de meeste gevallen, het team op in Utrecht.
‘Vrijwilligers zijn nu en in de toekomst de hoeksteen in de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een diepere inbedding van de brandweer in de lokale samenleving waarbij zij niet alleen uitrukken voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpen brand te...

Zicht op de kazerne

Geschreven door Stam, Mara
Voor zowel vader Geert als zoon Wietse was de kazerne tegenover hun huis een grote trigger om bij de brandweer te gaan. Bij Geert kwam het daardoor in een stroomversnelling, terwijl Wietse nog even moest wachten voordat hij in actie kon komen.
De West-Friese zorginstelling Wilgaerden heeft de samenwerking gezocht met Brandweer Noord-Holland Noord. Wilgaerden loopt daarmee in deze regio voorop. Brandweer Noord-Holland Noord is blij dat Wilgaerden extra energie steekt in brandveiligheid voor haar zestien locaties en een zorghotel, en hoopt ...
Buurtbewoners van zorginstellingen zijn graag bereid om hun kwetsbare buren te helpen bij een calamiteit. Dit blijkt uit een onderzoek dat Brandweer Zwolle hield in de buurt van de twee zorginstellingen.

‘Eigen speldje opgeprikt’

Geschreven door Redactie
In december kreeg Wouter van Veluw een onderscheiding omdat hij 30 jaar brandweervrijwilliger is. Dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Maar bijzonder in dit geval is dat zijn onderscheiding door zijn eigen bedrijf is gemaakt.