Aflevering 7-8, 28 juni 2018

Gepubliceerd op 28 juni 2018

Filter
Alles

Branden voorkomen met data

Geschreven door Jildou Visser
Met behulp van informatie proberen verschillende veiligheidsregio’s branden te voorkomen. In Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en enkele andere regio’s worden gegevens ingevoerd in de Risico Analyse Monitor (RAM), die vervolgens inzichtelijk maakt wat de risico’s in een gebouw zijn.

Brandweer: early adopter of laggard?

Geschreven door S. Wevers
Is de brandweer een early adopter of een laggard? Je zou zeggen: waar gaat dit over? Het gaat over het gebruik van nieuwe technologieën en/of data en informatie voor onze brandweerorganisatie.
Studenten van de Avans en Tilburg University hebben in opdracht van Brandweer Brabant-Zuidoost en Blue Jay een brandweerdrone ontwikkeld. Hiermee hebben ze meegedaan aan de Brabant Robot Challenge.
Ruim 28 duizend personen waren op 1 januari 2018 in dienst van de brandweer. Dat is ongeveer een procent meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal personeelsleden toeneemt, zo heeft het CBS half juni bekendgemaakt.
Een serious game ontwikkelen die zich aanpast aan de beslissingen en de moeilijkheidsgraad van de speler en waarin burgers tegenspel kunnen bieden aan de crisisfunctionarissen.
Kan meer informatie bij de incidentbestrijding helpen om veiliger en effectiever in te zetten? Ja, zeggen Barry van ’t Padje, informatiemanager bij Brandweer Amsterdam-Amstelland en Bart van Leeuwen, eigenaar van databedrijf Netage en manschap bij Brandweer Amsterdam-Amstelland en Brandweer Utrecht.
Informatie en systemen spelen in de huidige maatschappij een steeds grotere rol. Voor de een is het een vloek, voor de ander een uitkomst. Met het gebruik van steeds meer systemen en gegevens komen ook nieuwe risico’s kijken.

Dataveiligheid belangrijker dan ooit

Geschreven door JILDOU VISSER
De hoeveelheid informatie die binnen veiligheidsregio’s wordt gebruikt en verwerkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarmee groeit ook het belang om de systemen technisch veilig te houden en er op een verantwoorde manier mee om te gaan.
Incidenten zijn te voorspellen. Dat er met de jaarwisseling meer incidenten zijn en dat de brandweer bij bijvoorbeeld een heftige storm vaker wordt gealarmeerd ligt voor de hand.
Brandweerlieden in verschillende veiligheidsregio’s gebruiken steeds vaker een bodycam om daarmee het eigen optreden op te nemen en van de beelden te leren. Waar dit bij de ene regio regionaal is geregeld, is het bij andere regio’s het initiatief van individuen in de organisatie.

De gevolgen van de nieuwe privacywet

Geschreven door Jildou Visser
De nieuwe Europese wet die de privacy van burgers moet beschermen, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei in werking getreden. Wat houdt de wet precies in? En wat zijn de gevolgen voor de meldkamer en de brandweer? ‘De wet is twee jaar geleden al in werking getreden.

De grens van de mens

Geschreven door Jildou Visser
Hoeveel informatie kan een mens verwerken en hoe verhoudt dat zich tot de informatieverwerking in situaties waarbij stress en druk een rol speelt? Docent neurowetenschappen Ger Post en Jolande van Balen, strategisch adviseur informatiemanagement van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, zijn het...
In hoeverre kunnen gegevens van bijvoorbeeld de gemeente over haar inwoners of data waarover Facebook beschikt helpen bij het vinden van nieuw personeel? Hoever ga je daarin? Selecteer je alleen op leeftijd of ook op geslacht en afkomst, omdat je graag meer diversiteit in de organisatie wilt? En in ...
Beschikking hebben over real time informatie is één van de belangrijkste zaken voor een brandweereenheid, vooral wanneer men moet uitrukken. Een veiligheidsregio in Nederland ervoer dat de informatie die ze nodig hadden niet altijd beschikbaar was, omdat er uitdagingen waren rondom data connectivite...
De nieuwe meldkamer in Rotterdam is op 6 juni officieel geopend door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De Rotterdamse meldkamer is de eerste van de tien locaties, die worden aangesloten op de voorzieningen van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.
De KNRM heeft voor het meevaren van de brandweer aan boord van reddingsboten een instructiefilm gemaakt. De opstapregeling geldt voor alle veiligheidsregio’s waar de KNRM actief is, nog niet alle regio’s hebben hiervoor afspraken gemaakt met de brandweerkorpsen.

Salvage start pilot asbestbranden

Geschreven door redactie
Stichting Salvage is een pilot gestart waarbij ze de aanpak van de verontreiniging, opruiming en informatievoorziening van asbestbranden gaan stroomlijnen. Volgens de stichting is bij gemiddeld drie tot vijf branden per week sprake van aanwezigheid van asbest.
Met een enterprise service bus kunnen datasystemen van verschillende organisaties op een slimme manier worden gekoppeld. Het voordeel? Informatie van bijvoorbeeld ketenpartners als ProRail, Rijkswaterstaat, het KNMI en het Kadaster kan realtime inzichtelijk worden gemaakt zodat die bij de risicobehe...
In Veiligheidsregio Twente wordt ook geëxperimenteerd met SmartView, een concept waarbij camera’s de bevelvoerder of Officier van Dienst (OvD) tijdens een oefening volgen.
Het aantal meldingen dat de brandweer jaarlijks krijgt, het aantal personeelsleden en de gemiddelde opkomsttijd per regio. Het zijn gegevens waarover de veiligheidsregio’s graag zelf willen beschikken.
Waar je ook naartoe gaat, de brandweer is altijd dichtbij. Breng je deze zomer een bezoek aan een kazerne in het buitenland, zie je bijzondere brandweervoertuigen, beland je bij een oefening of zie je een inzet van dichtbij? Leg het vast en stuur jouw unieke brandweer vakantiefoto’s in.
Waterstof gedraagt zich bij vrijkomen anders dan traditionele brandstoffen als benzine en diesel. De nieuwe brandstof wordt anders opgeslagen dan traditionele brandstoffen, daarbij kunnen andere veiligheidsmechanismen worden gehanteerd.
De namen van Harm Bosch, Ludovicus van Berlo, Willem Ziekenheimer, Harm Groenewoud, Willem Essers en Cor van Loon zijn begin juni toegevoegd aan het Brandweer-monument. Bij de oprichting van het monument was over het overlijden van deze zes mensen niet voldoende informatie beschikbaar om de afweging...