Aflevering 1

Gepubliceerd op 14 januari 2014

Aanbesteding portofoons, uniformer dan ooit

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Visser, Jildou
Vijftien regio’s doen gezamenlijk een aanbesteding voor nieuwe DMR en Tetra portofoons, mobilofoons, bedienterminals en pagers. Eerder liep de landelijke aanbesteding vast en nam veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het initiatief tot een interregionale aanbesteding. Het draagvlak voor deze aanbesteding (IBARC) is hoog, omdat repressieve brandweerlieden uit alle vijftien regio’s inspraak hebben.

Als OvD in opleiding naar Engeland

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Stam, Mara
Als specialist operationele voorbereiding bij Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Peter Bloemers de opleiding tot Officier van Dienst (OvD) bij de Brandweeracademie van het IFV gevolgd. Onderdeel van de opleiding is twee weken oefenen in Engeland. Bloemers vertelt over twee intensieve weken waar hij veel kennis uit heeft gehaald. Alleen aan het Engelse ontbijt kon hij moeilijk wennen.

Beveiliger ziekenhuis 
gaat voor de brandweer

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Stam, Mara
Leendert van Gurp (49) is van kinds af aan al gek op de brandweer. Tijdens zijn werk als beveiliger in een ziekenhuis in Rotterdam kan Van Gurp vaak mee op uitruk. ‘Door de ervaring die ik heb speel ik tijdens incidenten in het ziekenhuis een belangrijke rol.’

Boven jezelf uitstijgen of aan de grond blijven?

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Vrouwelijke kwaliteiten zijn even noodzakelijk voor een bedrijf als mannelijke. VROUWenKRACHT is een bijzonder aanbod aan workshops om juist de vrouwelijke kwaliteiten binnen de korpsen en Veiligheidsregio’s zichtbaar te maken.

Brand Promens Zevenaar duurste brand 2013

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
De brand bij kunststoffabriek Promens in Zevenaar was met een totale schade van 65 miljoen euro de duurste brand in 2013. Op de tweede plaats volgt een brand op 21 juli bij een afvalverwerkingsbedrijf in Alkmaar, die naar verwachting een schadelast van 57 miljoen euro met zich meebrengt. De brand bij een printplatenfabriek in Kassel op 13 september kostte naar verwachting 40 miljoen euro.

Brandweer biedt 
hulp op Filippijnen

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Schat, Ellen
Vijf brandweermensen van Kennemerland ondersteunden de Filippijnse ambulance- en brandweerorganisatie ERUF na de tyfoon Haiyan tien dagen met reparaties van bijvoorbeeld brandweervoertuigen op het eiland Cebu. Ook was er aandacht voor psychosociale nazorg. De Rotterdamse brandweerman Sjaak Seen noemt de ravage op de Filippijnen ‘overweldigend’. Namens de Verenigde Naties was hij drie weken ter plaatse om leiding te geven aan het coördinatieteam van de VN in het coördinatiecentrum (OSOCC) in Tac

Brandweer schakelt Technasium Top Award in

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Bedenk een slimme oplossing voor tijdwinst bij woningbrand. Dat is dit jaar de uitdaging voor tweedejaars Technasiumleerlingen die meedoen aan de Technasium Top Award. In opdracht van de brandweer kruipen de leerlingen in de huid van een Fire Safety Engineer. Brandweer Midden- en West-Brabant is opdrachtgever.

Business2Brandweer

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Wevers, Stephan
Een enthousiaste mail van drie brandweermensen opende de deuren van schoenenfabriek Van Bommel die normaal gesproken gesloten blijven. De gedachtegang daarbij was simpel: voor het bestrijden van incidenten is vakmanschap vereist, máár ook voor het maken van schoenen. Oftewel kunnen twee ‘goede merken’ niet iets leuks samen doen? De klik was gemaakt en na een eerste aanzet door het ontwerpteam van Floris van Bommel waren het enkele suggesties vanuit de brandweer die van een leuke rode sneaker een ware brandweersneaker maakte. De blauw-witte striping op de zijkant van de schoen is een rechtstreekse verwijzing naar de striping op de zijkant van de bluswagens. Zoals op de website van Van Bommel ook al staat vermeld: ‘Schroef vier wielen en een ladder op die sneakers en je ziet het verschil bijna niet meer tussen de schoenen en een echte brandweerwagen.’

Diepste parkeergarage 
van Nederland is 
brandveilig

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
In Rotterdam is eind vorig jaar de diepste parkeergarage van Nederland in gebruik genomen. Een technisch hoogstandje, waarbij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met een nieuwe, zelfontwikkelde richtlijn pionierde. ‘Deze is inmiddels grotendeels opgenomen in de landelijke NEN6098-richtlijn’, aldus Mark van Houwelingen.

Floris van Bommel brandweersneaker te koop

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Tijdens het congres van Brandweer Nederland bood Floris van Bommel een speciaal door hem voor de brandweer ontwikkelde sneaker aan. De opbrengst gaat naar de Nederlandse Brandwondenstichting. De modieuze schoen voor mannen en vrouwen is voorzien van speciale strepen en het brandweerlogo. ‘In september leidde de sneaker tot een heuse hype in de social media’, aldus Floris van Bommel.

Geen Nood Bij Brand! 
toekomstbestendig maken

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Haven, Jolanda
Geen Nood Bij Brand!, het project waarbij wordt ingezet op begrip en bewustwording van medewerkers en het management van zorginstellingen, is een succes. Dat blijkt uit een evaluatie, maar ook uit het feit dat het project zich als een olievlek uitbreidt over het land, zowel binnen de brandweer als onder zorginstellingen. Om blijvend resultaat te boeken is het volgens betrokkenen van belang het project toekomstbestendig te maken. Continueren en cultuuromslag binnen de brandweer is daarbij van be

Innovatieve oplossing 
voor overbelasting meldkamers

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
De meldkamer wordt regelmatig geconfronteerd met een overbelasting bij extreme drukte. Denk bijvoorbeeld aan de stormnachten. Om deze overbelasting te voorkomen moeten niet-spoedeisende meldingen lokaal afgehandeld kunnen worden. Dan blijft de meldkamer beschikbaar voor de spoedeisende meldingen. Met een innovatieve oplossing heeft Brandweer Nederland in deze behoefte van brandweerregio’s kunnen voorzien.

Jaarwisseling druk, maar beheersbaar

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
De jaarwisseling is, met uitzondering van een aantal incidenten tegen brandweerpersoneel, over het algemeen goed verlopen. ‘Het was druk, maar beheersbaar’, aldus de voorzitter van Brandweer Nederland, Stephan Wevers. De brandweer rukte meer dan 3.500 keer uit, vooral voor kleine incidenten zoals containerbranden, vreugdevuren, autobranden en andere buitenbrandjes.

Kwadrantenmodel rolt zich uit van binnen naar buiten

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Haven, Jolanda
Keus hebben uit meerdere inzettactieken bij brand; diverse incidenten schreeuwen er om. Daarom is er een nieuw model ontwikkeld binnen de brandweerdoctrine: het kwadrantenmodel. Dit model kent vier tactieken. Drie teams, binnen het project Brandweerdoctrine, zijn bezig om het kwadrantenmodel op de kaart te zetten en de nieuwe beweging levend en toekomstbestendig te houden.

Logistieke leerpunten 
in internationale 
overstromingsoefening

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Visser, Jildou
Het Nederlandse Water Search and Rescueteam, bestaande uit brandweerlieden afkomstig uit veiligheidsregio Haaglanden, deed vorig jaar mee aan een internationale overstromings-oefening in Slowakije. Een leerzame en unieke oefening. Volgens Martijn van Straten uit Haaglanden leverde de oefening vooral logistieke leerpunten op.

Project DigiRi: regio’s vullen 
zelf de lege ‘doos’

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Ferwerda, Casper
De eigen veiligheid speelt een belangrijke rol bij het werk van brandweerlieden. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) was jarenlang het instrument om dit in kaart te brengen en tegelijk het veiligheidsbewustzijn te bevorderen. Een projectgroep, in het leven geroepen door Brandweer Nederland, brengt in januari 2014 een advies uit over een nieuwe, digitale variant. Brand&Brandweer sprak met twee projectleden.

Regionale brandweer 
nu officieel

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Schat, Ellen
De argumenten voor en tegen regionalisering zijn nog altijd onderwerp van gesprek voor brandweermensen. Kritische noten zoals die ook uit een recente enquête blijken, zullen wel blijven komen. Feit is dat per 1 januari als gevolg van de Wet veiligheidsregio’s er 25 regionale brandweerkorpsen zijn opgericht. Vele regio’s bestaan al jaren, en enkelen zijn net ‘over’.

Schakels in rood: brandweer in beeld

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Wie zijn ze, die vrouwen en mannen bij de brandweer? En wie maken het allemaal mogelijk dat de brandweer haar werk kan doen? Schakels in rood geeft deze mensen een gezicht, van manschap tot schoonmaker.

Stichting Salvage vaker ingezet

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
De Stichting Salvage, de organisatie die namens de Nederlandse brandverzekeraars na een calamiteit optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, bood vorig jaar 6274 keer hulp na brand, een explosie of een zware storm. Dit is een stijging met 3,8 procent ten opzichte van 2012 (6.058 keer).

Uitbreiding brand 
binnenstad Deventer voorkomen

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Schat, Ellen
De impact van een zeer grote brand in een historische binnenstad is groot. In Deventer moeten in de vroege ochtend van 20 december bijna veertig mensen hun woning verlaten vanwege een felle uitslaande brand in een grillroom. De brandweer zet alle zeilen bij en slaagt erin grote uitbreiding te voorkomen. De positionering van de voertuigen en de waterwinning zijn punten van aandacht voor de brandweer.

Van brandspuiten naar brandweer Venray

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Driehonderd jaar geleden kocht het dorpsbestuur van Venray twee brandspuiten. Deze aankoop markeert voor de brandweer in Venray het begin van het korps. Drie eeuwen later staat er een korps dat met moderne technieken branden kan bestrijden. Met een boek wil het korps dit feit vieren en de aftrap geven voor een jaar waarin dit jubileum centraal staat bij de brandweer.

Vijf verzorgingsgebieden voor 
vier hoogtereddingsteams

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Hoogtereddingsteams kunnen voortaan door heel Nederland ingezet worden dankzij een samenwerking met de Dienst Luchtvaartpolitie (DLP). De helikopter van de DLP pikt, in de meeste gevallen, het team op in Utrecht. Het team kan zo binnen een uur ter plekke zijn bij een incident in het noorden van Nederland.

Visie op vrijwilligheid, 
woorden omzetten in daden

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Visser, Jildou
‘Vrijwilligers zijn nu en in de toekomst de hoeksteen in de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een diepere inbedding van de brandweer in de lokale samenleving waarbij zij niet alleen uitrukken voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpen brand te voorkomen en te leren beperken’, dit is de kern van de visie op vrijwilligheid. Volgens portefeuillehouder vrijwilligheid Fred Heerink was het een lang traject van verbroedering en is het nu tijd om

Zicht op de kazerne

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014 geschreven door Stam, Mara
Voor zowel vader Geert als zoon Wietse was de kazerne tegenover hun huis een grote trigger om bij de brandweer te gaan. Bij Geert kwam het daardoor in een stroomversnelling, terwijl Wietse nog even moest wachten voordat hij in actie kon komen.

Zwolle werkt samen met zorginstellingen

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
Buurtbewoners van zorginstellingen zijn graag bereid om hun kwetsbare buren te helpen bij een calamiteit. Dit blijkt uit een onderzoek dat Brandweer Zwolle hield in de buurt van de twee zorginstellingen. Dat is maar een van de voorbeelden van de samenwerking die Brandweer Zwolle zoekt met verschillende organisaties in de stad. Henk Oudshoorn vertelt over de aanpak.

‘Eigen speldje opgeprikt’

Aflevering 1, gepubliceerd op 14-01-2014
In december kreeg Wouter van Veluw een onderscheiding omdat hij 30 jaar brandweervrijwilliger is. Dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Maar bijzonder in dit geval is dat zijn onderscheiding door zijn eigen bedrijf is gemaakt. Het bedrijf Van Veluw maakt al decennia alle onderscheidingen voor de brandweer.